Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät ja -verkostot: varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt (ecepp):
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Palaa edelliselle sivulle

Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt -tutkimusryhmä (ECEPP)

Tutkimusteema 3

Lasten arkipäivä ja oppiminen

School space as a lerning space: Children's perspectives on the school and curriculum in Finland and Brazil

PI: Kirsti Karila & Juliene Madureira Ferreira

Tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen instituutioita suomalaisten ja brasilialaisten lasten näkökulmasta. Tarkastelu kohdentuu varhaiskasvatuksen instituutioihin lasten oppimisen tiloina ja paikkoina Suomessa ja Brasiliassa.

Yhteistyökumppanit: Luciana Muniz ja Paula Amaral (Uberlandian yliopisto, Brasilia)

Multiple worlds in a preschool: Children’s place-making in a globalising world [Päiväkodin monet maailmat: lapset paikan luojina globalisoituvassa maailmassa]

PI: Zsuzsa Millei

Projekti tarkastelee, miten laajemmat yhteiskunnalliset ja globaalit kytkökset muovaavat lasten arkea päiväkodeissa. Toisin sanoen, projekti osallistuu keskusteluun globaalin paikallistuneisuudesta lasten jokapäiväisissä toimissa. Doreen Masseyn ja Tim Ingoldin teorioita sovelletaan tapoihin, joilla me – lapset, opettajat, taiteilija ja tutkija – luomme omaa paikkaamme australialaisessa varhaiskasvatuksessa.

Projektissa mukana ovat australialaisen Kurri Kurri Preschoolin lapset, päiväkodin johtaja Jannelle Gallagher, taiteilija Sandii Walker sekä apulaisprofessori Zsuzsa Millei. Muita yhteistyötahoja ovat tohtori Pauliina Rautio Oulun yliopistosta ja Alexandra Jones, University of Newcastlesta, Australiasta.

Everyday nationhood in young children’s lives [Jokapäiväinen kansakuntaisuus lasten elämässä]

PI: Zsuzsa Millei

Pienet lapset kohtaavat erilaisia nationalismiin ja kansalliseen identiteettiin liittyviä ajatuksia, toimintatapoja ja tunteita institutionaalisissa tiloissa. Rauhan aikoina kansalliset kulttuurit hiipuvat arjen rakenteisiin ja ilmenevät vain banaaleissa käytännöissä, kuten ruokailussa, pukeutumisessa tai juhlissa. Näiden banaalien käytäntöjen kautta kansakuntaa uusinnetaan itsestään selvänä asiaintilana ja elämäntapoina (Billig, 1995; Skey, 2011; Fox, 2017). Projekti tutkii, miten pienet lapset sisäistävät, tuntevat, ilmaisevat ja esittävät kansakuntaa arkensa rutiinien kontekstissa ja sitä kuinka he käytännöntaitojen kautta samaistuvat tiettyihin kansallisiin näkemyksiin maailmasta ja toisintavat niitä.

Projektissa mukana ovat: professori Iveta Silova, Arizona State University, USA;  tohtori Robert Imre, Tampereen yliopiston tutkijakollegium (IASR); professori Inés Dussel, Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute, Mexico City, Meksiko. 

Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelu ja alle 3-vuotiaden pedagogiikka

PI: Tuulikki Ukkonen-Mikkola

Tuulikki Ukkonen-Mikkola tutkii varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogista suunnittelua ja alle 3-vuotiden pedagogiikkaa.

Projektissa mukana: professori Sonja Rutar, University of Primorska, Slovenia

Väitöstutkimukset:

Mervi Hakoniemen väitöstutkimuksessa Gendered and intergenerational parenting and early childhood education in Peruvian indigenous populations tarkastellaan risteäviä varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden käytäntöjä Perun alkuperäisasukkaiden keskuudessa.

Ohjaajat: Zsuzsa Millei & Kirsti Karila

Johanna Vainion väitöstutkimus “Kannustaminen – lapset, vuorovaikutus ja valta” paneutuu kannustamisen ilmiöön päiväkotien pedagogiikassa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka kannustaminen rakentuu varhaiskasvatuksen institutionaalisessa ympäristössä ja millä tavoin lapset ovat osallisina tässä prosessissa.

Ohjaajat: Kirsti Karila & Päivi Kupila

Palaa edelliselle sivulle

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti