Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: hallitus:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Hallinto

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta on yliopiston hallituksen perustama valiokunta, joka avustaa hallitusta sille kuuluvissa yliopiston talouteen ja riskien hallintaan sekä sisäiseen ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, vaan sen tarkoituksena on arvioida ja käsitellä talousohjauksen tehokkuutta, taloudellisen raportoinnin menetelmiä sekä tilinpäätöstä ja muuta yliopiston taloudellista tietoa. Niin ikään valiokunta arvioi ja valvoo sisäisen ohjauksen ja sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa. Tarkastusvaliokunta raportoi työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Valiokunnalla on oikeus saada tutustua kaikkiin yliopistoa koskeviin tietoihin.

Jäsenet 21.12.2009-31.12.2012
Riitta Varpe (pj.)
Arto Haveri
Kaisa Lammi
Kaija Majoinen
Johanna Roihuvuo

Valiokunnan sihteerinä toimii osastopäällikkö Päivi Mäntysaari

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 26.5.2011 14.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti