Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Pirkko Pitkänen

Professor of Educational Policy and Multicultural Education

Phone: +358 50 420 1536
Email: Pirkko.Pitkanen@uta.fi
Office: VIRTA-building, Room 444

Suomeksi/In Finnish

Professor Pitkänen has managed several international and national research projects and published widely in national and international fields. The areas of her expertise include transnationalism, multicultural education, cross-cultural work and multiple citizenship. 

Curriculum Vitae 

List of Publications

National and international research projects

ONGOING PROJECTS

Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET) (http://www.uta.fi/eura-net) 2014-2017. Funded by the European Commission’s 7th Framework Programme.

Transnational Migration, Citizenship and the Circulation of Rights and Responsibilities (TRANSMIC) (https://law.maastrichtuniversity.nl/transmic/), funded by the European commission’s 7th Framework programme (Marie Curie Initial Training Network) for the period of 1.9.2014 – 31.8.2018. The project is coordinated by the Maastricht University.

Emergence of Transnational Educational Spaces in Social and Health Care Work: Case Study in Training and Integration of Filipino Nurses in Finland (TRANS-SPACE), funded (140,000 e) by Finnish Work Environment Fund for the period 1.6.2014-31.5.2017.

Increasing Intercultural Understanding in Work Communities: Contextual Action Research in Social and Health Care Work (MULTI-TRAIN) (http://www.uta.fi/multitrain) 2013-2017. Funded by the Academy of Finland.

PREVIOUS PROJECTS

Intercultural Communication in Work Communities (http://www.uta.fi/edu/kuvi/index.html) 1.1.-31.12.2011. Funded by the Finnish Work Environment Fund.

Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism (TRANS-NET) (http://www.uta.fi/projects/trans-net)2008-2011. Funded by the European Commission’s 7th Framework Programme.

Recognition of Cultural Diversity in Everyday Life in Finland: Case Studies in Intercultural Interaction Arenas (http://www.uta.fi/projects/saiia) 2008-2010. Funded by the Academy of Finland.

“Sulkeutuuko Suomi?” 2008-2010. Funded by the Ministry of Education and Association of Finnish Local and Regional Authorities (Kuntaliitto).

Ethnic and Cultural Diversity in the Work of Authorities. 2005-2006. Funded by the Ministry of Education, the Ministry of Labour, the Ministry of the Interior, the Ministry of Justice and the Ministry of Social Affairs and Health.

Managing Cultural Diversity in Educational Contexts: A European-Asian eLearning Course for University Students. 2004-2006. Funded by the European Commission’s Asia Link Programme.

Learning Intercultural Competency in the Workplace (http://www.uta.fi/learn) 2003-2006. Funded by the Academy of Finland.

Intercultural Interaction in Culturally Diverse Private Sector Workplaces in Eastern Finland. 2003-2005. Funded by the Finnish Work Environment Fund.

Dual Citizenship, Governance and Education: A Challenge to the European Nation-State (DCE) (http://www.joensuu.fi/dce) 2002-2006. Funded by the European Commission’s 5th Framework Programme.

Towards an Active Immigration Policy: Cultural Diversity in the Economic Life of Eastern Finland]. 2001-2002. Funded by Regional Councils of North-Savo, North-Karelia and Kainuu, Employment and Economic

Development Centre of South-Savo and University of Joensuu.

ELECTRA – eLearning for Intercultural Teaching Competence. 2001 – 2003. Funded by the European Commission’s Socrates/Comenius Programme.

Immigration as a Challen­ge for Settle­ment Policies and Education: Evaluation Studies for Cross-Cultural Teacher Training (http://www.joensuu.fi/ect) 1998-2000. Funded by the European Commission’s 3rd Framework Programme.

Education for Cognitive and Moral Empowerment in a Society of Cultural Plurality, 1998-2000. Funded by the Academy of Finland,

Meeting Foreign Cultures in the Work of Authorities. 1997-1998. Funded by the Ministry of Education, the Ministry of the Interior and the Ministry of Labour.

Recent national and international books:

Pitkänen, Pirkko, İçduygu, Ahmet & Sert, Deniz (Eds.) Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism. Springer, Book Series: International Perspectives on Migration, Dordrecht-Heidelberg-New York-London 2012.

Pitkänen, Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa [Intercultural Interaction in Everyday Work]. Vastapaino. Tampere 2011.

Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkänen (Eds.) An Emerging Institution? Multiple Citizenship in Europe - Views of Officials. Peter Lang. European University Studies. Series XXII. Sociology. Vol. 419, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien 2007.

Pirkko Pitkänen & Devorah Kalekin-Fishman (Eds.) Multiple State Membership and Citizenship in the Era of Transnational Migration. Sense Publishers. Rotterdam 2007.

Pirkko Pitkänen, Gajendra, K. Verma & Devorah Kalekin-Fishman (Eds.): Increasing the Cultural Understanding of Student Teachers. Trafford Books. Oxford 2006;

Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkänen (Eds.) Multiple Citizenship as a Challenge to European Nation-States. Sense Publishers. Rotterdam 2006;

Pirkko Pitkänen: Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä [Ethnic and Cultural Diversity in the Work of Finnish Authorities]. Edita. Helsinki 2006;

Pirkko Pitkänen (Ed.) Kulttuurien välinen työ  [Cross-Cultural Work]. Edita: Helsinki 2005;

Pirkko Pitkänen, Devorah Kalekin-Fishman & Gajendra K. Verma (Eds.) Education and Immigration: Settlement Policies and Current Challenges. RoutledgeFalmer. London-New York 2002.


Pirkko Pitkänen

professori (kasvatustiede, alana koulutuspolitiikka ja monikulttuurisuuskasvatus)

Puhelin: 050 420 1536
Sähköposti: Pirkko.Pitkanen@uta.fi
Työhuone: VIRTA 444

Pirkko Pitkäsen tutkimus- ja opetusalat liittyvät monikulttuurisuuskasvatukseen yhtäältä koulutuspolitiikan, toisaalta monimuotoistuvan työelämän näkökulmasta. Muita tutkimuskohteita ovat ihmisten ylirajainen liikkuvuus ja kansalaisuuden uudet muodot.

Curriculum Vitae  

Julkaisuluettelo

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita

MENEILLÄÄN OLEVAT HANKKEET

Transnational Migration, Citizenship and the Circulation of Rights and Responsibilities (TRANSMIC) (https://law.maastrichtuniversity.nl/transmic/) 2014-2018. Rahoittaja: Euroopan komissio, 7. puiteohjelma (Marie Curie Initial Training Network). Hankkeen pääkoordinaattori: Maastrichtin yliopisto.

Sosiaali- ja terveysalan uudet ylirajaiset toimintaympäristöt: Tutkimus filippiiniläishoitajien koulutuksesta ja integroitumisesta suomalaisiin työyhteisöihin (TRANS-SPACE) 2014-2017. Rahoittaja: Työsuojelurahasto.

Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET) (http://www.uta.fi/eura-net) 2014-2017. Rahoittaja Euroopan komissio (tutkimuksen 7. puiteohjelma).

Increasing Intercultural Understanding in Work Communities: Contextual Action Research in Social and Health Care Work (http://www.uta.fi/multitrain) 2013-2017. Rahoittaja Suomen Akatemia.

AIEMMAT HANKKEET

Kulttuurien välinen viestintä työyhteisöissä (http://www.uta.fi/edu/kuvi/index.html) 1.1.-31.12.2011. Rahoittaja: Työsuojelurahasto.

Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism (TRANS-NET) (http://www.uta.fi/projects/transnet) 2008 - 2011. Rahoittaja Euroopan komissio (tutkimuksen 7. puiteohjelma) 

Recognition of Cultural Diversity in Everyday Life in Finland: Case Studies in Intercultural Interaction Arenas” (http://www.uta.fi/projektit/saiia) 2008-2010. Rahoittaja: Suomen Akatemia.

Sulkeutuuko Suomi? Kulttuurien välinen vuorovaikutus kohtaamisen areenoilla. Rahoittajat: Opetusministeriö ja Kuntaliitto.

Dual Citizenship, Governance and Education: A Challenge to the European Nation-State (www.joensuu.fi/dce), 2002-2006. Rahoittaja: Euroopan komissio (tutkimuksen 5. puiteohjelma). 

Learning Intercultural Competency in the Workplace (http://www.uta.filaitokset/learn), 2002-2006. Rahoittajat: Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto.

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä, 2005-2006. Rahoittajat: Opetusminsiteriö,  työministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainiministeriö.

Managing Cultural Diversity in Educational Contexts: A European-Asian eLearning Course for University Students, 2004-2005. Rahoittaja: Euroopan komissio (Asia Link -ohjelma).

ELECTRA - eLearning for Intercultural Teaching Competence, 2001-2003. Rahoittaja:  Euroopan komissio (Sokrates/Comenius  -ohjelma).

Immigration as a Challenge for Settle­ment Policies and Education: Evaluation Studies for Cross-Cultural Teacher Training (www.joensuu.fi/ect), 1998-2000. Rahoittaja: Euroopan komissio (tutkimuksen 3. puiteohjelma).

Kasvatus moniarvoisuuteen: Monikulttuurisen kasvatuksen kognitiivisten ja eettisten lähtökohtien teoreettis-käsitteellinen analyysi. 1998-2000. Rahoittaja: Suomen Akatemia.

Kansallisia ja kansainvälisiä julkaisuja:

Pitkänen, Pirkko, İçduygu, Ahmet & Sert, Deniz (toim.) Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism. Springer, Book Series: International Perspectives on Migration, Dordrecht-Heidelberg-New York-London 2012.

Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkänen (toim.) An Emerging Institution? Multiple Citizenship in Europe - Views of Officials. Peter Lang. European University Studies. Series XXII. Sociology. Vol. 419, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien 2007.

Pirkko Pitkänen & Devorah Kalekin-Fishman (toim.) Multiple State Membership and Citizenship in the Era of Transnational Migration. Rotterdam: Sense Publishers 2007.

Pirkko Pitkänen, Gajendra, K. Verma & Devorah Kalekin-Fishman (toim.): Increasing the Cultural Understanding of Student Teachers. Trafford Books: Oxford 2006;

Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkänen (toim.) Dual Citizenship as a Challenge to European Nation-States. Sense Publishers. Rotterdam 2006;

Pirkko Pitkänen: Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä. Edita. Helsinki 2006;

Pirkko Pitkänen (toim.) Kulttuurien välinen työ. Edita: Helsinki 2005;

Pirkko Pitkänen, Devorah Kalekin-Fishman & Gajendra K. Verma (toim.) Education and Immigration: Settlement Policies and Current Challenges. RoutledgeFalmer. London-New York 2002.

Palaa edelliselle sivulle / Go to previous page

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: pirkko.pitkanen@uta.fi
Muutettu: 8.2.2016 13.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti