Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimushankkeet: multi-train: tutkimusryhmä:
Kasvatustieteiden tiedekuntaMULTI-TRAIN
MULTI-TRAIN

Aulikki Sippola

KTT, kauppatiede. Monimuotoisuusjohtamisen/Diversity Management asiantuntija, Suomen monimuotoisuusverkosto ja yritysvastuuverkosto FIBS (Finnish Business and Society). Rooli hankkeessa: Tutkijatohtori

Aulikki Sippolan erikoisalaan ja tieteellisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat monimuotoisuutta tukevan työyhteisön johtaminen ja kehittäminen, työelämän yhdenvertaisuus ja vastuullisuus, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus. Väitöskirjassaan Human Resource Management perspectives on diversity management (2007) hän on tutkinut erityisesti kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutuksia henkilöstöjohtamiseen.

Aulikki Sippolalla on monipuolinen kokemus kansainvälisistä tehtävistä palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut monimuotoisuuden johtamisen asiantuntijana, konsulttina ja valmentajana v. 2003 lähtien ja ollut mukana useissa kehittämishankkeissa sekä tutkijana Kulttuurien välinen työ -hankkeessa (2003-2006, SA, TSR, TEM).

Aulikki Sippolan julkaisuja:

  • Sippola, A. (2016). Perehdytys monikulttuurisessa sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisössä. MULTI-TRAIN -hanke, Tampereen yliopisto.
  • Sippola, A. (2016). Monimuotoisuuden johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä. MULTI-TRAIN -hanke, Tampereen yliopisto.
  • Sippola, A. (2015). Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille.Yritysvastuuverkosto FIBS.
  • Sippola, A. (2014). Monimuotoisuusjohtamisen opas ja itsearviointityökalu. Yritysvastuuverkosto FIBS.
  • Sippola, A. (2008). Monimuotoistuva työyhteisö haastaa henkilöstöjohtamisen. Työpoliittinen aikakauskirja 1/2008, 29-39. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu.
  • Sippola, A. (2007). Developing Culturally Diverse organizations: A participative and empowerment-based training and development method. Women in Management Review, 22:4, 253 – 273.
  • Sippola, A. (2007). Diversity Management Paradigms and HRM: Implications of Cultural Diversity on Strategic and Operational HRM. Liiketaloudellinen Aikakauskirja (The Finnish Journal of Business Economics) 2/2007, 193-222.
  • Smale, A. ja Sippola, A. (2007). The Global Integration of Diversity Management: A Longitudinal Case Study. International Journal of Human Resource Management, 18(11), 1895-1916.
  • Sippola, A. (2007). Essays on Human Resource Management.  Perspectives on Diversity Management. Acta Wasaensia, No. 180, Universitas Wasaensis.
  • Sippola, A. Leponiemi, J. ja Suutari, V. (2006). Kulttuurisesti monimuotoisten työyhteisöjen kehittäminen. Pitkittäistutkimus 15 työkulttuurin välittäjäryhmän toiminnasta ja vaikuttavuudesta, 131 s. Työministeriö, Työpoliittinen tutkimus No. 304. Helsinki: Hakapaino.

MUL-TRAIN logot University of Tampere University of Eastern Finland Academy of Finland

 
MULTI-TRAIN Project
Tel. +358 50 318 6990
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: Kaisa.Niiranen@uta.fi
Muutettu: 23.8.2016 10.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti