Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: julkaisut: 2008-2010:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Puheopin laitos

Julkaisut vuosina 2008 - 2010

2008 2009 2010

Alivuotila L, Hakokari J, Visnapuu V, Korpijaakko-Huuhka A-M, Aaltonen O, Happonen R-P, Peltonen S, Peltonen J. (2010). Speech Characteristics in Neurofibrimatosis Type 1. American Journal of Medical Genetics Part A 152A (1), 42-51.
SoleCRIS

Bele I, Laukkanen A-M, Sipilä L. (2010). Effects of a three-week vocal exercise program using the Finnish Kuukka exercises on the speaking voice of Norwegian broadcast journalism students. Logopedics Phoniatrics Vocology 35 (4), 150-165.
SoleCRIS

Gerlander Maija. (2010). Esipuhe. Puhe ja kieli 30 (1), 1-2.
SoleCRIS

Gerlander Maija, Isotalus Pekka. (2010). Professionaalisten viestintäsuhteiden ääriviivoja. Puhe ja kieli 30 (1), 3-19.
SoleCRIS

Horacek J, Vampola T, Laukkanen A-M, Svec JG. (2010). Computer modeling of the effects of vocal exercising with a tube on vocal tract sound power transfer. Teoksessa Igor Zolotarev (toim.) Proceedings of Interaction and Feedbacks 2010, 29-38.
SoleCRIS

Hyvärinen M-L, Tanskanen P, Katajavuori N, & Isotalus P. (2010). A Method for Teaching Communication in Pharmacy in Authentic Work Situations. Communication Education 59 (2), 124-145.
SoleCRIS

Hyvärinen M-L, Tanskanen, P, Katajavuori N, & Isotalus P. (2010). Tailor-made training in the workplace. Communication Currents 5 (2), 1.
URL SoleCRIS

Jonsdottir V, Rantala L. (2010). Voice ergonomics in Nordic Countries with special emphasis on Finland. Teoksessa F.I.C.R.S.de Jong & D. Helsper (toim.) Stemergonomie, een nieuwe kijk op stem. Leuven, 4 februari 2010, Oss, 5 februari 2010. Nijmegen: Ipskamp, 19 - 27.
SoleCRIS

Klippi A., Korpijaakko-Huuhka A-M, Lehtihalmes M. (2010). Afasiakuntoutus. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen, M. Laine (toim.) Kieli ja aivot. Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turku: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 316-320.
SoleCRIS

Koponen J, Pyörälä E, Isotalus P. (2010). Lääketieteen opiskelijoiden näkemyksiä työpajateatterista. Puhe ja kieli 30 (1), 21-40.
SoleCRIS

Koponen J, Pyörälä E, Isotalus P. (2010). Teaching Interpersonal Communication Competence to Medical Students through Theatre in Education. Communication Teacher 24 (4), 211-214.
SoleCRIS

Korpijaakko-Huuhka A-M, Klippi A. (2010). Ikääntyminen ja viestintä. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen, M. Laine (toim.) Kieli ja aivot. Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turku: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 264-269.
SoleCRIS

Kuuluvainen V, Isotalus P. (2010). Skitsofreniaa sairastavan puheviestintä vanhempien näkökulmasta. Puhe ja kieli 30 (1), 41-55.
SoleCRIS

Laukkanen Anne-Maria. (2010). Ihmisääni viestinnän välineenä. Teoksessa Pirjo Korpilahti, Olli Aaltonen, Matti Laine (toim.) Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turku: Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, 22-27.
SoleCRIS

Lehtihalmes M, Korpijaakko-Huuhka A-M. (2010). Afaattiset häiriöt. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen, M. Laine (toim.) Kieli ja aivot. Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turku: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 277-284.
SoleCRIS

Murphy Peter, Laukkanen Anne-Maria. (2010). Analysis of emotional voice using electroglottogram-based temporal measures of vocal fold opening. Teoksessa Anna Esposito, Nick Campbell, Carl Vogel, Amir Hussain, Anton Nijholt (toim.) Development of multimodal interfaces: active listening and synchrony. Heidelberg, Germany: Springer, 286-293. (Lecture Notes in Computer Science 5967/2010).
SoleCRIS

Rantala Leena, Sala Eeva, Hakala Suvi. (2010). Relationships between voice ergonomic risk factors, voice symptoms and acoustic parameters . A study made in classroom environment. Teoksessa I Papathanaslou, A Fragouli, A Kotsopoulos, N Litinas (toim.) 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Athens: IALP, 844-848.
SoleCRIS

Sala Eeva, Rantala Leena, Hakala Suvi. (2010). Voice ergonomic screening in work environment - handbook and checklist. Teoksessa I Papathanaslou, A Fragouli, A Kotsopoulos, N Litinas (toim.) 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Athens: IALP, 849-854.
SoleCRIS

Waaramaa T. (2010). Parantava suru. Liiton arkki, Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsenlehti 2010 (2), 19.
URL SoleCRIS

Waaramaa T. (2010). Emootiot äänessä : tunneilmaisun akustiset ominaisuudet ja vastaanotto. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2010 2010, 60-67.
SoleCRIS

Waaramaa T. (2010). Pieni äänenkäytön opas. Liiton arkki, Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsenlehti 2010 (4), 22-23.
SoleCRIS

Waaramaa Teija, Laukkanen Anne-Maria, Airas Matti, Alku Paavo. (2010). Perception of Emotional Valences and Activity Levels from Vowel Segments of Continuous Speech. Journal of Voice 24 (1), 30-38.
SoleCRIS

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: edu.info@uta.fi
Muutettu: 14.10.2013 10.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti