To page body
university of tampere:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

University of Tampere Doctoral School

120 new doctors graduate every year from the University of Tampere. The Doctoral degree takes approximately 4 years and is worth 240 ECTS credits. Doctoral studies require independent research and a Doctoral dissertation, which is defended in public.

Doctoral training in our University takes place in the University’s Doctoral School consisting of the doctoral programmes of respective academic Schools. All doctoral students of the University are members of a doctoral programme and of the University Doctoral School. Doctoral training and doctoral degree consist of individual scientific or artistic work, subject spesific studies and other studies. Special attention is paid to internationality and methodological, working life and researcher skills.

These web pages include information on applying for doctoral studies, our doctoral programmes, supervision and planning of studies, joint doctoral courses, available funding opportunities and the organisation of doctoral training at the University of Tampere.

Contact information:

doctoralschool@uta.fi

Academic Schools' contact information on their doctoral training web pages (link)

News

Upcoming Doctoral Defenses

» 29.11.2014 FM Paula Rautionaho: Variation in the Progressive: A Corpus-based Study into World Englishes (Englannin kielen progressiivi ja sen käyttö maailmanenglanneissa) (12.11.2014)

» 2.12.2014 YTM, HM Elias Pekkola: Korkeakoulujen professio Suomessa - kehityskulkuja, käsitteitä ja ajankuvia (24.11.2014)

» 3.12.2014 YTM, hum.kand. Johanna Moisio: Understanding the Significance of EU Higher Education Policy Cooperation in Finnish Higher Education Policy (Ymmärryksiä Euroopan unionin korkeakoulupoliittisen yhteistyön merkityksestä suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa) (11.11.2014)

» 5.12.2014 KTM Tuomas Matikka: Essays on behavioral responses to income taxes (Esseitä tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksista) (24.11.2014)

» 5.12.2014 HM Pia Vesala: Caught in the middle? Narrative identity construction of middle management in strategic change (Keskijohdon narratiivisen identiteetin rakentuminen strategisessa muutoksessa) (24.11.2014)

» 5.12.2014 LL Aleksi Reito: Metal-on-metal hip resurfacing – medium-term results, prevalence and risk factors for adverse reaction to metal debris (Lonkan kokometallinen pinnoitetekonivel – keskipitkän aikavälin tulokset sekä haitallisen metallireaktion esiintyvyys ja riskitekijät) (25.11.2014)

» 12.12.2014 PsM Tuija Turunen: Trauma recovery after a school shooting. The role of theory-based psychological care and attachment in facilitating recovery (Selviytyminen koulusurmien jälkeen. Teoriapohjaisen psykososiaalisen tuen ja kiintymyssuhteen merkitys toipumiselle) (20.11.2014)

» 12.12.2014 FM Hanna Hiidenmaa: Differentiation of human pluripotent stem cells towards functional retinal pigment epithelium for future therapeutic applications (Ihmisen erittäin monikykyisten kantasolujen erilaistaminen verkkokalvon pigmenttiepiteeliksi tulevaisuuden terapeuttisiin sovelluksiin) (20.11.2014)

» 13.12.2014 FM Anna Kiviaho: Long QT Syndrome -specific Cardiomyocytes Derived from Induced Pluripotent Stem Cells: From cell lines to disease models (Uudelleenohjelmoiduista, erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistetut sydänlihassolut ja pitkä QT oireyhtymä: Solulinjoista tautimalleihin) (21.11.2014)

 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: doctoralschool@uta.fi
Last update: 25.11.2014 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi

THE UNIVERSITY
Introduction
Admissions
Studies
Research
Schools
Contact information

CURRENT ISSUES
Coming events
Research News
Study News
Vacancies
» more

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
International Office
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Unipoli Tampere
» more

ONLINE SERVICES
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
Nelli
TamPub
Tamcat
Electronic exam service
Examination results