Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät ja -verkostot:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

« Kasvatustieteiden tiedekunta - Tutkimusryhmät (suomeksi)

« Faculty of Education - Research Groups (in English)

Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt -tutkimusryhmä (ECEPP)

Tutkimuskenttä

Tutkimusryhmä koostuu henkilöistä ja projekteista, joita yhdistää kiinnostus lapsuuden, varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen instituutioiden kysymyksiin erilaisissa yhteiskunnissa. Tutkimuksen kohteena ovat varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat sekä niiden ilmentyminen varhaiskasvatuksen käytännöissä. Tutkimus suuntautuu kuvatussa kontekstissa eri toimintatasojen ja toimijoiden keskinäisiin suhteisiin, institutionaalisten käytäntöjen rakentumiseen sekä kulttuurisia muutoksia välittäviin prosesseihin. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään useita teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja.

Ryhmän tutkimustoiminta jäsentyy seuraavien teemojen alle:

  1. Varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat ja käytännöt
  2. Muuttuvat institutionaaliset ja ammatilliset tilat
  3. Lasten arkipäiväinen elämä ja oppiminen

Ryhmän jäsenet

Ryhmää johtavat professori, KT, lto Kirsti Karila, apulaisprofessori Zsuzsa Millei ja yliopistonlehtori, KT, lto Päivi Kupila.

Hanna Hjelt (LTO, KM, Väitöskirjatutkija)
Mervi Hakoniemi (Väitöskirjatutkija)
Mirka Kivimäki (LTO, KM, Väitöskirjatutkija)
Juliene Madureira Ferreira (KT, Tutkijatohtori)
Maiju Paananen (LTO, FT, Tutkijatohtori)
Kyllikki Rantala (LO, KT, Yliopistonlehtori)
Laura Rantavuori (LO, FT)
Katja Sirvio (LTO, KM, Tutkimusavustaja)
Tuulikki Ukkonen-Mikkola (LTO, KT, Yliopisto-opettaja)
Johanna Vainio (LTO, KM, Väitöskirjatutkija)
Arttu Mykkänen (KT, Yliopistonlehtori)
Mari Nislin (FT, Yliopistotutkija)

Lisäksi projekteissa työskentelee pro gradu- ja kandidaatin tutkielmiaan tekeviä opiskelijoita.

Julkaisut

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: maiju.paananen@uta.fi
Muutettu: 18.9.2019 15.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti