Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Terhi Mäntylä

yliopistonlehtori (matemaattisten aineiden didaktiikka)terhimantyla1.jpg

Puhelin: 050 318 7255
Sähköposti: Terhi.Mantyla@uta.fi
Työhuone: VIRTA 503

Dosentti (didaktinen fysiikka, Tampereen teknillinen yliopisto)

Työtehtävät

 • Matemaattisten aineiden, erit. fysiikan didaktinen tutkimus
 • Opetus: Aineenopettajien pedagogiset opinnot, matemaattisten aineiden didaktiikka (PEDA1 Ainedidaktiikka 1 (5 op), PEDA2 Ainedidaktiikka 2 (5op), PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus (7 op))
 • Opetus: Luokanopettajien monialaiset opinnot (KASLOM5 Matemaattiset aineet - Fysiikka ja kemia (2 op))
 • Opetus: Kasvatustieteen syventävät opinnot: KASSO2 Aineenopetuksen ja -oppimisen tutkimus, 5 op
 • Opinnäytteiden ohjaus

Asiantuntemus

 • Didaktinen fysiikka, Didaktiset rekonstruktiot fysiikan tiedon jäsentämisessä


Terhi Mäntylä

PhD, University lecturer (science and mathematics education),
Adjunct professor (didactical physics, Tampere University of Technology)

Phone +35850 318 7255
Email Terhi. mantyla @ uta.fi
Office VIRTA 503

Curriculum Vitae

Work duties

 • Research: Science and mathematics education
 • Teaching: Pedagogical studies for subject teachers of physics, chemistry and mathematics (courses PEDA1 Subject didactics 1 (5 ects), PEDA2 Subject didactics 2 (5 ects), PEDA3 Research in subject didactics (7 ects)
 • Teaching: Physics and chemistry for elementary teachers
 • Supervision of theses

Expertise

 • Physics education research, physics teacher education
 • Didactical reconstructions in organizing physics knowledge

Latest publications

 • Kokkonen, T., & Mäntylä, T. Changes in University Students' Explanation Models of DC circuits. Research in Science Education, accepted.
 • Evagorou, M., Erduran, S., & Mäntylä, T. (2015). The Role of Visual Representations in Scientific Practices: From Conceptual Understanding and Knowledge Generation to 'Seeing' how Science Works. International Journal of STEM Education
 • Karam, R., & Mäntylä, T. (2015). The influence of mathematical representations on students’ conceptualizations of the electrostatic field. The proceedings of Girep-MPTL 2014 conference
 • Mäntylä, T., & Hämäläinen, A. (2015). Obtaining laws through quantifying experiments: Justifications of pre-service physics teachers in the case of electric current, voltage and resistance. Science & Education, 24(5-6), 699-723.
 • Mäntylä, T., & Nousiainen, M. (2014). Consolidating Pre-service Physics Teachers' Subject Matter Knowledge Using Didactical Reconstructions. Science & Education, 23(8), 1583-1604. 10.1007/s11191-013-9657-7
 • Kauhanen, H., Kokkonen, T., Lappi, O., & Mäntylä, T. (2014). Semi-automatic derivation of conceptual graphs from interview transcripts using key term co-occurence relations. Teoksessa A-S. Röj-Lindberg, L. Burman, B. Kurtén-Finnäs, & K. Linnanmäki (Toimittajat): Spaces for learning: past, present and future: Proceedings of the 30th annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Educations Research Association (Sivut 99-114). (Reports from the Faculty of Education ; Nro 36).
 • Mäntylä, T. (2013). Promoting Conceptual Development in Physics Teacher Education: Cognitive-Historical Reconstruction of Electromagnetic Induction Law. Science & Education, 22(6), 1361-1387. 10.1007/s11191-012-9460-x
 • Mäntylä, T. (2012). Didactical Reconstruction of Processes in Knowledge Construction: Pre-service Physics Teachers Learning the Law of Electromagnetic Induction. Research in Science Education, 42(4), 791-812. 10.1007/s11165-011-9217-6

Research projects

 • Conceptual change and concept learning in physics teacher education. Postdoctoral research project 1.9.2012-31.7.2014. Academy of Finland.

Links: SoleCRIS (Current affiliation)/ Former affiliation

Palaa edelliselle sivulle / Go to previous page

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: terhi.mantyla@uta.fi
Muutettu: 16.3.2017 22.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti