Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Pirkko Pitkänen

  • kasvatustieteen professori
  • alana koulutuspolitiikka ja monikulttuurisuuskasvatus
  • maisteriksi valmistuessaan oli varma, ettei hänestä olisi tutkijaksi
  • opettaessaan yliopistossa paineet ja kiinnostus tutkijaksi ryhtymiseen kasvoivat
  • jäätyään väitöskirjan jälkeen työttömäksi, hän työllisti itsensä hankkimalla oma-aloitteisesti tutkimusrahoituksen
  • sitä myötä tutkijan ura vei mennessään

Tutkijan nurkkaus

Miksi tutkija tutkii? Miten hän valitse aiheensa - vai valitseeko aihe tutkijan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan vastauksia kasvatustieteiden yksikön tutkijahaastattelujen sarjassa!

Tutkijan ura on sattumankauppaa

Valmistuessaan maisteriksi historian oppiaineesta, nykyisin kasvatustieteen professorina toimiva Pirkko Pitkänen oli varma, ettei ikinä ryhtyisi tutkijaksi, sillä hän ei kokenut olevansa tarpeeksi pitkäjänteinen. Työskennellessään myöhemmin yliopistossa, paineita tutkijaksi ja väitöskirjan tekemiseen alkoi kertyä.

- Rankinta oli huomata, että väitöksen jälkeen ketään ei enää kiinnostanut. Olin kuvitellut tekeväni hyvää ja tärkeää työtä. Väitöksen jälkeen olin työttömänä kuukauden ja olin hyvin epätoivoinen. Päätin, ettei murehtiminen voisi enää jatkua, niinpä selvitin, mistä tutkimusrahaa saa ja työllistin itse itseni.

Pitkäsen mukaan tutkijan työssä tarvitaankin ennen kaikkea luovuutta ja päättäväisyyttä. Tutkimus toimii väylänä toteuttaa itseään. Ennen ryhtymistään tutkijaksi, hän kertoo kanavoineensa luovuuden maalaamiseen. Tutkimustyön löydyttyä maalaaminen on sittemmin jäänyt.

Tutkijan työ vaatii myös istumalihaksia, paljon ajatustyötä ja tutkimushankkeiden johtaminen ja läpivienti luonnollisesti myös ihmissuhdetaitoja.  Tutkimuksen hyviksi puoliksi Pitkänen mainitseekin mahdollisuuden työskennellä ihmisten kanssa. Hänen johtamansa hankkeet ovat olleet sekä monitieteisiä että monikansallisia. Monialaisuus ja -kulttuurisuus luovat prosessiin omat haasteensa, mutta juuri se yhdessä tutkimisessa on hänen mielestään kiinnostavinta.

Tutkijako yli-ihminen?

- Jos rahoitushakemuksen haluaa tänä päivänä saada läpi, kaiken pitää osua nappiin. On tavallista että tulee epäonnistumisia ja voi tuntua, että on epäoikeudenmukaista, millaista palautetta saa ja miten joskus teilataan. Pitää kuitenkin osata olla ottamatta palautetta henkilökohtaisesti. Se on prosessi, joka on vain käytävä läpi.

Kuunnellessa näitä Pitkäsen sanoja, huomaa kuinka kovat odotukset tutkijoihin kohdistuvat. Kuten Pitkänen toteaa, välillä tuntuu, että tutkijoiden pitäisi olla jotain yli-ihmisiä. 

Pirkko Pitkänen

- Vaikka tuuri vaikuttaa tutkimusrahoituksen saamisessa, ei kannata lannistua, vaan rohkeasti heittää verkkoja vesille. Kyllä yleensä lopulta tärppää. Tutkija tarvitsee päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta.

Tutkiminen onkin kuin mikä tahansa luova prosessi: prosessin eri vaiheissa hiipii epävarmuus onnistumisesta. Kirjoittamisen prosessia Pitkänen kuvaa jännittäväksi, sillä siinä on aina läsnä onnistumisen ja epäonnistumisen mahdollisuus sekä ylipäätään matka tuntemattomaan: tutkija ei voi tutkimustyöhön ryhtyessään tietää, mitä hän tulee kohtaamaan ja millaisia tulokset ovat.

- Kun alkaa kirjoittaa uutta tutkimusta epävarmuus onnistumisesta on aina läsnä, vaikka kuitenkin lopulta yleensä onnistu. Prosessi on usein raastava, mutta palkitseva.

Teksti: Terhi Meriläinen
Kuva: Jonne Renvall

28.11.2013

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: paivi.svard@uta.fi
Muutettu: 21.1.2014 10.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti