Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Jari Eskola

yliopistonlehtori (kasvatustiede)

Puhelin: 050 318 1269
Sähköposti: Jari.Eskola@uta.fi
Työhuone: VIRTA 510

Työtehtävät

  • Opetus
  • EskolaMEBS-ryhmät

Erityiset tutkimus- ja opetusalat

  • Laadulliset tutkimusmenetelmät

Julkaisut

2018:

(271) Wallin & Koro-Ljungberg & Eskola: The method of empathy-based stories. International Journal of Reseach & Method in Education [Jufo 1/OKM A1]

(254) Toimittanut teoksen Eskola & Nikanto & Virtanen 2018: Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? - 14 eläytymismenetelmätutkimusta. 
Tampere University Press (painossa) [1/C2] - em. teoksessa seuraavat artikkelit: (255) Eskola & Nikanto & Virtanen: Eläytymismenetelmäaineistojen muuttuva luonne? [1/B2] (256) Nikanto & Rissanen & Eerola & Eskola: Tyttö tuollainen - kertomuksia tyttöydestä [1/A3] (257) Puikkonen & Kupiainen & Eskola: “Keitä ne on ne sankarit?” Uutisten väkivaltakertomusten
sankarit ja konnat lasten silmin [1/A3] (258) Kaukinen & Eerola & Eskola: Etäinen, autoritaarinen, tasavertainen ja epäröivä. Isyyden neljä tarinatyyppiä [1/A3] (259) Oinonen & Salonen-Hakomäki & Mäntylä & Eskola: Mullistaako laaja-alaisuus kouluopetuksen? Luokanopettajien käsityksiä laaja-alaisuudesta
vuoden 2016 opetussuunnitelmassa [1/A3] (260) Savolainen & Jyrkiäinen & Eskola: Toiminnallinen opetus opettajan arjessa [1/A3] (261) Mansikka-aho & Saari & Lätti & Eskola: "Se vaikenee, joka pelkää". Traumaattinen tieto
ympäristökasvatuksessa [1/A3] (262) Jyrkiäinen & Ukkonen-Mikkola & Kulju & Eskola: Opetussuunnitelman monet tulkinnat - eläytymismenetelmäkertomuksia kasvatustieteiden tiedekunnasta [1/A3] (263) Vanhalakka & Pylväs & Eskola: Oppilaitoksista työpaikoille: työelämäyhteistyön haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa erityisopetuksessa [1/A3] (264) Levo-Aaltonen & Vilkka & Mäkinen & Eskola: Substanssiasiantuntijasta alan opettajaksi: ammatillinen opettajankoulutus opiskelijoiden kertomana [1/A3] (265) Kaakkolammi & Jyrkiäinen & Eskola: Yhteisöllinen työkulttuuri lukiossa: kollaboratiivisuutta, ammatillista yhteistyötä ja jaettua johtajuutta [1/A3] (266) Roth & Teräsahde & Mäkinen & Eskola: Muutoksen johtaminen korkeakoulujen yhdistyessä. Viestintä, osallistaminen ja luottamus tutkimus- ja opetushenkilökunnan
kertomuksissa [1/A3] (267) Karjalainen & Lindén & Eskola: Korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuustaitojen tunnistaminen ja
tunnustaminen digitaalisilla osaamismerkeillä [1/A3] (268) Eskola & Nikanto & Virtanen: Aikamme kasvatusilmiöitä jäljittämässä [1/B2] (269) Nikanto & Eskola: Näin käytät eläytymismenetelmää: eläytymismenetelmän hyvät käytännöt ja kiperät kysymykset [1/B2] (270) Eskola & Nikanto & Wallin: Eläytymismenetelmä 2000-2017: systemaattinen kirjallisuushaku [1/B2] Teoksessa Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. PS-kustannus: (251) Eskola & Lätti & Vastamäki: Teemahaastattelu: lyhyt selviytymisopas [1/B2] (252) Eskola & Virtanen & Wallin: Tiedettä tarinoista: eläytymismenetelmän käyttö ja soveltaminen [1/B2] (253) Vilkka & Saarela & Eskola: Riittääkö yksi? Tapaustutkimus kuvaajana ja selittäjänä. [1/B2] 2017: (236) Helenius & Eskola: Tavoitteena kohtuukäyttö. Vanhempien jäsennyksiä alaikäisten alkoholikasvatuksesta 2010-luvulla. Kasvatus & aika 11 (2). [1/A1] (237) Toimittanut teoksen Eskola & Mäenpää & Wallin 2017: Eläytymismenetelmä 2017. Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere University Press. [1/C2] - em. teoksessa seuraavat artikkelit: (238) Eskola & Mäenpää & Wallin: Digitalisoituva ja monikielistyvä eläytymismenetelmä aikamme muutosten tutkimusvälineenä [1/B2] (239) Saarinen & Tomperi & Wallin & Eskola: Muuttuuko yleissivistys? Yleissivistys kansalaisopistolaisten ja lukiolaisten kertomuksissa [1/A3] (240) Mäenpää & Annala & Mäkinen & Wallin & Eskola: Opettajat sanottamassa suhdettaan uuteen yliopistoon. Mitä eläytymismenetelmällä kerätty aineisto
kertoo opettajan ammatillisen toimijuuden raameista uudessa yliopistossa? [1/A3] (241) Oede & Mäkinen & Annala & Wallin & Eskola: Korkeakouluopiskelijat visioimassa Tampereen uuden yliopiston
vaikutuksia opiskeluun [1/A3] (242) Nishimura-Sahi & Wallin & Eskola: Perseptions of intercultural education and the concept of culture among immigrant teachers in Finland [1/A3] (243) Valtonen & Wallin & Kuisma & Eskola: Muutos lukioyhteisössä. Tampereen yliopiston normaalikoulun muuton vaikutukset lukiolaisten yhteisöllisyyden
tunteeseen [1/A3] (244) Lehtola & Wallin & Kuisma & Eskola: Kotilukiosta kotiyliopistoksi. Lukiolaisten näkemyksiä yliopistokampuksella
opiskelun merkityksestä heidän
jatkokoulutusvalintoihinsa [1/A3] (245) Toivikko & Sinkkonen & Wallin & Eskola: Kaikki pitää ottaa mukaan välkällä. Maahanmuuttajaoppilaiden näkemyksiä
ystävyydestä ja oppimisesta [1/A3] (246) Karayilan & Wallin & Harju-Autti & Eskola: Kielitaito – avain moneen lukkoon. Maahanmuuttajien näkemyksiä kotoutumisen onnistumiseen vaikuttavista
tekijöistä [1/A3] (247) Kaski & Wallin & Eskola: "Ei asiat niin huonosti tässä koulussa ole, mutta kyllähän turvallisuutta voisi aina parantaa".
Turvallisuuskulttuurin rakentuminen
osana oppilaitoksen toimintakulttuuria [1/A3] (248) Rantanen & Wallin & Eskola: Työhyvinvointia työstä, työyhteisöstä ja elämän tasapainosta. Työhyvinvointiin liitetyt
voimavarat ja kuormitustekijät sekä
työhyvinvoinnin edistämisen keinot [1/A3] (249) Virtanen & Wallin & Sylvander & Eskola: Arvostus ja ajoitus vai kannustus ja kiitos? Kertomuksia rekrytoinnin hyvän
hakijakokemuksen luomisesta [1/A3] (250) Eskola & Karayilan & Kaski & Lehtola & Mäenpää & Nishimura-Sahi & Oede & Rantanen & Saarinen & Toivikko & Valtonen & Wallin: Eläytymismenetelmä 2017.
Ohjeita ja kokemuksia menetelmästä kiinnostuneille [1/A3]
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: jari.eskola@uta.fi
Muutettu: 23.10.2018 23.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti