To page body
university of tampere:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

University of Tampere Doctoral School

120 new doctors graduate every year from the University of Tampere. The Doctoral degree takes approximately 4 years and is worth 240 ECTS credits. Doctoral studies require independent research and a Doctoral dissertation, which is defended in public.

Doctoral training in our University takes place in the University’s Doctoral School consisting of the doctoral programmes of respective academic Schools. All doctoral students of the University are members of a doctoral programme and of the University Doctoral School. Doctoral training and doctoral degree consist of individual scientific or artistic work, subject spesific studies and other studies. Special attention is paid to internationality and methodological, working life and researcher skills.

These web pages include information on applying for doctoral studies, our doctoral programmes, supervision and planning of studies, joint doctoral courses, available funding opportunities and the organisation of doctoral training at the University of Tampere.

Contact information:

doctoralschool@uta.fi

Academic Schools' contact information on their doctoral training web pages (link)

News

Upcoming Doctoral Defenses

» 26.8.2016 YTM Mikko Perkiö: Women’s Education and Infant Survival. A Comparative analysis of eighty low and middle income countries (Naisten koulutus ja pikkulasten eloonjääminen. Vertaileva tutkimus 80 matalan ja keskitulotason maasta) (12.8.2016)

» 26.8.2016 YTM Minna Leinonen: Toimintatutkimus ja työkonferenssimenetelmä työpaikkojen tasa-arvon edistämisessä (16.8.2016)

» 26.8.2016 LL Risto Raivio: Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa (8.8.2016)

» 26.8.2016 FM Hannu Korhonen: Evaluating Playability of Mobile Games with the Expert Review Method (Mobiilipelien pelattavuuden arviointi asiantuntija-arviointi menetelmällä) (12.8.2016)

» 26.8.2016 LL Maire Ratasvuori: Surgically treated non-spinal skeletal metastases (Kirurgisesti hoidetut ei-spinaaliset luustoetäpesäkkeet) (15.8.2016)

» 27.8.2016 FL Hanna-Riikka Roine: Imaginative, Immersive and Interactive Engagements. The Rhetoric of Worldbuilding in Contemporary Speculative Fiction (Mielikuvitus, immersio ja vuorovaikutus. Maailmanrakentaminen retoriikkana nykyaikaisessa spekulatiivisessa fiktiossa) (12.8.2016)

» 29.8.2016 YTM Ville Kumpu: Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa : Tekstianalyyttinen tulkinta journalismin tulevaisuusmielikuvituksesta (15.8.2016)

» 2.9.2016 MSc Lihua Sun: Impact of Neuromodulation on Cognitive and Affective Brain Functions in Humans (Neuromodulaation vaikutukset kognitiivisiin ja tunnepitoisiin aivotoimintoihin ihmisillä) (23.8.2016)

» 2.9.2016 PsM, FM Aki Myllyneva: Psychophysiological responses to eye contact (Katsekontaktin aiheuttamat psykofysiologiset reaktiot) (15.8.2016)

» 2.9.2016 LL Sannamari Kotaluoto: Operative treatment of acute appendicitis. Wound healing, severe complications and mortality (Akuutin appendisiitin leikkaushoito. Haavan paraneminen, vakavat komplikaatiot ja kuolleisuus) (16.8.2016)

» 2.9.2016 LL Noora Kaartinen: The Effect of Embryo Culture Length and Freezing Method on the ART Success Rate and the Weight of the Newborn (Alkionviljelyn pituuden ja pakastusmenetelmän vaikutus IVF-hoitotuloksiin sekä vastasyntyneen painoon) (18.8.2016)

» 9.9.2016 YTM Liina Sointu: Hoiva suhteessa. Tutkimus puolisoaan hoivaavien arjesta (23.8.2016)

» 9.9.2016 HM Anu Kurkinen-Supperi: Kunnanjohtajan johtajasopimus, sen rooli ja merkitys kunnan johtamisessa (22.8.2016)

» 9.9.2016 LL Teemu Koivistoinen: Effects of cardiovascular risk factors on arterial stiffness and systemic hemodynamics (Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vaikutukset valtimoiden jäykkyyteen sekä hemodynaamisiin muuttujiin) (5.8.2016)

» 9.9.2016 LL Suvi Väärämäki: Long-term Results of Endovascular Aortic Repair (Aortan endovaskulaarisen hoidon pitkäaikaistulokset) (23.8.2016)

» 10.9.2016 FM Tero Korhonen: Language narratives from general upper secondary education for adults: An inquiring teacher’s journey of fostering foreign language identity in autonomy-oriented pedagogy (Kielitarinoita aikuislukiosta: Tutkivan opettajan matka vieraan kielen identiteetin tukemiseksi autonomiaorientoituneessa pedagogiikassa) (4.8.2016)

» 16.9.2016 FM Miina Ojansivu: Characterization of osteogenic differentiation mechanisms of human adipose stem cells in response to BMP-2 and bioactive glasses (BMP-2-kasvutekijän ja bioaktiivisten lasien luuerilaistusmekanismien karakterisointi ihmisen rasvan kantasoluissa) (25.8.2016)

 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: doctoralschool@uta.fi
Last update: 25.8.2016 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Introduction
Admissions
Studies
Research
Schools
Contact information

CURRENT ISSUES
Coming events
Research News
Study News
Vacancies
Tampere3
» more

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
International Office
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Unipoli Tampere
» more

ONLINE SERVICES
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
Nelli
TamPub
Tamcat
Electronic exam service
Examination results