Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: julkaisut: 2008-2010:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Julkaisut vuosina 2008 - 2010

2008 2009 2010

Dong Seob L. (2010). Living for Oneself or with others? An Oriental View on the Key Competences for Lifelong Learning. Lifelong Learning in Europe 15 (4), 222-228.
SoleCRIS

Faist,Thomas, Pitkänen Pirkko, Gerdes Jurgen, Reisenauer Eveline. (2010). Transnationalisation and Institutional Transformations. Bielefeld: COMCAD - Center on Migration, Citizenship and Development, University of Bielefeld. (COMCAD Working Papers 87/2010).
URL SoleCRIS

Filander K. (2010). Aikuiskasvatustiede oppikirjateksteissä. Kasvatus & Aika 2010 (4), 91-120.
URL SoleCRIS

Filander K. (2010). Päivi Siivonen: From a ”student” to a lifelong ”consumer” of education? Constructions of educability in adult students´ narrative life histories. Vastaväittäjän lausunto. Didacta Varia 15 (1), 80 – 83.
SoleCRIS

Filander K, Henriksson L. (2010). Työelämän tutkimuspäivien satoa. Ammattilaisia vai talkooyhteiskunnan sekatyöläisiä?. Työelämän tutkimus 8 (1), 77-78.
SoleCRIS

Filander K, Jauhiainen A, Onnismaa J, Saloheimo L, Silvennoinen H, Valkama H. (2010). Aikuiskasvatustieteen tila ja tulevaisuus. Aikuiskasvatus 30 (3), 213 -223.
SoleCRIS

Juuso H, Tomperi T. (2010). Lasten filosofointi syventäisi kouluopetusta. Helsingin Sanomat 18.03.2010, A2.
URL SoleCRIS

Juuso H, Tomperi T. (2010). Lasten ja nuorten filosofiaa peruskouluun?. niin & näin : filosofinen aikakauslehti 17 (2), 29.
SoleCRIS

Järvinen-Alenius Pauliina, Pitkänen Pirkko, Virkama Anna. (2010). Transformative Impact of Social Remittances in Transnational Settings. Teoksessa Thomas Faist et al (toim.) Transnationalisation and Institutional Transformations. Bielefeld: University of Bielefeld, Center on Migration, Citizenship and Development, 194-212. (COMCAD Arbeitspapiere - Working Papers 87/2010).
URL SoleCRIS

Järvinen-Alenius P, Keski-Hirvelä E, Pitkänen P, Kallioniemi-Chambers V. (2010). Country Report: Finland. Working Papers. -: European Comission.
URL SoleCRIS

Kallioniemi-Chambers Virve. (2010). Kulttuuriset ajan mallit yliopiston pedagogisessa projektitoiminnassa. Aikuiskasvatus 30 (3), 224-227.
SoleCRIS

Kallioniemi-Chambers Virve. (2010). Kulttuuriset ajan mallit yliopiston pedagogisessa projektitoiminnassa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1496).
URL SoleCRIS

Kallioniemi-Chambers, Virve. (2010). Herätys aikaan. Arvosteltu teos: Ojanen, Eero 2007. Ajan filosofia. Helsinki: Kirjapaja. 136 s.. Kasvatus & aika 2010 (4), 121-136.
URL SoleCRIS

Korhonen V, Nieminen J. (2010). Nuorten ohjauksen kentät ja monialaisen yhteistyön mahdollisuudet. Nuorisotutkimus 28 (3), 3-17.
SoleCRIS

Korpelainen K. (2010). Ammatilliset koulutusorganisaatiot, innovaatio ja uusiutuminen. Teoksessa Soili Saikkonen (toim.) Osaavaa työvoimaa ja aluekehittämistä. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu, 30-42. (Lahden Ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C 68).
URL SoleCRIS

Martin G, Houston D, McLaren P, Suoranta J. (2010). The Havoc of Capitalism: Publics, Pedagogies and Environmental Crisis. Rotterdam: Sense Publishers. (Bold Visions in Educational Research 28).
SoleCRIS

Moisio O-P, FitzSimmons R, Suoranta J. (2010). Don't You See How the Wind Blows?. Teoksessa Gregory Martin, Donna Houston, Peter McLaren, Juha Suoranta (toim.) Havoc of Capitalism. Publics, Pedagogies, and Environmental Crisis. Rotterdam: Sense Publishers, 171–194. (Bold Visions in Educational Research 28).
SoleCRIS

Nokelainen P. (2010). Kriittinen näkökulma ’sosiaalisesti hajautettuun tapaan’ tuottaa tietoa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 12 (1), 4-13.
SoleCRIS

Nokelainen P. (2010). Hyvinvointi ja turvallisuus oppilaitoksissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 12 (4), 4-9.
SoleCRIS

Nokelainen P. (2010). Bayesilaisen tilastoanalyysin käyttömahdollisuudet ammattikasvatuksen tutkimuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 12 (1), 34-46.
SoleCRIS

Nokelainen P. (2010). Koulusurmat oppilaitosten hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaavana tekijänä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 12 (4), 49-61.
SoleCRIS

Nokelainen P. (2010). Mistä on ammatilliset huippuosaajat tehty?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 12 (2), 4-12.
SoleCRIS

Nokelainen P, Tirri K. (2010). Role of Motivation in the Moral and Religious Judgment of Mathematically Gifted Adolescents. High Ability Studies 21 (2), 101-116.
SoleCRIS

Piattoeva N. (2010). Citizenship education policies and the state. Russia and Finland in a comparative perspective.. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Universitatis Tamperensis).
URL SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2010). Citizenship curriculum in Asia and the Pacific. Compare: A Journal of Comparative and International Education 40 (3), 380-382.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2010). Comparative education in global times. Teoksessa Maria-Liisa Järvelä, Laura Ritola, Johanna Sitomaniemi-San (toim.) Education, Ethics and Diversity. A Publication in Honour of Professor Rauni Räsänen. Oulu: University of Oulu, 9-32.
SoleCRIS

Puukko M, Roisko H, Sallinen S. (2010). Interim Evaluation of the Lifelong Learning Programme 2007–2009 in Finland. Helsinki: Ministry of Education and Culture, Department for Education and Science Policy. (Reports of the Ministry of Education and Culture, Finland 2010:16).
URL SoleCRIS

Raunio M. (2010). Institutional Entrepreneurs Shaping Transnationalizing Labour Markets. Teoksessa Thomas Faist et al (toim.) Transnationalisation and Institutional Transformations. Collected Working Papers from the TRANS-NET Project.. Bielefeld: Center on Migration, Citizenship and Development, 114-138. (Working Papers – Center on Migration, Citizenship and Development 87).
URL SoleCRIS

Rovio E, Arvinen-Barrow M, Weigand D A, Eskola J, Lintunen T. (2010). Team Building in Sport: A Narrative Review of the Program Effectiveness, Current Methods and Theoretical Underpinnings. Athletic Insight - The Online Journal of Sport Psychology 12 (2), 147-164.
URL SoleCRIS

Suoranta J. (2010). Jacques Rancière on Radical Equality and Adult Education. Teoksessa Michael Peters et al. (toim.) Encyclopaedia of Philosophy of Education, 1-17.
URL SoleCRIS

Suoranta J. (2010). Against the Corporate Culture Ideology: An Interview with Peter Mayo. The Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies 32 (1), 112-126.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2010). Piilottajan päiväkirja. Helsinki: Into Kustannus.
SoleCRIS

Suoranta Juha, Vadén Tere. (2010). Wikiworld. London: Pluto Press.
SoleCRIS

Takala Tuomas. (2010). Kehitysmaiden koulutuspolitiikan globaali agenda - esimerkkeinä Education for All Fast Track Initiative ja Afganistan. Kasvatus 41 (4), 342-350.
SoleCRIS

Takala Tuomas. (2010). Making and implementing education Policy in the Context of External Support to Sector Development Programs - The Case of Mozambique. Teoksessa Halla B. Halmarsdottir & Mina O´Dowd (toim.) Nordic Voices: Teaching and Researching Comparative and International Education in the Nordic Countries. Rotterdam: Sense Publishers, 134-149.
SoleCRIS

Takala Tuomas. (2010). Contributions of Formal Education to Social Development - What do we Know on the Basis of Reseach Evidence?. Journal of Education and Reseach 2, 1-8.
SoleCRIS

Tomperi T. (2010). Yhteisöllisyyden ja aikuiskasvatuksen dilemmat. Kasvatus & aika 2010 (4), 128-132.
URL SoleCRIS

Tomperi T. (2010). Antikristus elokuvissa. niin & näin - filosofinen aikakauslehti 17 (1), 70-73.
SoleCRIS

Tomperi T. (2010). Tietoinen tietämättömyys edustuksellisuuden ideana. niin & näin : filosofinen aikakauslehti 17 (3), 97-98.
SoleCRIS

Varis T. (2010). Understanding media literacy. Teoksessa Ulla Carlsson (toim.) Children and youth in the digital media culture from a Nordic horizon. Gothenburg Sweden: Nordicom University of Gothenburg, 75-84. (yearbook 2010).
SoleCRIS

Varis T, Puukko M. (2010). Challenges of Global eLearning. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Virkama Anna. (2010). From Othering to Undestanding. Perceiving 'Culture' in Intercultural Communication, Education and Learning. Teoksessa Vesa Korhonen (toim.) Cross-cultural Lifelong Learning. Tampere: Tampere University Press, 39-60.
SoleCRIS

Virkama Anna. (2010). Country Report: France.Transnationalisation, Migration and Transformation: MultiLevel Analysis of Migrant Transnationalism (TRANSNET): 7th Framework Programme SocioEconomic Sciences and Humanities: European Commission.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Kauas valta karkaa. Aikalainen 15 (18), 2.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Lomasaldo. Acatiimi 2010 (6), 26–27.
SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Kutsumuksen kahleet. Aikalainen 15 (13), 2.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Pelkkä kutsumus ei elätä naisia. Aamulehti 12.11.2010, 2, alakerta.
SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Työväenluokasta tohtoriksi. Aamulehti 16.07.2010, 2, alakerta.
SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Haku päällä. Aikalainen 15 (3), 2.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Kasvatushistorioitsijoiden elämänhistorioita. Kasvatus & Aika 2010 (4), 121–128.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M. (2010). Uusia ihmisiä. Aikalainen 15 (8), 2.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M, Ojala H. (2010). Tohtoribisneksen kriisi ja eriarvoisuutta lisäävät tehostamistoimet. Aikalainen 15 (15), 4.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M, Ojala H. (2010). Järki ja tunteet tohtoroitumisessa. Aikalainen 15 (12), 12.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M, Ojala H. (2010). Lumon luonto: tohtoroitumisen imua jäljittämässä. Aikuiskasvatus 30 (4), 309–311.
SoleCRIS

Vuorikoski M, Räisänen M. (2010). Opettajan identiteetti ja identiteettipolitiikat hallintakulttuurien murroksissa. Kasvatus & Aika 2010 (4), 63–81.
URL SoleCRIS

Vuorikoski M, Räisänen M. (2010). Irti kutsumuksen kahleista – opettajan työ palkkatyönä. Kasvatus 41 (5), 492– 494.
SoleCRIS

Weil, Markus , Kallioniemi-Chambers, Virve. (2010). Wenn eine Zeit lauter wird als die andere. Education Permanente (4), 34-35.
SoleCRIS

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: edu.info@uta.fi
Muutettu: 14.10.2013 10.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti