Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Vesa Korhonen                                                  

yliopistonlehtori (kasvatustieteet) ja tutkimusjohtaja eTraining FinPal projekti

Puhelin: 040 190 1465
Sähköposti:Vesa.A.Korhonen@uta.fi
Työhuone: VIRTA 517

 

Tutkimusjohtaja ja koordinaattori eTraining FinPal projektissa: https://research.uta.fi/finpal/

Korkeakoulutus muutoksessa (HET) tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimus- ja opetusalueita:

 • Korkeakoulututkimus sekä yhteiskunnallisesta että pedagogisesta näkökulmasta, missä tutkimusteemoina mm. korkeakouluopiskelu ja opintopolut, opintoihin kiinnittyminen, korkeakouluopintojen keskeyttäminen, korkeakoulutettujen työllistyminen, ohjaus korkea-asteella, digitaaliset oppimisympäristöt ja sosiaalinen media korkeakouluopetuksessa, opettajien ja tutkijoiden identiteetit yliopistossa, akateeminen mentorointi ja johtaminen sekä korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tuottamat haasteet.

 • Kiinnostuksen kohteena myös sosiokulttuurinen teoria, asiantuntijuustutkimus, elämänkerralliset ja narratiiviset tutkimusotteet.
 • Tutkimusmenetelmäopetus: erityisesti kvalitatiivinen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, mittarin rakentaminen kyselytutkimuksessa, monimenetelmälliset tutkimusotteet

 • Graduohjaus ja väitöskirjaohjaus

   

Vesa Korhonen

Telephone: +358 40 190 1465
Email: Vesa.A.Korhonen@uta.fi
Office: VIRTA 517

University lecturer (education) and Research director and coordinator in eTraining FinPal project: https://research.uta.fi/finpal/

Co-leader of Higher Education in Transition (HET) research group


Research and teaching areas:

 • Higher education research both from societal and pedagogical point of view. Main research themes in higher education area are student experience and study paths, student engagement, drop-out from higher education, graduate employment,  guidance and counseling in higher education, digital learning environments and social media in higher education, teachers’ and researchers’ identities in university, academic mentoring and leadership, as well as, challenges of internationalisation in higher education.

  Other interest and specialisation areas: sociocultural theory, expertise research in education and working life, biographical and narrative research approaches.
 • Research methods teaching: qualitative research and scientific writing, measurement development in quantitative surveys, mixed-methods approaches.

 • Supervision of masters’ theses and doctoral dissertations

 

 

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: vesa.a.korhonen@staff.uta.fi
Muutettu: 8.6.2018 9.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti