To page body
university of tampere:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

University of Tampere Doctoral School

120 new doctors graduate every year from the University of Tampere. The Doctoral degree takes approximately 4 years and is worth 240 ECTS credits. Doctoral studies require independent research and a Doctoral dissertation, which is defended in public.

Doctoral training in our University takes place in the University’s Doctoral School consisting of the doctoral programmes of respective academic Schools. All doctoral students of the University are members of a doctoral programme and of the University Doctoral School. Doctoral training and doctoral degree consist of individual scientific or artistic work, subject spesific studies and other studies. Special attention is paid to internationality and methodological, working life and researcher skills.

These web pages include information on applying for doctoral studies, our doctoral programmes, supervision and planning of studies, joint doctoral courses, available funding opportunities and the organisation of doctoral training at the University of Tampere.

Contact information:

doctoralschool@uta.fi

Academic Schools' contact information on their doctoral training web pages (link)

News

Upcoming Doctoral Defenses

» 3.10.2014 LL Niko Seppälä: Clozapine - clinical studies on adverse effects and interactions (Kliinisiä tutkimuksia klotsapiinin sivu- ja yhteisvaikutuksista) (23.9.2014)

» 3.10.2014 LL Tuire Ilus: Non-responsive coeliac disease (Hoidolle reagoimaton keliakia) (2.9.2014)

» 3.10.2014 TtM Tuulikki Vehko: Examining time trends in medical practices using register-based data – A study on changing coronary heart disease care among persons with diabetes (Hoitokäytäntöjen ajallisten muutosten tutkiminen rekisteriaineistossa – Tutkimus muuttuvista sepelvaltimotaudin hoitokäytännöistä diabeetikoilla) (27.8.2014)

» 8.10.2014 OTM Martti Nieminen: OECD Commentaries under the Vienna Rules (OECD:n malliverosopimuksen kommentaari Wienin valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen 31-32 artiklojen näkökulmasta) (29.9.2014)

» 10.10.2014 YTM Lina Van Aerschot : Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus, sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palvelujen käyttöön (24.9.2014)

» 10.10.2014 LL Marie Korhonen: Developmental Perspectives of Adolescence - Adjustment for maternal depressive symptoms (Lapsuuden koti nuoruuden lähteenä - Pitkittäistutkimus äidin masennusoireiden ja lapsen psykososiaalisen kehityksen yhteyksistä raskausajalta nuoruusikään) (23.9.2014)

» 11.10.2014 LL Tero Kotkansalo: Post-traumatic grip reconstruction with toe transfers (Tapaturman jälkeinen oterekonstruktio varvassiirteillä) (25.9.2014)

» 17.10.2014 LL Jahangir Khan: Infections and Lipids in Alcohol Induced Acute Pancreatitis (Infektiot ja lipidit äkillisessä alkoholihaimatulehduksessa) (30.9.2014)

» 17.10.2014 TtM Jaana Auvinen: A Description of Male Participation in Prevention of Mother to Child Transmission of HIV Programmes, as Viewed by Luba-Kasai Men and Midwives in the Lusaka District of Zambia (Miesten ja kätilöiden näkemykset miehen osallisuudesta HIV tartunnan ehkäisemiseksi äidistä lapseen Sambian Lusakassa) (23.9.2014)

» 17.10.2014 YTM Inari Aaltojärvi: Making Domestic Technology Meaningful: From purification to emotions (Merkityksekäs kodinteknologia: Etäännyttämisestä tunteisiin) (19.9.2014)

 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: doctoralschool@uta.fi
Last update: 30.9.2014 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi

THE UNIVERSITY
Introduction
Admissions
Studies
Research
Schools
Contact information

CURRENT ISSUES
Coming events
Research News
Study News
Vacancies
» more

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
International Office
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Unipoli Tampere
» more

ONLINE SERVICES
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
Nelli
TamPub
Tamcat
Electronic exam service
Examination results