To page body
university of tampere:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

University of Tampere Doctoral School

120 new doctors graduate every year from the University of Tampere. The Doctoral degree takes approximately 4 years and is worth 240 ECTS credits. Doctoral studies require independent research and a Doctoral dissertation, which is defended in public.

Doctoral training in our University takes place in the University’s Doctoral School consisting of the doctoral programmes of respective academic Schools. All doctoral students of the University are members of a doctoral programme and of the University Doctoral School. Doctoral training and doctoral degree consist of individual scientific or artistic work, subject spesific studies and other studies. Special attention is paid to internationality and methodological, working life and researcher skills.

These web pages include information on applying for doctoral studies, our doctoral programmes, supervision and planning of studies, joint doctoral courses, available funding opportunities and the organisation of doctoral training at the University of Tampere.

Contact information:

doctoralschool@uta.fi

Academic Schools' contact information on their doctoral training web pages (link)

News

Upcoming Doctoral Defenses

» 29.5.2015 FM, LK Kia Kemppainen: Complementation of Cytochrome c Oxidase Deficiency by Transgenic Expression of the Alternative Oxidase in Drosophila (Sytokromi c oxidaasin vajaatoiminnan komplementaatio siirtogeenisen AOX-entsyymin avulla) (18.5.2015)

» 29.5.2015 FM Anna Oksanen: Proprotein Convertase Enzymes FURIN and PCSK7 in Immune Regulation (Proproteiinikonvertaasi-entsyymit FURIN ja PCSK7 immuunijärjestelmän säätelyssä) (12.5.2015)

» 29.5.2015 LL Kaisa Ylänen: Novel imaging methods and biomarkers in the screening of late cardiac effects after childhood cancer (Uudet kuvantamismenetelmät ja plasman merkkiaineet lapsuusiän syöpähoitojen aiheuttamien sydämeen kohdistuvien myöhäishaittavaikutusten seulonnassa) (12.5.2015)

» 29.5.2015 KM Minna Hauhia: Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä. Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta (7.5.2015)

» 30.5.2015 FM Esko Kemppainen: Genetic and Metabolic Suppression of Mitochondrial Disease Phenotype in Drosophila (Geneettisten ja aineenvaihdunnan muutosten vaikutus mitokondriosairauksien banaanikärpäsmalliin) (19.5.2015)

» 30.5.2015 FM Juha Raipola: Ihmisen rajoilla: Epävarma tulevaisuus ja ei-inhimilliset toimijuudet Leena Krohnin Pereat munduksessa (18.5.2015)

» 5.6.2015 TtM Anna Pulakka: Physical activity of Malawian toddlers - measurement, effect of nutrient supplements and parental perceptions (Malawilaisten lasten fyysinen aktiivisuus - mittaaminen, ravitsemusintervention vaikutus ja vanhempien käsitykset) (22.5.2015)

» 5.6.2015 KL Liisa Marttila: Ura kerronnallisena työnä - ammattikorkeakoulun opettajat kertojina (21.5.2015)

» 11.6.2015 MPH Chrissie Madalitso Thakwalakwa: Effect of Lipid Based Nutrient Supplementation on Growth and Intake of Breast Milk, Energy and Nutrients in Rural Malawian Children (Rasvapohjaisten lisäravinteiden vaikutus maaseudun Malawilaislasten kasvuun sekä äidinmaidon, energian ja ravinteiden saantiin) (21.5.2015)

» 12.6.2015 MA Maarika Pukk: Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään (22.5.2015)

 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: doctoralschool@uta.fi
Last update: 22.5.2015 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Introduction
Admissions
Studies
Research
Schools
Contact information

CURRENT ISSUES
Coming events
Research News
Study News
Vacancies
» more

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
International Office
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Unipoli Tampere
» more

ONLINE SERVICES
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
Nelli
TamPub
Tamcat
Electronic exam service
Examination results