To page body
university of tampere:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

University of Tampere Doctoral School

120 new doctors graduate every year from the University of Tampere. The Doctoral degree takes approximately 4 years and is worth 240 ECTS credits. Doctoral studies require independent research and a Doctoral dissertation, which is defended in public.

Doctoral training in our University takes place in the University’s Doctoral School consisting of the doctoral programmes of respective academic Schools. All doctoral students of the University are members of a doctoral programme and of the University Doctoral School. Doctoral training and doctoral degree consist of individual scientific or artistic work, subject spesific studies and other studies. Special attention is paid to internationality and methodological, working life and researcher skills.

These web pages include information on applying for doctoral studies, our doctoral programmes, supervision and planning of studies, joint doctoral courses, available funding opportunities and the organisation of doctoral training at the University of Tampere.

Contact information:

doctoralschool@uta.fi

Academic Schools' contact information on their doctoral training web pages (link)

News

Upcoming Doctoral Defenses

» 8.5.2015 TtM Sari Viinikainen: Hoitotyön ja hoitotyön johtajan valta sekä organisaation sosiaalinen todellisuus (23.4.2015)

» 8.5.2015 MBBS,MPH Charles Mangani: Promotion of Healthy Growth with Lipid-Based Nutrient Supplements Among Rural Malawian Children (Maaseudun malawilaislasten terveen kasvun edistäminen rasvapohjaisilla lisäravinteilla) (27.4.2015)

» 8.5.2015 FM Katriina Andrianov: Esine roolissa. Elollistuminen pyhän kokemuksena Kristian Smedsin ja Houkka Bros. -ryhmän teatterissa (23.4.2015)

» 8.5.2015 PsM, TK Jorma Hietamäki: Suomalaisten yliopisto-opettajien maailmankuvat ja maailmankatsomukset (24.4.2015)

» 8.5.2015 LL Matti Karppelin: Acute and Recurrent Cellulitis (Akuutti ja uusiutuva ruusutulehdus) (24.4.2015)

» 9.5.2015 PsM Monica Gammergård: Studies of Validity and Reliability of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth in Finnish institutional settings (Strukturoidun nuoruusikäisten väkivaltariskin arviointimenetelmän (SAVRY:n) validoiminen suomalaisissa laitosolosuhteissa) (27.4.2015)

» 9.5.2015 VTM Jaakko Stenros: Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach (Leikkimielisyys, leikki ja pelit: Kostruktionististisen ludologian lähestymistapa) (27.4.2015)

» 13.5.2015 TtM Minna Elomaa-Krapu: Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta - Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939-1945 (28.4.2015)

» 15.5.2015 KTL Aksu Arola: The Cash Flow Statement Under Scrutiny: Six problem areas that make it less useful than it could be (Rahoituslaskelma suurennuslasin alla: Kuusi ongelma-aluetta, jotka vähentävät sen hyödyllisyyttä) (4.5.2015)

» 16.5.2015 M.Sc., YTM Pauliina Alenius: Informal learning in a transnational setting: exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland (Informaali oppiminen ylirajaisessa ympäristössä: Suomen ja Viron välillä muuttavien siirtolaisten oppimistilojen tarkastelua) (22.4.2015)

» 16.5.2015 BSc, FM Nina Rajala: Probing the Mammalian Mitochondrial Nucleoid (Mitokondrioiden nukleoidien organisoituminen ja rakenne nisäkkäillä) (29.4.2015)

» 22.5.2015 MMM Jere Nieminen: Hirviä ja ihmisiä ‒ Hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa (4.5.2015)

 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: doctoralschool@uta.fi
Last update: 4.5.2015 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Introduction
Admissions
Studies
Research
Schools
Contact information

CURRENT ISSUES
Coming events
Research News
Study News
Vacancies
» more

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
International Office
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Unipoli Tampere
» more

ONLINE SERVICES
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
Nelli
TamPub
Tamcat
Electronic exam service
Examination results