Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimushankkeet:
Kasvatustieteiden tiedekuntaNemo-hanke
NeMo - NextMove-hanke

Hyvä vierailija,
Näitä sivuja ei enää päivitetä!

Tervetuloa tutustumaan NeMo-projektin uusiin verkkosivuihin.

 

Next Move 2 (NeMo2) - Ammatillinen asiantuntijuus, työelämäosaaminen ja työpaikka oppimisympäristönä oppisopimuskoulutuksessa

NeMo2-tutkimushanke jatkaa NeMo-projektissa aloitettua oppisopimuskoulutusta tarkastelevaa tutkimustyötä. NeMo2-hanke tutkii erityisesti oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja ammatillisten opettajien työelämäosaamista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppimisprosessien pedagogista kehittämistä sekä opiskelijoiden yleisiin työelämävalmiuksiin liittyviä itsesäätelyvalmiuksia ja niiden kehittämistä oppisopimuskoulutuksessa.

Tutkimushankkeen rahoittaa Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto.

Tutkimushankkeesta vastaavat yhteistyössä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio. Tutkimushanketta johtaa tekniikan pedagogiikan professori (Tampereen teknillinen yliopisto) ja ammattikasvatuksen dosentti (Tampereen yliopisto) Petri Nokelainen.

Tutkimushanketta koskevat tiedustelut: professori Petri Nokelainen (petri.nokelainen(at)tut.fi, 040 557 4994), tutkija Susanna Mikkonen (susanna.mikkonen(at)uta.fi, 050 509 9039) ja tutkija Heta Rintala (heta.rintala(at)tut.fi, 050 301 6195).

Tutkimushankkeen rakenne (2017-2019)

NeMo -tutkimushankkeessa tutkimus keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

1. Ammatillinen opettaja ja työelämäosaaminen

(Oppilaitosten ja työpaikkojen tuottamien taitojen integroituminen ammatilliseksi osaamiseksi, opettajien monikulttuuriset kompetenssit)

2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikka

(Työpaikkojen pedagogiset käytänteet, työpaikkojen tukeminen oppimisympäristöinä)

3. Opiskelijan itsesäätelyvalmiudet ammatillisen osaamisen kehittymisessä

(Itsesäätelyvalmiuksien kehittyminen oppisopimuskoulutuksessa, yleisten työelämävalmiuksien tukeminen oppimisopimuskoulutuksessa)

 


Next Move (NeMo) - Oppisopimuskoulutus ja muuttuvat ammattitaitovaatimukset

NeMo-tutkimushanke (2014-2017) tutkii oppisopimuskoulutusta työntekijöiden ammatillisen kehittymisen, työpaikkojen tarjoamien oppimisympäristöjen ja kansainvälisen verkostoitumisen näkökulmasta.

Tutkimushankkeen rahoittaa Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto.

Tutkimushankkeesta vastaa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja tutkimushanketta johtaa tekniikan pedagogiikan professori (Tampereen teknillinen yliopisto) ja ammattikasvatuksen dosentti (Tampereen yliopisto) Petri Nokelainen.

Tutkimushanketta koskevat tiedustelut: professori Petri Nokelainen (petri.nokelainen(at)tut.fi, 040 557 4994), tutkija Laura Pylväs (laura.pylvas(at)uta.fi, 050 575 5900) ja tutkija Heta Rintala (heta.rintala(at)tut.fi, 050 301 6195).

Tutkimushankkeen rakenne (2014-2017)

NeMo -tutkimushankkeessa tutkimus keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

1. Oppisopimuskoulutusjärjestelmä

(Suomen järjestelmä, tuettu oppisopimuskoulutus, kansainvälinen tarkastelu)

2. Ammatillinen osaaminen ja kehittyminen

(Ammatti- ja huippuosaajien ominaisuudet, ammatillisen huippuosaamisen kehittyminen, urapolku koulutuksesta työelämään, kansainvälinen osaaminen)

3. Työpaikka oppimisympäristönä

(Työympäristön vaikutus ammatillisen osaamisen kehittymiseen, opiskelijan ja työpaikan yhteensopivuus).

 


MAE Mentoring in Apprenticeship Education - Ohjaus oppisopimuskoulutuksessa

MAE-tutkimushanke tarkastelee ohjausta erityisesti oppisopimuskoulutuksen kontekstissa. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta ja tarkastella työpaikalla tapahtuvaa oppimista rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä ohjaussuhteissa. Ohjausta tarkastellaan toisaalta laajempana makrotason kokonaisuutena, johon osallistuvat työpaikkakouluttaja, työyhteisön muut jäsenet, koulutustarkastaja, oppilaitoksen edustajat sekä opiskelijan vertaiset, toisaalta taas mikrotason prosessina työpaikkakouluttajan ja opiskelijan välillä.

Tutkimushankkeen rahoittaa Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto.

Tutkimushankkeesta vastaa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö ja tutkimushanketta johtaa tekniikan pedagogiikan professori (Tampereen teknillinen yliopisto) ja ammattikasvatuksen dosentti (Tampereen yliopisto) Petri Nokelainen (petri.nokelainen(at)tut.fi, 040 557 4994).

Tutkimushanketta koskevat tiedustelut: professori Petri Nokelainen (petri.nokelainen(at)tut.fi, 040 557 4994), tutkija Laura Pylväs (laura.pylvas(at)uta.fi, 050 575 5900) ja tutkija Heta Rintala (heta.rintala(at)tut.fi, 050 301 6195).

Tutkimushankkeen rakenne 2015-2017

MAE-tutkimushankkeessa tutkimus keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

1. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaus

(Työyhteisön merkitys, ohjaussuhde ja ohjausvalmiudet, ohjausmenetelmät, koulutusohjelman rakenne) 

2. Oppisopimusprosessin ohjaaminen koulutustarkastajan haasteena (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, KT Pirjo Kolari)

 
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: susanna.mikkonen@uta.fi
Muutettu: 11.10.2017 13.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti