Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: kansleri:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Hallinto

Kanslerin päätöksiä 2009

Päätökset 2008 - 2010 - 2011

92/16.12.2009

Uuden yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) 10 §:n 3 momentin nojalla uusi yliopisto myöntää hakemuksetta dosentin arvon henkilölle, joka on nimitetty dosentiksi ennen uuden yliopistolain (558/2009) voimaantuloa eli ennen 1.1.2010.

Uuden Tampereen yliopiston johtosäännön (hallituksen hyväksymä 20.10.2009) 13 §:n 3 momentin nojalla kansleri päättää dosentin arvon myöntämisestä.

Näin ollen kansleri em. voimaanpanolain 10 §:n 3 momentin ja 17 §:n 2 momentin sekä johtosäännön 13 §:n 3 momentin ja 36 §:n 4 momentin nojalla tällä päätöksellä myöntää dosentin arvon kaikille niille henkilöille, jotka kansleri on Tampereen yliopistossa nimittänyt dosentiksi ennen 1.1.2010.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

64/26.8.2009

Kansleri on hyväksynyt mediakulttuurin professorin viran (vakanssi 5042) täyttämistä varten virantäyttöselosteen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 10.6.2009 tekemän esityksen mukaisena. 

63/26.8.2009

Kansleri on hyväksynyt epidemiologian professorin viran (vakanssi 3835) täyttämistä varten virantäyttöselosteen terveystieteen laitoksen johtokunnan 4.6.2009 tekemän esityksen mukaisena.

62/4.8.2009

Kansleri on päättänyt ottaa varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti, hallintotieteiden tohtori Eeva-Kaarina Nurmirannan suostumuksensa mukaisesti kanslerinsihteeriksi 1.8.2009 alkavaksi kanslerin toimikaudeksi.

48/18.6.2009

Kansleri on hyväksynyt geriatrian professorin viran (vakanssi 5039) täyttämistä varten virantäyttöselosteen lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 19.5.2009 tekemän esityksen mukaisena.  

47/18.6.2009

Kansleri on hyväksynyt kirurgian, erityisesti ortopedian ja traumatologian, professorin osa-aikaisen (50%) viran (vakanssi 5041) täyttämistä varten virantäyttöselosteen lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 19.5.2009 tekemän esityksen mukaisena.  

46/4.6.2009

Kansleri on päättänyt korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 10 §:n nojalla, että informaatiotieteiden tiedekunnassa oleva tietojenkäsittelyopin professorin osa-aikainen (50 %) virka voidaan täyttää sanotun lain mukaisesti kutsusta 1.1.2010 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Kansleri on hyväksynyt tietojenkäsittelyopin professorin osa-aikaisen (50 %) viran (vakanssi 5040) täyttämistä varten virantäyttöselosteen informaatiotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 22.4.2009 tekemän esityksen mukaisena.

45/20.5.2009

Kansleri on hyväksynyt synnytys- ja naistentautiopin professorin viran (vakanssi 71) täyttämistä varten virantäyttöselosteen lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 23.4.2009 tekemän esityksen mukaisena. 

44/20.5.2009

Kansleri on hyväksynyt iho-  ja sukupuolitautiopin professorin viran (vakanssi 3498) täyttämistä varten virantäyttöselosteen lääketieellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 23.4.2009 tekemän esityksen mukaisena. 

36/24.4.2009

Kanslerin ollessa estynyt yliopistoasetuksen 1 §: 3 momontin nojalla rehtori on hyväksynyt sosiaalityön professorin viran (vakanssi 2627) täyttämistä varten virantäyttöselosteen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 18.3.2009 tekemän esityksen mukaisena.

35/24.4.2009

Kanslerin ollessa estynyt yliopistoasetuksen 1 §: 3 momontin nojalla rehtori on hyväksynyt yrityksen laskentatoimen professorin viran (vakanssi 5037) täyttämistä varten virantäyttöselosteen kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 5.3.2009 tekemän esityksen mukaisena.

28/25.3.2009

Kansleri on hyväksynyt kasvatustieteen professorin viran (vakanssi 176) täyttämistä varten virantäyttöselosteen kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 28.1.2009 tekemän esityksen mukaisena.  

15/25.2.2009

Kansleri on päättänyt korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 10 §:n nojalla, että lääketieteellisen teknologian instituutissa oleva lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professorin virka voidaan täyttää sanotun lain mukaisesti kutsusta.

Kansleri on hyväksynyt lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professorin viran (vakanssi 3496) täyttämistä varten virantäyttöselosteen lääketieteellisen teknologian instituutin johtokunnan 5.2.2009 tekemän esityksen mukaisena.

12/30.1.2009

Kansleri on päättänyt korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 10 §:n nojalla, että terveystieteen laitoksella oleva lääketieteellisen syöpäepidemiologian professorin osa-aikainen (20 %) virka voidaan täyttää sanotun lain mukaisesti kutsusta 31.7.2013 päättyväksi määräajaksi.

Kansleri on hyväksynyt syöpäepidemiologian professorin osa-aikaisen (20 %) viran (vakanssi 5027) täyttämistä varten virantäyttöselosteen terveystieteen laitoksen johtokunnan 8.12.2008 tekemän esityksen mukaisena.

8/30.1.2009

Kansleri on hyväksynyt Suomen kirjallisuuden professorin viran (vakanssi 3372) täyttämistä varten virantäyttöselosteen humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 17.12.2008 tekemän esityksen mukaisena. 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 17.1.2012 10.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti