To page body
university of tampere: university of tampere doctoral school:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

8.6.2012 TtM Juha Kurtti: Hiljainen tieto ja työssä oppiminen. Edellytysten luominen hiljaisen tiedon hyödyntämiselle röntgenhoitajien työyhteisössä

TtM Juha Kurtin kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Hiljainen tieto ja työssä oppiminen. Edellytysten luominen hiljaisen tiedon hyödyntämiselle röntgenhoitajien työyhteisössä (Tacit knowledge and workplace learning. Creating preconditions for tacit knowledge utilization in radiographer work communities)

tarkastetaan 8.6.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Atalpa-rakennuksen luentosalissa 140, Ratapihankatu 55, Tampere.
 
Vastaväittäjänä on dosentti Tauno Kekäle (Hanken, ECPD/UN University for Peace). Kustoksena toimii dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen.

                                                ***

Juha Kurtti on syntynyt Kotkassa ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa. Hän on toiminut koulutuspäällikkönä vuodesta 2011 lähtien Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Kurtin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1722, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8781-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1192, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8782-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Juha Kurtti, juha.kurtti@metropolia.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Työyhteisöjen osaamisen kehittämiseksi on tärkeää pyrkiä löytämään keinoja työntekijöiden hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen ja sen hyödyntämiseen. Tässä toiminnallisessa tutkimuksessa pyrittiin luomaan edellytyksiä hiljaisen tiedon hyödyntämiselle röntgenhoitajien työyhteisössä.

Tutkimuksen mukaan röntgenhoitajien työ sisältää vuorovaikutteisen toiminnan lisäksi myös itsenäistä toimintaa ja päätöksentekoa työn tiimimäisyydestä huolimatta. Röntgenhoitajat toimivat kuvantamistutkimuksissa ja toimenpiteissä usein äänettömästi, jos työtilanteet ovat rutiininomaisia ja tuttuja.  Hiljaisen tiedon käyttö liittyy työprosessiin kokonaisuudessaan työn edellyttämän osaamisen hallitsemiseksi. Ongelmanratkaisutilanteet perustuvat analyyttis-intuitiiviseen päätöksentekoon. Intuition käyttö korostuu tilanteissa, kun työskennellään omalla asiantuntijuusalueella. Kokeneen asiantuntijan lisäksi myös nuoremmalla röntgenhoitajalla voi olla työn edellyttämää hiljaista tietoa tietoteknisen osaamisen alueella jo uransa alkuvaiheessa. Tätä äänetöntä osaamista hän kykenee ainakin osaksi jakamaan myös uudessa työssään. Hiljaista tietoa jaetaan organisoidusti tai informaalisti työn lomassa. Se tapahtuu yleensä verbaalisen vuorovaikutuksen ja dokumentaation avulla. Pelkästään dokumentaation avulla hiljaista tietoa on hyvin vaikea jakaa, koska se edellyttää ensin tiedon näkyväksi tulemisen vuorovaikutteisten käytänteiden kautta.

Kaikkea röntgenhoitajan omistamasta hiljaisesta tiedosta ei voida hyödyntää työyhteisöön tiedon käyttöön liittyvästä tiedostamattomuuden tasosta johtuen. Tässä tutkimuksessa hiljaisen tiedon hyödyntämisen edellytyksiä voitiin kuitenkin parantaa kehittämällä röntgenhoitajien tiimityötä ja laatimalla tiimityöskentelyyn yhteisiä toimintasuosituksia. Muun muassa tiimien vuorovaikutteisia toimintatapoja lisättiin työyhteisössä. Röntgenhoitajia kannustettiin myös lisäämään liikkuvuuttaan tiimien sisällä ja niiden välillä. Edelleen työstä keskusteleminen ja tarinointi, etenkin kokeneiden ja uusien röntgenhoitajien välillä, näytti jakavan kokemukseen perustuvaa hiljaista tietoa työyhteisössä. Tutkimuksessa käytettiin lisäksi erityistä koulutuspalaveria hiljaisen tiedon hyödyntämiseksi työyhteisössä. Sen avulla voitiin hektisestä työstä hetkeksi irrottautua ja pysähtyä keskustelemaan kriittisesti työhön liittyvistä kehittämishaasteista sekä löytämään ratkaisuja uusille toimintatavoille työssä oppimisen lisäämiseksi.
 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: viestinta@uta.fi
Last update: 4.5.2012 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results