Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät ja -verkostot: varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt (ecepp):
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Palaa edelliselle sivulle

Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt -tutkimusryhmä (ECEPP)

Tutkimusteema 2

Muuttuvat institutionaaliset ja ammatilliset tilat sekä identiteetit

Varhaiskasvatuksen työorganisaatioiden ja toimintaympäristön muutos on nopeaa ja jatkuvaa. Työyhteisöihin sekä yksittäisiin työntekijöihin kohdistuu uusia ammatillisuuden vaatimuksia. Ammatilliset tilat ilmentävät varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä ja -työyhteisössä esiintyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työkäytäntöjä, ammatillisia rooleja, vastuita sekä johtajuuden muutoksia. Työyhteisössä toimiessaan työntekijät neuvottelevat ammatillisista tiloistaan ja siinä toteutettavasta osaamisesta. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään sosiaalisen ympäristön ja yksilöllisen neuvottelun suhdetta. Neuvottelua kehystävät yksittäisille työntekijöille ja päivähoidon eri ammattiryhmille rakentuneet ammatilliset identiteetit. Nämä teemat ovat tarkastelun kohteena seuraavissa tutkimusprojekteissa.

Ammatilliset tilat varhaiskasvatustyön muutoksessa - neuvottelua työidentiteeteistä, osaamisesta ja työkäytännöistä

PI: Päivi Kupila ja Kirsti Karila

Tutkimusprojektissa tarkastellaan muuttuvia ammatillisia tiloja suomalaisessa ja kansainvälisessä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Mentorointi varhaiskasvatuksen ammattilaisten työn tukena

PI: Päivi Kupila

Tutkimushankkeessa Mentorointi varhaiskasvatuksen ammattilaisten työn tukena tarkastellaan mentoroinnin mahdollisuuksia tukea työntekijää sekä johtamista varhaiskasvatuksen ammattialan ja työelämän monimuotoisuudessa.

Mentorointi on osa yliopiston ja alueellisen varhaiskasvatuksen yhteistyöverkoston toimintaa. Lastentarhanopettajaopiskelijoiden ohjaajina toimivia päiväkodin opettajia koulutetaan opiskelijoiden työssäoppimisen mentoreiksi.

Lastentarhanopettajien työnidentiteetit ja varhaiskasvatuksen moniammatillinen yhteistyö

PI: Tuulikki Ukkonen-Mikkola

Tuulikki Ukkonen-Mikkola tutkii Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavassa tutkimushankkeessa lastentarhanopettajien (varhaiskasvatuksen opettaja ja sosionomi) työidentiteettejä ja varhaiskasvatuksen moniammatillista yhteistyötä. Tämän laadullisen toimintatutkimuksen tavoitteena on selvittää eri ammattiryhmien yhteistä ja eriytyvää osaamista ja sen ilmenemistä moniammatillisen tiimin ja koko varhaiskasvatuksen työyhteisön käytännön toiminnassa.

Tarina-arkku: muutoksen narratiivit musiikkikasvatuksessa

PI: Kyllikki Rantala

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka muutokset varhaiskasvatuksen pedagogiikassa heijastuvat varhaiskasvatuksen musiikkikasvatukseen. Miten ne näkyvät laulurepertuaarissa, jota käytetään varhaiskasvatuksessa? Toisaalta tarkastellaan, kuinka tunteet näkyvät muskariopettajien heidän työtään koskevissa narratiivessa.

Väitöskirjatutkimukset:

Laura Rantavuori valmistelee väitöskirjaansa esi- ja alkuopetuksen rajapintatyöskentelystä. Väitöstutkimuksen Joustava esi- ja alkuopetus kahden toimintajärjestelmän rajavyöhykkeenä, ristiriitoina sekä yhteistoiminnallisen toimijuuden prosessina aiheena on esiopetuksesta kouluun siirtymä kahden toimintajärjestelmän kohdatessa joustavan esi- ja alkuopetuksen kontekstissa.

Ohjaajat: Kirsti Karila & Päivi Kupila

Hanna Hjelt tarkastelee väitöstutkimuksessaan Valta- ja vastuupuhe varhaiskasvatustyössä julkisen palvelun tehostamisvaateiden muokkaamaa kasvatustyötä. Fokuksessa on työntekijöiden tuottama puhe vallasta ja vastuusta.

Ohjaajat: Kirsti Karila & Päivi Kupila

Palaa edelliselle sivulle

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti