To page body
university of tampere: university of tampere doctoral school:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

29.1.2016 KTT Liisa Mäkelä: Work-life Interaction among International Business Travelers (Kansainvälisten työmatkustajien työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen)

KTT Liisa Mäkelän psykologian alaan kuuluva väitöskirja

Work-life Interaction among International Business Travelers (Kansainvälisten työmatkustajien työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen)

tarkastetaan 29.1.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaisa Kauppinen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Ulla Kinnunen.

Kansainvälisten työmatkustajien työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen


Tutkimus tarkastelee kansainvälisten työmatkojen merkitystä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen kannalta. Aihe on merkittävä, sillä organisaatiot toimivat nykyään globaalissa toimintaympäristössä ja monet niiden työntekijöistä matkustavat toistuvasti eri puolille maailmaa työtehtäviensä vuoksi.   

Tutkimuksen tulokset voidaan kiteyttää viiteen päähavaintoon. Ensimmäiseksi intensiivinen kansainvälinen työmatkustaminen (etenkin suuri vuotuinen matkapäivien lukumäärä) on yhteydessä työstä perheeseen ja yksityiselämään suuntutuviin ristiriitoihin. Sen sijaan kansainvälisen työmatkustamisen intensiivisyydellä ei ole yhteyttä työstä yksityiselämään suuntautuvaan rikastamisen kokemukseen, kuten esimerkiksi työn vuoksi koettuun parempaan mielialaan kotona. Näin ollen kansainvälinen työmatkailu näyttäytyy ennen kaikkea stressitekijänä, jolla on kielteisiä vaikutuksia yksilöiden työn ja muun elämän tasapainoon.

Toiseksi tutkimus osoittaa, että kokemus epätasapainosta työn vaatimien ponnistusten ja sen tarjoamien palkkioiden välillä on merkittävä tekijä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen kokemuksissa. Työn ponnistusten ja palkkioiden epätasapaino on yhteydessä lisääntyneeseen työn ja yksityiselämän väliseen ristiriitaan ja vähäisempään työn ja yksityiselämän rikastamiseen. Matkustamisen tuottaman kuormituksen lisäksi on siis tärkeä huomioida myös työhön liittyvät muut stressitekijät. Kuitenkin matkustamisella on vielä niiden huomioimisen jälkeenkin kielteistä vaikutusta työn ja yksityiselämän tasapainoon.

Kolmanneksi tutkimustulokset paljastavat, että yksilön oma kiinnostus kansainvälistä työympäristöä ja kansainvälisiä työtehtäviä kohtaan on yhteydessä työ- ja yksityiselämän tasapainoon. Vahva kansainvälinen uraorientaatio lisää työn yksityiselämää rikastavaa vaikutusta. Tämän lisäksi havaittiin, että paljon vuoden aikana matkustavat henkilöt tuntevat vähemmän työn ja yksityiselämän välistä ristiriitaa, jos heillä on vahva kansainvälinen uraorientaatio, kuin ne henkilöt, joiden kansainvälinen uraorientaatio on heikko. Organisaatioiden olisikin tärkeää jo rekrytointivaiheessa huomioida työntekijän omat henkilökohtaiset asenteet ja niiden yhteensopivuus tulevien työtehtävien kanssa.

Neljänneksi tutkimuksen tulokset osoittavat, että mies- ja naismatkustajat eivät eroa työ-perhe-ristiriidan kokemusten määrässä, mutta matkustajat, joilla on kotona asuvia lapsia, raportoivat enemmän työ-perhe-ristiriitaa kuin ne matkustajat, joilla ei ole lapsia. Kun työmatkustamista on vuoden kuluessa paljon, ristiriita työstä perheeseen on muita matkustajia voimakkaampaa niillä naismatkustajilla, joilla on kotona asuvia lapsia. Tämä merkitsee sitä, että lapsiperheissä naisten on miehiä vaikeampaa toimia työssä, joka vaatii matkustamista, siten ettei se häiritsisi perhe-elämää.

Viidenneksi tutkimus paljastaa, että runsas kansainvälinen työmatkustaminen ennakoi lisääntyneiden työ-perhe-ristiriitojen kautta univaikeuksia vuotta myöhemmin. Kansainvälinen työmatkustaminen on siis yhteydessä lisääntyneisiin työn ja perheen välisiin ristiriitoihin, mikä puolestaan ennakoi lisääntynyttä riskiä kokea univaikeuksia vuotta myöhemmin. Kansainvälisten työmatkustajien hyvinvoinnin turvaamiseksi onkin tärkeä ymmärtää erilaisia mekanismeja, joiden kautta terveysongelmat voivat lähteä kehittymään.

Väitös koostuu kolmesta osatutkimuksesta, jotka perustuvat kahteen suomalaiseen kyselyaineistoon. Toinen aineistoista on kerätty poikkileikkaustutkimuksena vuonna 2011 ja siihen osallistui 232 henkilöä. Toinen aineisto on osa laajempaa Työterveyslaitoksen toteuttamaa tutkimusprojektia ”Kansainvälisten työmatkojen kuormittavuus sekä terveys- ja hyvinvointivaikutukset”. Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty yhden vuoden seurantatutkimuksena vuosien 2008–-2010 aikana. Ensimmäiseen kyselyyn osallistui 1366 henkilöä ja molempiin kyselyihin 868 henkilöä.

                                               ******

Liisa Mäkelä on suorittanut kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Vaasan yliopistossa.

Mäkelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2123, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-951-44-9993-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1620, Tampere University Press 2016. ISBN 978-951-44-9994-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Liisa Mäkelä, Puh. 050-374 5993, llbm@uva.fi

 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: viestinta@uta.fi
Last update: 7.1.2016 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results