Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Palaa edelliselle sivulle

Haku lastentarhanopettajien lisäkoulutukseen 10.4.-4.5.2012

Lastentarhanopettajien lisäkoulutus

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä toteutetaan lukuvuosina 2012-2013 ja 2013-2014 erillinen lastentarhanopettajan koulutus, johon valitaan enintään 25 opiskelijaa.

Koulutukseen valittavat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkinnon (180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus. Opintoaika kestää 1,5-2 vuotta, riippuen aiempien opintojen määrästä.

Toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja opiskelu on päätoimista. Opinnot jakautuvat kahdelle vuodelle, ja ne noudattavat Kasvatustieteiden yksikön opetussuunnitelmaa. Opetus integroidaan osittain yksikön muuhun varhaiskasvatuksen koulutukseen ja koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään myös kesälukukautta. Aikaisemmin suoritetut kasvatustieteen opinto-kokonaisuudet ja mahdolliset muut suoritetut opinnot luetaan hyväksi kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon.

 
Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutukseen voidaan valita opiskelijoiksi sellaisia hakijoita, joilla ei vielä ole lastentarhanopettajan kelpoisuutta. Hakijan tulee täyttää yliopistolain 37§:n mukainen hakukelpoisuus ja hänellä tulee olla suoritettuna vähintään kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) tai opettajan pedagogiset opinnot (60 op), tai kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja yhden valinnaiseksi sivuaineeksi soveltuvan oppiaineen opinnot (väh. 25 op) hakuajan päättymiseen mennessä.

Haku keväällä 2012

Haku koulutukseen alkaa 10.4.2012 ja päättyy 4.5.2012. Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella, jonka voi hakuajan alkaessa tulostaa osoitteesta: http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/index.html tai tilata osoitteesta: hakijapalvelut@uta.fi.


Hakumenettely ja valintaperusteet:
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/valintaperusteet/edu/erillisvalinta/lastl.html

 

Lisätietoja koulutuksesta: http://www.uta.fi/edu/ltolisakoulutus

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: edu.info@uta.fi
Muutettu: 4.7.2014 12.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti