Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät ja -verkostot: varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt (ecepp):
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Palaa edelliselle sivulle

Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt -tutkimusryhmä (ECEPP)

Tutkimusteema 1

Tähän teemaan kuuluvat projektit tarkastelevat muuttuvia translokaaleja, kansallisia ja kansainvälisiä varhaiskasvatuspoliittisia prosesseja ja niiden roolia lasten ja perheiden arkipäivässä.

CHILDCARE

Tiimi: Kirsti Karila & Maiju Paananen

Tavoite: Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisia eriarvoistumisen mekanismeja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä.

Konsortiopartnerit: Jyväskylän yliopisto (PI: Prof. Maarit Alasuutari), PERLA (Prof. Katja Repo), THL (Tutkimusjohtaja Johanna Lammi-Taskula)

Rahoitus: Srategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen Akatemia (2015-2021). 

 

Muistoja post/sosialistisesta lapsuudesta ja koulunkäynnistä

PI: Zsuzsa Millei

Tavoite: Tässä projektissa Zsuzsa Millei tutkii lapsuutta ja koulunkäyntiä postsosialistisissa yhteiskunnissa keskusteluttamalla keskenään julkisia narratiiveja ja henkilökohtaisia muistoja, jotka ylittävät Kylmän sodan Itä–Länsi-jakoon liittyvät mielikuvia. Muistot kartoittavat lasten kokemuksia valtion odotusten (”sosialistinen mallikansalaisuus”) ja lasten omien monenkirjavien tunteiden (kiintymys, optimismi, tylsyys ja vieraantuminen, joita sosialististen tulevaisuuksien rakentamiseen liitetään) välimaastossa luovimisesta. Projekti ammentaa omaelämänkerran, autoetnografian ja kollektiivisen biografian perinteistä, haastaa sen mitä usein pidetään ’normaalina’ ja ’luonnollisena’ historiallisissa sosialistisen lapsuuden kertomuksissa ja osallistuu historioiden (uudelleen)kirjoittamiseen.

Projektissa mukana ovat: professori Iveta Silova, Arizona State University, USA; tohtori Nelli Piattoeva, Tampereen yliopisto.

Lapsuus ja politiikka

PI: Zsuzsa Millei

Tutkimusprojekti tutkii kolmea lapsuuden ja politiikan pääpiirrettä (Qvortrup, 2007). (1) Lapset kohteina poliittisille aloitteille, jotka ammentavat useista tieteellisistä tietopohjista, kuten psykologian tai neurotieteen aloilta, tavoitteenaan turvata ja parantaa lasten terveyttä, kehitystä, hyvinvointia ja koulutusta. (2) Lapset instrumentalisoituina objekteina taloudellisten, sosiaalisten tai poliittisten toimien seurauksille, kuten yhteiskunnan raaka-aineet, inhimillisen pääoman sijoitukset tai muut agendat, jotka muovaavat lasten elämää. (3) Lapset ovat myös poliittisia subjekteja, jotka osallistuvat politiikkaan, oli tämä sitten lapsille merkityksellistä sosiaalisia kysymyksiä koskevaa virallista politiikkaa, tai lasten päivittäisestä elämästä nousevaa ’arkista politiikkaa’. Projekti keskittyy varhaiskasvatuspolitiikoihin kansallisissa, vertailevissa ja globaaleissa kehyksissä ja hyödyntää Michel Foucault’n ja muiden aiheesta kirjoittaneiden tekstejä.

Projektissa mukana ovat: professori Eva Bendix Petersen, Roskilde University, Tanska; dosentti Kirsi Pauliina Kallio, Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG), Tampereen yliopisto; tohtori Brad Gobby, Curtin University, Australia; professori Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto; tohtori Mikko Joronen, Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG), Tampereen yliopisto.

Väitöskirjatutkijat:

Mirka Kivimäki's dissertation 'Equality and forms of services of the ECEC' examines different forms of ECEC services in Finland from a discursive point of view. By doing that it is possible to examine and interrogate the presuppositions related to different ECEC institutions that also influence the organization of the ECE services and thus, the everyday life of Finnish children and their families. The focus is on the questions of what kinds of roles each different form of ECEC such as ECEC in day care centers, family day care and open ECEC receives in the municipal and local level discourses. More precisely, the dissertation asks, what kinds of tasks are set for different forms of services; to whom the services are targeted to; how parents justify their decision to select certain form of service. The study is based on the interviews of the municipal officials responsible for the ECE services and the parents of under school age children. Discursive methods are used in the analysis of the data.

Ohjaajat:
Professori Kirsti Karila
Professori Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto)

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti