Sisältöön
tampereen yliopisto: ekokampus:
EkokampusTampereen yliopistoEkokampus

Tampereen yliopisto on Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulu

Reilun kaupan korkeakoulu logo

Tampereen yliopisto sai ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen.  Arvonimen myönsi Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 27.10.2009.
Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi on kannanotto kestävän kehityksen puolesta. Sosiaalisen vastuun sekä eettisten arvojen ja periaatteiden huomioiminen korkeakoulujen hankinnoissa on myös osa korkeakoulujen toiminnan yhteiskuntavastuuta.

Katso Reilun kaupan korkeakoulu -video: Opiskelijat maailmaa muuttamassa

Arvonimen voi saada korkeakoulu, joka sitoutuu omalla toiminnallaan edistämään eettistä kauppaa ja kehittämään hankintojaan eettisemmiksi. Eettisen kaupan tuotteita on saatavilla yliopiston kaikissa ravintoloissa.

Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilun kaupan tuottajille maksetaan hinta, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset. Osa lisätuloista käytetään koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.

Yliopistolla toimii Reilun kaupan yliopiston kannatustyöryhmä, jonka tehtävänä on lisätä eettisen kaupan tuntemusta yliopistolla. Lisäksi kannatustyöryhmä vastaa arvonimen raportoinnista. Arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan ja se perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Reilun kaupan sitoumuksen antaneet yksiköt ja ainejärjestöt

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kielikeskus

Kirjasto

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta                 

Yliopistopalvelut

Tampereen yliopiston normaalikoulu

Ainejärjestöt:

Aatos (filosofia)

Biopsi ry (bioteknologia)

Cortex ry (psykologian opiskelijat)

Hallat ry (kunnallistieteiden opiskelijat)

Interaktio (sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaaliantropologia ja sosiaalipolitiikka)

Iltakoulu (kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi)

Itu (varhaiskasvatus)

Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry

Kopula (suomenkieli)

Lexica (kielten opiskelijat)

Mentor (kasvatustiede ja aikuiskasvatus)

Oka (luokanopettajat)

Reettorit ry (puheviestinnän opiskelijat)

Salus ry (terveystieteen opiskelijat)

SOS ry (sosiaalityö)

Spatikka (ympäristöpolitiikka ja aluetiede)

TamAus (Tampereen Auskultantit, pedagogiset opinnot)

Teema ry (kirjallisuustiede)

UDK (informaatiotutkimus)

Utopia (Porin yksikön opiskelijat)

Ääni ry (Logopedian opiskelijat)

----------------

Sitoumuslomake ainejärjestöille

Allekirjoitettu sitoumuslomake lähetään ympäristökoordinaattorille (saana.raatikainen(at)uta.fi)

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: saana.raatikainen@uta.fi
Muutettu: 8.3.2018 8.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti