Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Toni Saarivirta

  • yliopistonlehtori, ma. professori vuoden 2014 ajan
  • tunsi tutkimuksen imun jo opiskeluaikoina
  • ajautui sitä myötä tutkijaksi
  • työssä hienointa opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen
  • tutkimusaiheina innovaatiotutkimus, koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys, oppiminen, osaaminen ja tulevaisuussuuntautuneisuus

Tutkijan nurkkaus

Tutkimus vie mennessään

- Siihen, miten itse ajauduin tutkijaksi vaikutti ennen kaikkea sattuma ja lopputulos oli monen tekijän summa. Jo opiskeluaikana alkoi kiinnostaa, mistä tutkimusten tulokset tulevat, kertoo kasvatustieteen professori Toni Saarivirta.

Ensimmäinen opintojen aikainen kesätyö tutustutti hänet tutkimuksen maailmaan. Sitä myötä mahdollisuus tutkijan uralle lähtemisestä alkoi kiinnostaa jo opiskeluaikana ja gradua tehdessä tilaisuus jatko-opintoihin hakemisesta muuttui yhä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi.  Saarivirta, valmistuttuaan maisteriksi yleisestä kasvatustieteestä ja tehtyään gradun myös kansantaloustieteestä, kiinnostui mahdollisuudesta yhdistää näitä kahta tieteenalaa tutkimuksessa.

Tutkimus vei miehen mennessään ja hän onkin työskennellyt tutkimuksen parissa lähes koko työuransa, eikä muuta ole näköpiirissä.

- Tutkimiseen ei koskaan voi kyllästyä, sillä ei voi koskaan tietää, mitä se tuo tullessaan. Voi olla erilaisia oletuksia, mutta koskaan ei voi varmaksi olettaa mitään.

Tällä hetkellä työn alla on useita projekteja, jotka liittyvät koulutuspolitiikkaan, oppimiseen, koulutukseen valikoitumiseen sekä yliopistojen profiiliin.

Tutkijan tulee olla avoin

Tutkijan tulee olla kiinnostunut asioista, hän tarvitsee pitkäjänteisyyttä ja hänen tulee kyetä hallitsemaan isoja kokonaisuuksia. Nykypäivän tutkijan tärkeänä ominaisuutena Saarivirta näkee myös kansainvälisyyden: tutkijan on oltava osa kansainvälisiä verkostoja, hänen on omattava omakohtaista kokemusta ulkomailla työskentelystä sekä kyky oppia muilta että kertoa omista työskentelytavoistaan muille. Tutkimuksen luonne on Saarivirran mielestä muutoinkin muuttunut yksin puurtamisesta yhteisölliseksi tutkimusryhmissä työskentelyksi. Tutkijan tuleekin olla avoin ja sosiaalinen.

Toni Saarivirta

Parasta omassa työssä Saarivirran mielestä on opettamisen ja tutkimisen yhdistäminen. Omasta tutkimuksesta kertominen on helppoa ja samalla opetusryhmistä saa myös palautetta. Toisaalta tutkimisen ja opettamisen ajankäytön yhteensovittaminen on haaste.

- Kai tutkiminen jollain tasolla on kutsumustyötä, sillä tutkimuksen ja opetuksen kautta pystyy laittamaan kaiken peliin ja auttamaan muita. Se minua tässä työssä viehättää.

Teksti: Terhi Meriläinen
Kuva: Jonne Renvall

28.11.2013

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: paivi.svard@uta.fi
Muutettu: 28.7.2014 8.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti