Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Tuulikki Ukkonen-Mikkola

Yhteystiedot

puhelin: 050 318 6991

Sähköposti: tuulikki.ukkonen-mikkola@tuni.fi

Työhuone: Virta 358, Åkerlundinkatu 5

Työtehtävät

Opetus

Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (KASORIENT)

Opetus varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavissa opinnnoissa opintojaksoilla:

 • Lapset kehittyvinä ja sosiaalisina toimijoina varhaiskasvatuksessa (KASVAR8)
 • Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä (KASVAR5)
 • Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus (KASVAR4),
 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö (KASVAR1)
 • Pedagoginen  kehittäminen ja johtajuus (KASVAR3)

Kasvatustieteiden syventävät opinnot:

 • Pro gradu –tutkielmaseminaari (KASSG)
 • Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi (KASSM3)
 • Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso maisteriopiskeijoille (KASS1)

Kasvatustieteiden aineopinnot:

 • Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä (KASA12)
 • Kandidaatintutkielmaseminaari (KASA13)
 • Työssäoppimisen ohjaus (KASVART1, KASVART2 ja KASVART3)

Kasvatustieteiden perusopinnot:

 • Kehitys, kasvatus ja elämänkulku (KASP3)
 • Opetus, ohjaus ja oppiminen (KASP4)

Täydennyskoulutus

 • INNOPLAY- käsityö- ja teknologiakasvatus esi-ja alkuopetuksen pedagogiseksi käytännöksi, täydennyskoulutus esi- ja alkuopetuksen opettajille (15 op.) 2018-2021
 • Mentorointia ja oppimiskumppanuuta VAKAssa (10 op), 2018
 • VASU käytäntöön varhaiskasvatuksen jaetulla johtajuudella (15 op), 2016–2017
 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä (15 op), 2015–2016
 • Mentorit, merkitykset ja mahdollisuudet  (2op.), työssäoppimisen ohjaajakoulutus lastentarhanopettajille, 2014-2019

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto, ohjausryhmän sihteeri

Tutkimus

Jäsen tutkimusryhmässä Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt. Tutkimus kohdentuu erityisesti tutkimusryhmän teema-alueisiin Muuttuvat ammatilliset tilat ja Lapsen osallisuus ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka.

Tutkimusalueina ovat työssäoppiminen, varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja asiantuntijuus, varhaiskasvatuksen pedogiset käytännöt ja pedagoginen suunnittelu.

Asiantuntemus

 • KT, Tampereen yliopisto 2011
 • Yliopistopedagogiikan perusopinnot 2016
 • Opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän yliopisto 2000
 • Kasvatustieteen maisteri, Jyväskylän yliopisto 1999
 • LTO, Jyväskylän yliopisto 1984

Lisätietoja: https://solecris.uta.fi

 

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: tuulikki.ukkonen-mikkola@tuni.fi
Muutettu: 30.4.2019 16.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti