Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät ja -verkostot:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

« Kasvatustieteiden tiedekunta - Tutkimusryhmät (suomeksi)

« Faculty of Education - Research Groups (in English)

Luonto, kulttuuri ja taiteet kasvatuksessa ja opetuksessa

Vastuuhenkilöt: professori Eero Ropo ja professori Veli-Matti Värri

Ryhmän tutkimus kohdistuu kasvatuksen fyysisiin (luonto), yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin (yhteisöt ja instituutiot), sekä kulttuurisiin lähtökohtiin, perusteisiin ja konteksteihin ja niissä tapahtuvaan kasvatukseen ja opetukseen. Tutkimustoiminnassa tarkastellaan kasvatuksen ja opetuksen historiallisia ja filosofisia lähtökohtia, toimijoita ja heihin liittyviä kehityksen ja kasvun prosesseja (oppiminen ja identiteetti) sekä kasvatuksen ja opetuksen sisältöä, muotoja ja toteutumista (esim. opetuksen tutkimus ja opetussuunnitelmatutkimus).

Ryhmän tutkimustoiminta sijoittuu seuraaville tiedekunnan painopistealueille: Kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, kulttuurit ja rakenteet ja Opetus ja oppiminen eri elämänvaiheissa

Tutkimusteemoja

 • kasvatusteorian ja –filosofian peruskysymykset
 • kasvatuksen etiikka
 • opettajankoulutus/opettajan identiteetti
 • taidekasvatus
 • ekologinen kasvatus
 • ideologiakritiikki
 • opetussuunnitelmateoria ja -tutkimus
 • koulututkimus
 • kasvatuksen historia

Teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

 • eksistentiaalinen fenomenologia
 • identiteetti- ja sobjektiviteettiteoriat
 • opetus ja oppiminen narratiivisten teorioiden näkökulmasta
 • opetussuunnitelmateoria
 • kasvatuksen psykoanalyttinen teoria
 • ekologinen kasvatusteoria
 • kulttuurintutkimus ja post-strukturaaliset teoriat
 • kriittinen historiantutkimus

Ryhmän jäsenet

Professorit: Eero Ropo, Veli-Matti Värri, Eija Syrjäläinen (emerita)

Tutkijat: Miia Collanus, Raisa Foster, Jussi Hanska, Reijo Kupiainen, Juha Merta, Terhi Mäntylä, Jaska Poranen, Jouko Pullinen, Antti Saari, Tuukka Tomperi ja Pirjo Vaittinen.

Väitöskirjatutkijat: Marikki Arnkil, Esko Harni, Juha-Matti Huhta, Vesa Jaaksi, Olli-Jukka Jokisaari, Maiju Kinossalo, Shirin Kulkarni, Paula Kuusipalo, Jussi Mäkelä, Markku Niinivirta, Johannes Ojansuu, Jarno Paalasmaa, Pekka Pakkala Seppo Pamppunen, Antti Peltoniemi, Liisa Poikkimäki, Jani Pulkki, Rea Raus, Mikko Rosenberg, Suvi Skarp, Antti Syvänen, Anu Tiilikainen, Jouni Tuomi, Laura Pihkala-Posti, Satia Zen, Golaleh Makrooni, Eija Stenroth ja Mikko Valtonen.

Keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit

 • Nord University, Levanger and Bodö, Norway.
 • Prof. Tero Autio (Tallinna Ülikool, Université du Luxembourg),
 • Prof. Bernadette Baker (Wisconsin-Madison University, USA)
 • Prof. Rebecca Martusewicz (University of Eastern Michigan, USA).                     
 • Prof. William F. Pinar, (British Columbia University, Canada)
 • Prof. Juha Mäkinen (Maanpuolustuskorkeakoulu)
 • Prof. emer. Jarmo Toiskallio (Maanpuolustuskorkeakoulu).
 • Dos. Arto O. Salonen (Metropolia-Amk, HY)

Käynnissä olevat projektit

 • ArtEco Project (Raisa Foster, Jussi Mäkelä): http://artecoproject.com/blog/
 • Antti Saari (väitöskirjan jälkeinen tutkimus, Suomen Kulttuurirahaston rahoittama 2015-2106)
 • Yhteys EduMap-hankkeeseen, Horizon-2020 (Paula Kuusipalo, Veli-Matti Värri)

Keskeiset julkaisut

Tomperi T. 2017. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia - filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin.

Ropo, E. & Huttunen, M. (toim.) 2014. Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. (From narrative teaching to narrative learning). Tampere: Tampere University Press.

Ropo, E., Sormunen, E., & Heinström, J. (toim.)  2015. Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. (From identity to information literacy: Towards the development of independent and socially active learners). tampere: Tampere University Press.

Saari, A., Salmela, S. & Vilkkilä, J. 2014. Governing Autonomy: Subjectivity, Freedom, and Truth in Finnish Curriculum Discourse. Teoksessa W. Pinar (toim.) Handbook of International Research in Curriculum – 2nd edition. New York: Taylor & Francis. 183–200.

Saari Antti & Jokisaari Olli-Jukka & Värri Veli-Matti (toim.) 2014. Ajan kasvatus. Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press. 2014. 87-122.

Syrjäläinen, E. & Jukarainen, P. & Värri, V-M & Kaupinmäki, S. 2015. Safe School Day According to the Young. Young. Nordic Journal of Youth Research. Volume 23. Number 1. February 2015. Sage Publications. 2015. 59-75.

Värri, V-M. 2015. Halun kultivointi ekologisen sivistyksen mahdollisuutena. Teoksessa Saari Antti & Jokisaari Olli-Jukka & Värri Veli-Matti (toim.) Ajan kasvatus. Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press. 2014. 87-122.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: anneli.lehtisalo@uta.fi
Muutettu: 22.12.2017 8.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti