To page body
university of tampere:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

University of Tampere Doctoral School

120 new doctors graduate every year from the University of Tampere. The Doctoral degree takes approximately 4 years and is worth 240 ECTS credits. Doctoral studies require independent research and a Doctoral dissertation, which is defended in public.

Doctoral training in our University takes place in the University’s Doctoral School consisting of the doctoral programmes of respective academic Schools. All doctoral students of the University are members of a doctoral programme and of the University Doctoral School. Doctoral training and doctoral degree consist of individual scientific or artistic work, subject spesific studies and other studies. Special attention is paid to internationality and methodological, working life and researcher skills.

These web pages include information on applying for doctoral studies, our doctoral programmes, supervision and planning of studies, joint doctoral courses, available funding opportunities and the organisation of doctoral training at the University of Tampere.

Contact information:

doctoralschool@uta.fi

Academic Schools' contact information on their doctoral training web pages (link)

News

Upcoming Doctoral Defenses

» 5.9.2015 FM Laura Karttunen: The Hypothetical in Literature: Emotion and Emplotment (Hypoteettisuus kirjallisuudessa: tunteet ja tekstin rakentuminen) (25.8.2015)

» 11.9.2015 YTL Ari Haasio: Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon "pienessä maailmassa": Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä (26.8.2015)

» 18.9.2015 YTK Ellen Namhila: Recordkeeping and Missing “Native Estate” Records in Namibia: An Investigation of Colonial Gaps in a Post-colonial National Archive (Arkistonhoito ja alkuperäisasukkaiden puuttuvat perunkirjoitusasiakirjat Namibiassa: Tutkimus kolonialismin aukoista jälkikolonialistisessa Kansallisarkistossa) (26.8.2015)

» 18.9.2015 KM Jari Hautamäki: Alueellisen kehittäjäverkoston johtaaminen – näkökulmana äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen (25.8.2015)

» 18.9.2015 LL Joonas Tirkkonen: Detecting and reacting to in-hospital patient deterioration - Studies on the afferent and efferent limbs of the Rapid Response System (Yllättävä vuodeosastopotilaan voinnin huononeminen sairaalassa - tutkimuksia sairaalansisäisestä ensihoitoketjusta) (2.9.2015)

» 19.9.2015 FM Mimmi Patrikoski: Insights into the use of adipose stem cells for clinical cell therapy: Novel culturing conditions and characterization of multipotency and immunogenic properties (Näkemyksiä rasvakudoksen kantasolujen käytöstä kliinisissä soluterapioissa: uudet viljelyolosuhteet sekä solujen monikykyisyyden ja immunogeenisten ominaisuuksien karakterisointi) (2.9.2015)

» 25.9.2015 FM Tiina Peltola: Arkistotyön muutos ja muutoksen kokeminen 1970-luvulta 2000-luvun alkuun - Tapaustutkimus arkistomassoista, teknistymisestä ja asiantuntijuudesta (2.9.2015)

 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: doctoralschool@uta.fi
Last update: 2.9.2015 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Introduction
Admissions
Studies
Research
Schools
Contact information

CURRENT ISSUES
Coming events
Research News
Study News
Vacancies
» more

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
International Office
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Unipoli Tampere
» more

ONLINE SERVICES
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
Nelli
TamPub
Tamcat
Electronic exam service
Examination results