Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden yksikön julkaisut

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ahtiainen Raisa, Rytivaara Anna, Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines, Kontinen Juha, Pulkkinen Jonna, Saarenketo Tiina. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. Teoksessa Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus : Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 37-62. (KUMMI. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja 16).
SoleCRIS

Aldahdouh Tahani Z., Korhonen Vesa, Nokelainen Petri. (2017). How Does an Organisation's Culture Relate to Professional Growth? A study of Finnish Higher Education Institutions. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 19 (1), 9-30.
SoleCRIS

Fonsén Elina. (2017). Pedagogiikkaa painottava toimintakulttuuri – mitä se on ja miten siihen päästään?. Teoksessa Pakanen Anitta (toim.) 2017–2018 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus, 176–179.
SoleCRIS

Guzman Marco. (2017). Semioccluded Vocal Tract Exercises: A physiologic approach for voice training and therapy. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1766).
URL SoleCRIS

Guzman Marco, Jara Rodrigo, Olavarria Christian, Caceres Paloma, Escuti Geordette, Medina Fernanda, Medina Laura, Madrid Sofia, Munoz Daniel, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Efficacy of water resistance therapy in subjects diagnosed with behavioral dysphonia: A randomized controlled trial. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Hakala Liisa, Kujala Tiina. (2017). Analyzing curricula documents : A model for understanding and cultivating school subjects, and one's subjectivity. Teoksessa Itkonen Tuija, Dervin Fred (toim.) Silent partners in multicultural education. Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc, 29-48.
SoleCRIS

Hanska Jussi, Jalonen Kimmo, Rikala Juhapekka, Waltari Anu. (2017). Memo 8 Historia. Helsinki: Edita Publishing.
SoleCRIS

Hanwei Li. (2017). Academic Integration of Mainland Chinese Students in Germany. Social Inclusion 5 (1), 80-92.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2017). Sharing and caring. Teoksessa Käyhkö Katinka, Bontenbal Ilona, Bogdanoff Minna (toim.) "Open the doors!" Migrants in Higher Edcation : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä. Jyväskylä: UniPID, 25-27.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anja, Kalimasi Joseph Perpetua, Opit Elizabeth, Sjelvgren Jesse. (2017). Promoting Basic Social and Health Care Work through Education : Global North and Global South in Comparison. Teoksessa Marhuenda-Fluixá Fernando (toim.) Vocational Education beyond Skill Formation : Vet between Civic, Industrial and Market Tensions. Bern etc.: Peter Lang, 389-410. (Studies in Vocational and Continuing Education 15).
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Polsa Pia, Crawford Steven, Gräsbeck Carina, Haltia Nina, Käyhkö Katinka. (2017). "Open or create?" Providing study options for diverse students. Teoksessa Käyhkö Katinka, Bontenbal Ilona, Bogdanoff Minna (toim.) "Open the doors!" Migrants in Higher Edcation : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä. Jyväskylä: UniPID, 54-61.
URL SoleCRIS

Helenius Jenni. (2017). Alkoholinkäyttö lasten seurassa : vanhemmille osoitettuja velvoitteita asiantuntijablogeissa ja Facebook-keskustelussa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (1), 55-65.
URL SoleCRIS

Helenius Jenni, Eskola Jari. (2017). Tavoitteena kohtuukäyttö : vanhempien jäsennyksiä alaikäisten alkoholikasvatuksesta 2010-luvulla. Kasvatus & aika 11 (2), 23-38.
URL SoleCRIS

Hermanson Elina, Kannas Lasse, Hytönen Suvi-Marja, Remes Linnea. (2017). Hippokrates 8. Helsinki: Edukustannus.
SoleCRIS

Hietamäki Johanna, Kuusiholma Julia, Räikkönen Eija, Alasuutari Maarit, Lammi-Taskula Johnna, Repo Katja, Karila Kirsti, Hautala Paula, Kuukka Anu, Paananen Maiju, Ruutiainen Ville, Eerola Petteri. (2017). Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä : CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Terveyden ja hyvinvoinnon laitos, Työpaperi 24/2017).
URL SoleCRIS

Horacek Jaromir, Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Low frequency mechanical resonance of the vocal tract in vocal exercises that apply tubes. Biomedical Signal Processing and Control.
URL SoleCRIS

Hyvönen Pirkko, Helenius Aili, Hujala Eeva. (2017). Enhancing Children’s Competencies in Playful Learning. Teoksessa Ebbeck Marjory, Waniganayake Manjula (toim.) Play in Early Childhood Education : Learning in diverse contexts. Oxford: Oxford University Press, 99-116.
SoleCRIS

Jokisaari Olli-Jukka. (2017). Kasvatus tuotemaailmassa - Günther Anders kasvatusfilosofina. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1769).
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Kulju Pirjo. (2017). Multimodal Languaging as a Pedagogical Model - A Case Study of the Concept of Division in School Mathematics. Education Sciences 7 (1), 9.
URL SoleCRIS

Järvinen Kati. (2017). Voice Characteristics in Speaking a Foreign Language : A study of voice in Finnish and Englis as L1 and L2. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1776).
URL SoleCRIS

Kaarttinen Jyrki. (2017). Kansallissosialistinen kasvatus - politiikkaa vai pedagogiikkaa?. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1760).
URL SoleCRIS

Karila Kirsti. (2017). ECEC Pedagogy in the Nordic Countries - Its Roots and Current Challenges. Teoksessa Ministry of Education and Culture with Karila Kirsti, Johansson Eva, Puroila Anna-Maija, Hännikäinen Maritta, Lipponen Lasse (toim.) Pedagogy in ECEC : Nordic Challenges and Solutions. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 11-15.
URL SoleCRIS

Keisala Katja. (2017). Kielteiset tunteet kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen oppimisessa : miten niihin tulisi suhtautua?. Aikuiskasvatus 37 (1), 40-46.
SoleCRIS

Kokkonen Tommi, Mäntylä Terhi. (2017). Changes in University Students’ Explanation Models of DC Circuits. Research in Science Education.
URL SoleCRIS

Kortelainen Ilmari, Omaheimo Jussi, Ranki Kreeta, Saari Antti. (2017). Läsnäolon kokemus ja politiikka. Niin & Näin 24 (1), 61-63.
SoleCRIS

Leino Lea. (2017). A Study on the Promotion of Adults' Oral English Communication and Teacher Development in Liberal and Tertiary Education. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1759).
URL SoleCRIS

Liu Dong, Kankare Elina, Laukkanen Anne-Maria, Alku Paavo. (2017). Comparison of parametrization methods of electroglottographic and inverse filtered acoustic speech pressure signals in distinguishing between phonation types. Biomedical Signal Processing and Control 36, 183-193.
URL SoleCRIS

Lätti Johanna. (2017). Individualized sex equality in transforming Finnish academia. European Educational Research Journal 16 (2-3), 258–276.
URL SoleCRIS

Madureira Ferreira Juliene, Mäkinen Marita. (2017). What is special in Special Education from the Inclusive Perspective. International Journal of Early Childhood Special Education 9 (1), 50-65.
URL SoleCRIS

Marsh Jackie, Mascheroni Giovanna, Carrington Victoria, Árnadóttir Hólmfríður, Brito Rita, Dias Patricia, Kupiainen Reijo, Trueltzsch-Wijnen Christine. (2017). The Online and Offline Digital Literacy Practices of Young Children : A Review of the Literature: DigiLitEY.
URL SoleCRIS

Meriläinen Matti, Puhakka Helena, Sinkkonen Hanna-Maija. (2017). Tiedon löytäminen Internetistä ja sen ymmärtäminen osana nuorten ammatinvalintaa koskevaa päätöksentekoa. Teoksessa Asunmaa Tuuli, Huttunen Rauno, Peltonen Jouni (toim.) Samalta viivalta 11. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2017. Jyväskylä: PS-kustannut, 15-38.
SoleCRIS

Mikkonen Susanna, Pylväs Laura, Rintala Heta, Nokelainen Petri, Postareff Liisa. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training 9, 9.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Rautio Pauliina. (2017). ‘Overspills’ of research with children: an argument for slow research. Children's Geographies: advancing interdisciplinary understanding of younger peoples lives 15 (4), 466-477.
URL SoleCRIS

Ministry of Education and Culture with Karila Kirsti, Johansson Eva, Puroila Anna-Maija, Hännikäinen Maritta, Lipponen Lasse (toim.). (2017). Pedagogy in ECEC : Nordic Challenges and Solutions. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
URL SoleCRIS

Palmgren Marina, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Students’ engaging school experiences: A precondition for functional inclusive practice.. International Journal of Whole Schooling 13 (1), 26-49.
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Sabiescu Amalia. (2017). Becoming active citizens: How can we make our adult education models more inclusive?. EPALE, European Platform for Adult Learning in Europe, European Commission (http://ec.europa.eu/epale/en/blog/becoming-active-citizens-how-can-we-make-our-adult-education-models-more-inclusive).
URL SoleCRIS

Poranen Jaska. (2017). Solmun 1/2017 ongelmapalsta: jalkapallokenttätehtävän ratkaisu & kaksi uutta ongelmaa.. Matematiikkalehti Solmu 2017 (1), 1-2.
URL SoleCRIS

Pulkki Jutta, Pulkki Jani. (2017). Kestämätön sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikka. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54 (1).
URL SoleCRIS

Raus Rea, Värri Veli-Matti. (2017). Teacher ecological self : an ontological journey towards transformative sustainability. Teoksessa Corcoran Peter Blaze, Weakland Joseph P, Wals Arjen EJ (toim.) Envisioning futures for environmental and sustainability education. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 103-116.
URL SoleCRIS

Rintala Heta, Nokelainen Petri, Pylväs Laura. (2017). Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus 48 (2), 128-140.
SoleCRIS

Rytivaara Anna, Pulkkinen Jonna, Iines Palmu, Kontinen Juha. (2017). Yhteisopetuksen työtavat sekä opettajien kokemukset ja ammatillinen kehittyminen. Teoksessa Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus : Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 15-23. (KUMMI. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja 16).
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Panoraama kasvatustieteen kentästä. Aikuiskasvatus 37 (1), 59-61.
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Technique of Freedom: Representing the School Class as a Social Order. Teoksessa Popkewitz Thomas, Diaz Jennie, Kirchgasler Christopher (toim.) A Political Sociology of Educational Knowledge: Studies of Exclusions and Difference. New York: Routledge, 211-225.
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Sormi osoittaa kuuta : Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa. Niin & Näin 24 (1), 65-72.
URL SoleCRIS

Seppänen Laura, Toiviainen Hanna. (2017). Relational agency and the development of tools in service networks. Teoksessa Edwards Anne (toim.) Working relationally in and across practices : A cultural-historical approach to collaboration. Cambridge: Cambridge University Press, 153-171.
SoleCRIS

Silova Iveta, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli. (2017). Interrupting the Coloniality of Knowledge Production in Comparative Education: Postsocialist and Postcolonial Dialogues after the Cold War. Comparative Education Review 61 (S1), s74-S102.
URL SoleCRIS

Simola Hannu, Kauko Jaakko, Varjo Janne, Kalalahti Mira, Sahlström Fritjof. (2017). Dynamics in Education Politics and the Finnish PISA Miracle. Teoksessa Neikirk Joseph R et al (toim.) Oxford research encyclopedia of education: Oxford University Press.
SoleCRIS

Simola Hannu, Kauko Jaakko, Varjo Janne, Kalalahti Mira, Sahlström, Fritjof. (2017). Dynamics in Education Politics : Understanding and explaining the Finnish case. London: Routledge.
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Puhakka Helena, Meriläinen Matti. (2017). Ammatinvalinta ja päätöksenteko. Teoksessa Puukari Sauli, Lappalainen Kristiina, Kuorelahti Matti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 201-224.
SoleCRIS

Tikkanen Lotta, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Interrelations between principals' risk of burnout profiles and proactive self-regulation strategies. Journal of Social Psychology of Education 20 (2), 259–274.
URL SoleCRIS

Toiviainen Hanna, Kira Mari. (2017). From struggles to resource gains in interprofessional service networks: Key findings from a multiple case study. Journal of Interprofessional Care 31 (4), 479-486.
URL SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2017). Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry.
URL SoleCRIS

Toom Auli, Pietarinen Janne, Soini Tiina, Pyhältö Kirsi. (2017). How does the learning environment in teacher education cultivate first year student teachers' sense of professional agency in the professional community?. Teaching and Teacher Education 63, 126-136.
URL SoleCRIS

Tossavainen Timo, Joutsenlahti Jorma, Merikoski Jorma, Lehtinen Matti. (2017). Merkittäviä suomalaisia matematiikan oppikirjoja ja -kirjailijoita. Teoksessa Hiidenmaa Pirjo, Löytönen Markku, Ruuska Helena (toim.) Oppikirja Suomea rakentamassa. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry, 217–246.
SoleCRIS

Tyrmi Jaana, Radolf Vojtech, Horacek Jaromir, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Resonance tube or Lax Vox?. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Varis Tapio. (2017). Education For a New Humanism And ICT. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej 13 (1), 4-13.
URL SoleCRIS

Vartiainen Päivi, Alenius Pauliina, Pitkänen Pirkko, Koskela Marja. (2017). Ulkomailta muuttaneiden hoitajien integraatio ja oppimisen polut sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Työelämän tutkimus 15 (2), 148-162.
SoleCRIS

Westling Suvi Krista, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Intensive studying or restlessness in the classroom: Does the quality of control matter?. Teaching and Teacher Education 67 (October), 361-369.
URL SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Jannelle Gallagher. (2017). Ad-hoc numbers forming provision and policy: round and round of universal access in an Australian preschool. Early Child Development and Care.
URL SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Kirsi Pauliina Kallio. (2017). Recognizing politics in the nursery : Early childhood education institutions as sites of mundane politics. Contemporary Issues in Early Childhood.
URL SoleCRIS

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: paivi.svard@uta.fi
Muutettu: 26.1.2016 14.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti