Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Maiju Paananen

maiju.paananen@tuni.fi

+358 50 509 9037

Research interest

Policies and governance of early childhood education and care

Current work

My current work is about how children encounter institutional governance in early childhood settings in Finland and in Australia. I'm especially interested in applications of data based and out come based governance, their concequences in the everyday life of early childhood settings, and governing children's equity.

I also contribute to the CHILDCARE -research project. The aim of the project is to examine the potential sources of inequality in Finnish childcare policies. The research project is carried out in collaboration with 10 municipalities that provide different combinations of early childhood education and care services and cash benefits. The project is a consortium between University of Tampere, University of Jyväskylä and National Institute for Health and Welfare.

Recent publications

Paananen, M. & Rainio, A. (2019). Micro-policies of adult-child joint play in the context of the Finnish ECEC system. In In S. Alcock and N. Stobbs (Eds). Rethinking Play as Pedagogy. Thinking about Pedagogy in Early Education (4). London: Routledge.

Hohti, R. & Paananen, M. (2018). Miten pitkä on “kohta”? Ajan virta ja kietoumat koulussa ja päiväkodissa. Kasvatus. 50(1), 34-46.

Paananen, M., Räikkönen, E., & Karila, K. (2018). Yksivuotiaiden lasten huoltajien subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen liittyvät asenteet ja niitä selittävät tekijät. Yhteiskuntapolitiikka, 83(4), 360­–373.

Paananen, M., Repo, K., Eerola, P., & Alasuutari, M. (2018). Unravelling conceptualizations of (in) equality in early childhood education and care system. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1-11.

Vainikainen, M-P., Lintuvuori, M., Paananen, M., Eskelinen, M., Kirjavainen, T., Hienonen, N.,  Jahnukainen, M., Thuneberg, H., Asikainen, M., Suhonen, E., Alijoki, A., Sajaniemi, N., Reunamo, J., Keskinen, H-L. & Hotulainen, R. (2018). Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2018:55).

Repo, L., Paananen, M., Mattila, V., Lerkkanen, M-K., Eskelinen, M., Gammelgård, L., Ulvinen, J., Hjelt, H., & Marjanen, J. (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi – Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. (Julkaisut 2018:16).

Pyyry, N., Tainio, L., Juuti, K., Vasquez, R. & Paananen, M. (2018). Changing subjects, changing pedagogies: Diversities in school and education. Studies in Subject Didactics. Helsinki: Finnish Research Association for Subject Didactics.

Paananen, M. (2017). Imaginaries of Early Childhood Education: Societal roles of early childhood education in a transnational era of accountability. Doctoral Dissertation. Helsinki: University of Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/173807/Imaginarie.pdf?sequence=1

Paananen, M. & Tammi, T. (2017). Työn kuormittavuuden kokemusten, työn tehostamisen ja sairauspoissaolojen moniulotteiset yhteydet lastentarhanopettajan työssä. Journal of Early Childhood Education Research, 6(1), 43–60.

Paananen, M. (2017). Imaginaries that survived. Societal roles of early childhood education in an era of intensification. Global Studies of Childhood. Ahead of Print. DOI: 10.1177/2043610617704934

Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M. & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. (Julkaisut 2017: 22).

Hietamäki, J., Kuusiholma, J., Räikkönen, E., Alasuutari, M., Lammi-Taskula, J., Repo, K., Karila, K., Hautala, P., Kuukka, A., Paananen, M., Ruutiainen, V., & Eerola, P. (2017). Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä: CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Työpaperi 2017:24). https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132438/URN_ISBN_978-952-302-869-2.pdf?sequence=1

Lipponen, L., Kumpulainen, K. & Paananen, M. (2017). Children’s perspective to curriculum work: Meaningful moments in Finnish early childhood education. In: Fleer, M. & Van Oers, B. International Handbook of Early Childhood Education. New York City: Springer.

Rajala, A., Kumpulainen, K., Hilppö, J., Paananen, M., & Lipponen, L. (2016). Connecting learning across school and out-of-school contexts: A review of pedagogical approaches. O. Erstad, K. Kumpulainen, Å. Mäkitalo, K., P. Pruulmann-Vengerfeldt & T. Jóhannsdóttir (Eds.) Learning across contexts in the knowledge society. Rotterdam: Sense publishers.

Paananen, M., & Lipponen, L. (2016). Pedagogical documentation as a lens for examining equality in early childhood education. Early Child Development and Care. Ahead of Print. 1­–11. DOI: 10.1080/03004430.2016.1241777

Lipponen, L., Rajala, A., Hilppö, J., & Paananen, M. (2016). Exploring the foundations of visual methods used in research with children. European Early Childhood Education Research Journal, 24(6), 936–946. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1062663

Paananen, M., Lipponen, L., & Kumpulainen, K. (2015). Hybridisation or ousterisation? The case of local accountability policy in Finnish early childhood education. European Educational Research Journal, 14(5), 395–417. DOI: 10.1177/1474904115601446 

Paananen, M., Kumpulainen, K. & Lipponen, L. (2015). Quality Drift within a Narrative of Investment in Early Childhood Education. European Early Childhood Education Research Journal. 23(5). DOI: 10.1080/1350293X.2015.1104043

Nislin, M. A., Paananen, M., Repo, L., Sajaniemi, N., & Sims, M. (2015). Working with children with special needs in Finnish kindergartens: Professionals and/or specialists?. South African Journal of Childhood Education, 5(3), 1–10. DOI: 10.4102/sajce.v5i3.368 

Onnismaa, E-L., Paananen, M. & Lipponen, L. (2014). Varhaiskasvatuksen polkuriippuvuuksien jäljillä. Kasvatus ja Aika. 8(2).

  • Republished later: Onnismaa, E-L., Paananen, M. & Lipponen, L. (2015). Varhaiskasvatuksen polkuriippuvuuksien jäljillä. In: Steiner, T., Vainionpää, J. & Huttunen, R. (ed.). Samalta viivalta 9: Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Jyväskylä: PS-kustannus, 135–162.

 

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: maiju.paananen@tuni.fi
Muutettu: 8.5.2019 9.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti