Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimushankkeet: nemo - nextmove-hanke:
Kasvatustieteiden tiedekuntaNemo-hanke
NeMo - NextMove-hanke

Tutkimuksen tausta

NeMo -tutkimushanke kytkeytyy tutkimusryhmän jäsenten aikaisempaan ammatillista osaamista mallintavaan tutkimukseen:

NeMo -tutkimushankkeessa painopiste siirtyy kasvun dynamiikkaan ja ulkoisten olosuhteiden, kuten opiskelupaikan, työympäristön ja globaalin työelämän merkitykseen ammatillisen osaamisen syntymiselle ja kehittymiselle.

Tutkimuksen lähtökohtia

Työelämä edellyttää monipuolista ammatillista osaamista, joka muodostuu ammattialakohtaisesta tietämyksestä ja taidosta sekä itsesäätelyvalmiuksista. Globaalin kilpailun kiristyessä työelämässä menestyminen vaatii työntekijöiltä yhä enemmän tiedon käsittelyä, yhteistyötä, ongelmanratkaisutaitoja ja valmiuksia yhä uusien asioiden omaksumiseen.

Ammatillisella kasvulla viitataan koko työuran ajan kestävään oppimisprosessiin, jonka kautta yksilö omaksuu elämänuransa aikana niitä valmiuksia, joita hyödyntämällä hän voi vastata muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. Tieto-, viestintä- ja automaatiotekniikan kehitys sekä koulutus- ja työmarkkinoiden globalisaatio muuttavat ammattitaitovaatimuksia. Myös ammatit ja työn luonne muuttuvat.

Säilyttääkseen asemansa työmarkkinoilla työntekijöiden tulee kehittää omaa ammattiosaamistaan monipuolisesti ja itseohjautuvasti. Ammatillisen kasvun prosessiin tarvitaan ammattispesifisten tietojen ja taitojen lisäksi myös elinikäisen oppimisen avaintaitoja, erityisesti itsesäätelyä ja itsehjautuvaa oppimista.

Avoimet oppimisympäristöt ovat saamassa yhä enemmän huomiota osakseen, koska ammatillisen koulutuksen tulisi kehittää opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja, yhteistoiminnallisuutta, verkostoitumista ja kykyä liikkua yli organisaatioiden ja valtion rajojen. Erityisesti verkostojen luominen ja hyödyntäminen liittyy oppilaitosten ja työelämän tarjoamiin oppimisympäristöihin. Opiskelijoiden asiantuntemus kehittyy tehokkaimmin osana asiantuntijayhteisön toimintaa, esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla.

NeMo -tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää oppisopimuskoulutusta työntekijöiden ammatillisen kehittymisen, työpaikkojen tarjoamien oppimisympäristöjen ja kansainvälisen verkostoitumisen näkökulmasta.

MAE-tutkimushankkeessa tarkastellaan työpaikalla tapahtuvaa ohjausta sekä oppimista mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä ohjaussuhteissa.

 
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: laura.pylvas@uta.fi
Muutettu: 10.2.2016 13.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti