To page body
university of tampere: university of tampere doctoral school:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

25.5.2012 KTM Pekka Puustinen: Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context - Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value (Kohti kuluttajakeskeistä arvon määritelmää yksityissijoittamisen kontekstissa - Sijoittamisessa koetun arvon määrittely ja mittaaminen)

KTM Pekka Puustisen vakuutustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context - Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value (Kohti kuluttajakeskeistä arvon määritelmää yksityissijoittamisen kontekstissa - Sijoittamisessa koetun arvon määrittely ja mittaaminen)

tarkastetaan 25.5.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Peter Maas (HSG - St. Gallenin yliopisto, Sveitsi). Kustoksena toimii professori Olli-Pekka Ruuskanen.

                                                ***

Pekka Puustinen on syntynyt Kokemäellä ja hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii vakuutustieteen yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa.

Puustisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1726, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8792-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1195, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8793-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Pekka Puustinen, puh. 040-839 0813, pekka.puustinen@uta.fi, http://fi.linkedin.com/pub/pekka-puustinen/0/591/880

LEHDISTÖTIEDOTE

Yksityissijoittaminen ei ole pelkkää tuoton tavoittelua

Mistä yksityissijoittamisessa on oikeastaan kysymys? Sijoittaminen on pyrkimystä varallisuuden kasvattamiseen – kyllä. Sijoittaminen on myös vaivattomien ratkaisujen hakemista, hauskaa ajanvietettä, hyväntahtoisuuden osoittamista, itsensä kehittämistä ja itsetunnon kasvattamista väittää KTM Pekka Puustinen väitöstutkimuksessaan Toward a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context – Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value.

Suomen ensimmäinen vakuutustieteen alan (kauppatieteet) väitöskirja tuo kuluttaja-keskeisen koetun arvon käsitteen sijoittamisen kontekstiin ja sijoittamiskäyttäytymistä koskevaan tutkimukseen. Tutkimuksessa määritellään ja mitataan sijoittamisessa koettua arvoa (Perceived Investment Value = PIV), joka ottaa huomioon kuluttajien sijoittamisesta tavoitteleman, mutta myös saavuttaman arvon. PIV käsite perustuu kuluttajien subjektiivisiin kokemuksiin, kun sijoittamisen kontekstissa useimmiten arvon oletetaan muodostuvan objektiivisesti määriteltävästä riski-tuotto -suhteesta. Niinpä tutkimuksen näkökulma arvoon ja sen muodostumiseen poikkeaa merkittävästi perinteisemmistä rahoitus- ja talousteorian määritelmistä.

Puustisen tutkimuksessa osoitetaan, että myös sijoittamisen kontekstissa kuluttaja on se, joka aina määrittää yksilöllisesti millaista arvoa sijoittamisen kontekstissa koetaan. Siispä, koettu arvo on moniulotteinen ja näin ollen se sisältää monentyyppistä arvoa. Tutkimuksessa käytettyjen aineistojen perusteella Puustinen esittää, että tätä moniulotteista arvoa tulisi mitata kuuden eri ulottuvuuden avulla (lyhyesti määriteltynä) seuraavalla tavalla. Taloudellinen PIV – Alhaiset palkkiokulut, jolloin taloudellista arvoa koetaan, mikäli välityspalkkiot ja hallinnointikulut koetaan alhaisina; Taloudellinen PIV – Tehokkuus, joka on perinteisempi arvon muodostumisen logiikka, joka toteutuu silloin, kun kuluttaja kokee saavuttavansa taloudelliset tavoitteensa ja tuottoa suhteessa sijoittamiseen liittyvään riskiin; Toiminnallinen PIV – Vaivattomuus kuvastaa positiivia hyötyjä, joita sijoittamisen helppoudesta ja ajansäästöstä seuraa. Emotionaalinen PIV – tuntemukset ja kokemukset, joita koetaan kun sijoittamista itsessään pidetään hauskana tapana viettää aikaa, jonka seurauksena kuluttajaa kokee positiivisia tuntemuksia, kokemuksia, nautintoa, iloa ja jännitystä; Symbolinen PIV – Altruismi syntyy silloin kun kuluttajat kokevat saavansa ilmaista omia henkilökohtaisia arvojaan sijoittamisen avulla; ja Symbolinen PIV – Itsetunto, joka liittyy sijoittamista koskeviin symbolisiin merkityksiin joihin kuluttaja liittää itsensä, määritellessään itseään sosiaalisissa konteksteissa.

Vaikka väitöskirjatutkimuksessa analysoitu PIV on määritelmällisesti kuluttaja-keskeinen ja näin ollen kuluttajat itse määrittävät arvon, voi finanssiyritys tukea arvon muodostumista näiden jokaisen ulottuvuuden kohdalla omilla tuotteillaan ja palvelukonsepteillaan. Arvon moniulotteisuuden ymmärtäminen etenkin emotionaalista ja symbolista arvoa koskien tuo sijoituspalveluita ja sijoitustuotteita tarjoaville yrityksille, kuten pankeille, arvopaperivälittäjille, finanssikonglomeraateille ja henkivakuutusyhtiöille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia erottua ja saada kilpailuetua sijoituspalvelumarkkinoilla, joilla tällä hetkellä kilpaillaan hyvin yhtenevin tuottein ja palveluin.
 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: viestinta@uta.fi
Last update: 23.4.2012 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results