Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kaisu Hermanfors

yliopistonlehtori (varhaiskasvatus)hermanfors_kaisu.jpg

Puhelin: 050 318 1272
Sähköposti: Kaisu.Hermanfors@uta.fi
Työhuone: VIRTA 304

Työtehtävät

Pääasiallisimmat opetusalueet ovat varhaisvuosien erityiskasvatus/inklusiivinen varhaiskasvatus, leikki, lapsuus, varhaiskasvatus, erityisesti työssäoppimisen ohjaus sekä kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen ja metodiikkaan liittyvä opetus ja opinnäytetöiden ohjaus. 

Erityiset tutkimusalat 

Erityisiksi tutkimusalueiksi voi laajasti nimetä erityispedagogisen lapsuus- ja lasten osallisuutta koskevan tutkimuksen. Se on alkanut jo vuonna 1993 erityispedagogiikan laudatur-työstä, jossa tutkin CP-vammaisten aikuisten lapsuuskokemuksia 1950- luvulta 1970-luvulle. 

Väitöstutkimus "Sikiöaikana alkoholille altistuneiden huostaanotettujen lasten elämäntilanne, riskiprosessit ja suojaavat prosessit" on vuodelta 2001. Tutkimus on monitapaustutkimus (N=8), jossa lapset itse olivat myös tiedonantajina. Tämä rooli olikin merkittävä stereotyyppisen vammaiskuvan kumoutumisessa sekä lasten aktiivisuuden että arkipäivän tavanomaisuuden hahmottumisessa.    

Erilaisuus ja erityisopetus -tutkimushanke on käynnistynyt vuonna 2003. Tästä on versonnut teos "Lasten yhteinen varhaiskasvatus - erityisestä moninaisuuteen", jossa käsitellään inklusiivista tai osallistavaa varhaiskasvatusta lasten yhteisenä varhaiskasvatuksena. Samasta aineistosta on kaksi lasten ja nuorten osallisuutta varhaisvuosien erityiskasvatuksessa ja erillisessä erityisopetuksessa koskevaa osatutkimusta. Lisäksi tieteellisiä artikkeleita ja esityksiä kansallisissa ja kansainvälisissä varhaiskasvatuksen ja vammaisuuden tutkimuksen konferensseissa. Erilaisuutta ja sen kohtaamista koskeva laaja tutkimusainesto on kertynyt kasvatusalan opiskelijoiden kirjoitelmista erityispedagogiikan opintojaksojen alussa. Näistä on analysoitu 87 kirjoitelmaa ja koostettu keväällä 2015 artikkeliksi " Erilaisuuden diskurssit erityispedagogisessa kontekstissa". Kohtaamiskokemukset liitetään tuotettuihin diskursseihin myöhemmin.  

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: kaisu.hermanfors@staff.uta.fi
Muutettu: 11.1.2016 9.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti