Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yliopistopedagogiikka:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Yliopistopedagoginen koulutus Tampereen yliopistossa

Yliopistopedagogisten koulutusten tarkoituksena on tukea opettajia ja opetusyhteisöjä siten, että yliopisto olisi aiempaa parempi opiskelu-, opetus- ja tutkimusyhteisö. Yliopistopedagogiikan opinnoissa osallistujat vahvistavat pedagogista asiantuntijuuttaan sekä osallistuvat monitieteiseen opettajien yhteisöön. Koulutus muodostaa oppimisympäristön, jossa osallistujat yhdessä tutkivat ja ratkaisevat opetukseen liittyviä haasteita sekä rakentavat kollegiaalista opettajaverkostoa.

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää yliopistopedagogista osaamista kehittävää koulutusta sekä opetussuunnitelmaan perustuvana koulutuksena että ajankohtaisina teemakoulutuksina tai räätälöityinä toteutuksina.

Katso myös katsaus suomalaisen yliopistopedagogisen koulutuksen historiaan ja nykytilaan Yliopistopedagogiikka 1/2014 numerossa.

 

Kohderyhmät

Yliopistopedagogiset opinnot on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille. Opinnot suoritetaan oman työn ohessa ja ne sisältyvät osin tai kokonaan työsuunnitelmaan, mistä on hyvä sopia esimiehen kanssa ennen opintoihin hakeutumista.

Tampereen yliopistoon työsuhteessa olevat tohtoriopiskelijat voivat hakea opintoihin muun henkilöstön tavoin. Henkilöstölle suunnatun koulutuksen lisäksi tutkijakoulun opetustarjonnassa on yliopistopedagogiikan perusopintoja, jotka noudattavat samaa opetussuunnitelmaa. Osa opettajan pedagogisista opinnoista on mahdollista sisällyttää tohtorintutkintoon, ja siitä on hyvä sopia erikseen väitöskirjan ohjaajan kanssa.

For international staff, the introductory course 'Teaching and Learning in Higher Education' (10 ECTS) is availabe also in English. See more information

 

Opinto-oikeus

Opetus- ja tutkimushenkilöstölle suositellaan vähintään Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) suorittamista. Opintoihin hyväksytty saa opinto-oikeuden suorittaa 40 op yliopistopedagogisia opintoja. Opinto-oikeus ei kuitenkaan velvoita jatkamaan opintoja pidemmälle kuin 10 op.

Opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohessa useamman vuoden kuluessa, minkä vuoksi jokaiselle kurssille toteutetaan erillinen haku. Tarjolla olevista kursseista tiedotetaan ajankohtaista-sivulla, koulutustiedotteissa sekä intran Opettajat-yhteisössä. Hakuaika kursseille on pääsääntöisesti edellisen lukukauden puolella.

Erillinen opiskelijavalinta ja soveltuvuuden arviointi järjestetään pakollisiin aineopintoihin (20 op), jotka suorittamalla saa asetusten (2005/865/22§, 2004/794/19§) mukaisen opettajan kelpoisuuden.

 

Koulutustarjonta

Opettajan pedagogiset opinnot/ Yliopistopedagogiikka (60 op)

Opintokokonaisuuteen sisältyy perusopintoja (25 op), valinnaisia opintoja (15 op) sekä aineopintoja (20 op). Vuosittain tarjotaan perusopintoja ja valinnaisia opintoja. Aineopinnot sekä englanninkielisiä toteutuksia järjestetään joka toinen tai kolmas vuosi kysynnästä riippuen.

Perusopinnot

Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op)

Teaching and learning in higher education (10 ECTS)

Ohjaus yliopistossa (5 op)

Opetussuunnitelmatyö yliopistossa (5 op)

Yhteisöllinen kehittämistehtävä (5 op)

Myös muita joustavia toteutuksia voi tästä jaksosta neuvotella, esim. laajentamalla Vertaisarviointi-koulutusta. Lisätietoja yliopistopedagogiikan vastuuopettajalta.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot toteutetaan osana Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman yleistä opetustarjontaa. Joissakin toteutuksissa järjestetään henkilöstön oma lukupiiri ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan yliopisto-opetukseen liittyvää vaihtoehtoista kirjallisuutta. Lisäksi valinnaisiksi opinnoiksi hyväksytään alle 10 vuotta sitten suoritetut kasvatustieteen perusopinnot. Hyväksilukukäytänteistä löydät lisätietoa täältä.

KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt

KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus

KASSO7 Opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arviointi ja laatu

KASPUHP2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen

Aineopinnot

Tutkiva ja kehittävä opettaja (20 op)

 

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: outi.stuber@uta.fi
Muutettu: 10.9.2018 13.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti