Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: hallitus:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Hallinto

Tampereen yliopiston hallitus 2017–2018

Kari Neilimo

Kari Neilimo

Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo (s. 1944) on työskennellyt Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan SOK:n pääjohtajana ja liiketaloustieteen professorina Tampereen yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa ja Lapin korkeakoulussa. Neilimo on toiminut muun muassa Ylen hallituksen ja Kaupan liiton hallituksen puheenjohtajana. Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajana hän oli 2009 – 2012. Kari Neilimo toimii useiden yritysten hallitusten puheenjohtajana, varapuheenjohtajana sekä jäsenenä. Hän on pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners Oy:n Industrial Advisor. Neilimon erikoisalaa on strateginen johtaminen.

Seija Ilmakunnas

Seija Ilmakunnas

Hallituksen varapuheenjohtaja, valtiotieteen tohtori Seija Ilmakunnas (s.1958) on Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja. Hän on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistossa ja valmistunut taloustieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Hänellä on laaja talouden, työmarkkinoiden ja sektoritutkimuksen tuntemus. Aiemmin Ilmakunnas on työskennellyt VATT:n ylijohtajana. Viime aikoina Ilmakunnas on tutkinut erityisesti eläkejärjestelmää ja ikääntyneiden työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla.

Leena Heino

Leena Heino

Leena Heino (s. 1971) on tietohallinnon järjestelmäasiantuntija. Hän on työskennellyt yliopistolla vuodesta 1997. Heino on toiminut Tampereen yliopiston Henkilökuntayhdistyksen puheenjohtajana (TaYHY ry). Heino on hallinto- ja toimistohenkilökunnan varaluottamusmies. Hän on Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton (YHL ry) hallituksen jäsen.

Risto Heiskala

Risto Heiskala

Valtiotieteen tohtori, professori Risto Heiskala (s. 1956) on Yhteiskuntatutkimuksen instituutin johtaja. Hän on väitellyt Helsingin yliopistossa sosiologiassa vuonna 1997. Heiskala on Suomen Akatemian ”Taloutta koskeva tieto Euroopan Unionissa” -tutkimusprojektin ja sosiaalitieteiden valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman johtaja. Hän on Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan julkaisufoorumin ohjausryhmän yhteiskuntatieteilijäjäsen. Heiskalan tutkimusaiheet ovat yhteiskunta- ja kulttuuriteoria, yhteiskuntahistorian pitkät kestot ja yhteiskunnallinen muutos, yhteiskunnalliset ohjausmekanismit, taloussosiologia sekä yhteiskuntatieteelliseen tiedon suhde yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Rauno Ihalainen

Rauno Ihalainen

Sairaalaneuvos, filosofian tohtori Rauno Ihalainen (s. 1952) työskentelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana. Hän on muun muassa Kelan ja Tampereen Työväen Teatterin hallitusten jäsen, Terveys- ja talous ry:n puheenjohtaja, Suomen terveydenhuollon arvioinnin seuran jäsen sekä mukana useissa STM:n työryhmissä. Hän on ollut mukana Kaupin kampuksen Taito-hankkeessa, jossa etsitään valtakunnallisia opetuksellisia yhteistyömuotoja. Hänen erityisosaamiseensa kuuluu terveydenhuollon johtaminen, terveystalous, terveydenhuollon laadunhallinta ja prosessit sekä terveydenhuollon palvelujen uudistaminen.

Eero Kiiski

Eero Kiiski

Kauppatieteiden ylioppilas Eero Kiiski (s. 1991) on toiminut muun muassa Tampereen yliopiston opetusneuvostossa, yliopistokollegion työvaliokunnassa, johtamiskorkeakoulun johtokunnassa ja 2015 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2017 Kiiski jatkaa luottamustoimiaan ylioppilaskunnan kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Tampereen ylioppilastalosäätiön hallituksessa. Opiskelijavaikuttamisen lisäksi hän on työskennellyt rauhanturvaajana, maustetyömiehenä ja asiakastyytyväisyyden kehittämisen parissa.

Eeva Moilanen

Eeva Moilanen

Lääketieteen tohtori Eeva Moilanen (s. 1960) on toiminut vuodesta 1999 alkaen farmakologian professorina Tampereen yliopistossa. Hän on valmistunut lääkäriksi ja tohtoriksi Tampereella ja saanut post-doc-koulutuksensa Lontoossa. Hän tutkii tulehdussairauksien, erityisesti reuman, nivelrikon ja tulehduksellisten keuhkosairauksien mekanismeja ja lääkehoitoja. Moilanen johtaa Tampereen yliopistoon ja yliopistolliseen sairaalaan affilioituvaa Immunofarmakologian tutkimusryhmää. Hän on toiminut ja toimii monissa luottamustehtävissä yliopistoyhteisössä ja kansainvälisesti, mm. Euroopan farmakologijärjestön (EPHAR) presidenttinä 2008-2010 ja jäsenenä farmakologian maailmanjärjestön (IUPHAR, 2014-) ja nivelrikkotutkijoiden maailmanjärjestön (OARSI, 2015-) johtokunnassa. Moilanen on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen.

JaanaParviainen

Jaana Parviainen

Filosofian tohtori Jaana Parviainen työskentelee yliopistotutkijana Tampereen ylipiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä. Tällä hetkellä hän johtaa Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamia monitieteisiä tutkimushankkeita. Parviainen on väitellyt tohtoriksi filosofian oppiaineessa Tampereen yliopistossa vuonna 1998. Hän on työskennellyt sekä opetustehtävissä että tutkijana useissa monitieteisissä tutkimusprojekteissa Tampereen yliopiston eri laitoksilla. Nykyisiin hänen kulttuurintutkimusta ja filosofiaa koskeviin tutkimusintresseihinsä liittyy viisi eri tavoin toisiinsa kietoutuvaa teemaa: kehollisuus, työ, talous, liikkuminen ja teknologia. Parviainen lisäksi työskennellyt filosofian professorina Tampereen yliopistossa (2011) ja yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa (2012). Hän on toiminut Tatten (Tampereen yliopiston tieteentekijät ry) puheenjohtajana (2011) sekä hallituksen jäsenenä.

Marita Ruohonen

Marita Ruohonen

Sosiaalineuvos Marita Ruohonen (s. 1952) on työskennellyt mm. Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtajana, Ensi- ja turvakotien liiton toimitusjohtajana sekä Sosiaaliturvan Keskusliiton apulaisjohtajana. Hän on toiminut Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtajana, Lähi-Tapiolan Henkiyhtiön hallintoneuvoston varapuheenjohtajana ja Vates-Säätiön varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenenä hän on ollut mm. Raha-automaattiyhdistyksessä, Y-Säätiössä, Kansalaisjärjestöjen Venäjä-verkostossa, Lastensuojelun Keskusliitossa ja Lasten Päivän Säätiössä sekä useassa eurooppalaisessa järjestössä ja Mielenterveyden Maailmanliitossa.

Petri Räsänen

Petri Räsänen

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Petri Räsänen (s.1966) on Pirkanmaan liiton tulevaisuus- ja innovaatiojohtaja. Hän on suorittanut akateemiset tutkintonsa Tampereen yliopistossa. Räsänen on innovaatiopolitiikan vaikuttaja ja mm. Uuden Tehtaan sekä Demola- ja Protomo-toiminnan perustaja. Hän on toiminut johtajana ja asiantuntijana useissa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa ja kehityshankkeissa ja on Tampereen kauppakamarin uuden liiketoiminnan valiokunnan jäsen. Räsänen tuntee innovaatiotoiminnan uudet ympäristöt ja niitä kehittävät kansainväliset verkostot.

Taru Smolander

Taru Smolander

Taru Smolander (s. 1993) on psykologian kandidaatti ja sekä psykologian että hallintotieteen maisteriopiskelija. Hän on ollut opintojensa alusta lähtien mukana opiskelijatoiminnassa ja yliopistopolitiikassa muun muassa ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana ja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtokunnan jäsenenä. Vuonna 2017 hän kuuluu Akavan opiskelijavaltuuskuntaan ja on Suomen Psykologiliiton hallituksen jäsen vastuualueinaan talous ja perustutkintokoulutus. Opintojen ohella hän tekee töitä soveltuvuusarvioinnin ja rekrytointien parissa.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 23.8.2017 9.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti