Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Hallinto

Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta

Tampereen yliopistossa on rehtorin toimikaudekseen asettama muutoksenhakulautakunta, jossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla professoreita, kaksi muita opettajia ja kaksi opiskelijaa. Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtajan yliopistopalvelujen henkilöstöstä nimeämä henkilö.

Muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen tai pro gradu -tutkielman tai vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön voi hakea oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisupyynnön tekeminen muutoksenhakulautakunnalle on määritelty tarkemmin Tampereen yliopiston tutkintosäännön 27 §:n 4 momentissa, linkki: 27 §

Oikaisupyynnön tulee sisältää seuraavat seikat (avaa linkki): ohje

Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta ajalla 1.3.2016-31.12.2020

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Professori Timo Paavonen, puheenjohtaja

Professori Jorma Isola
Apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha, varapj.

Professori Hanna Suutela

Yliopistonlehtori Risto Väntsi Yliopistonlehtori Tuula-Riitta Välikoski

Yliopistonlehtori Meeri Koivula Yliopisto-opettaja Eliisa Pitkäsalo

Opiskelija Tero Poutala Opiskelija Kyösti Husso

Opiskelija Netta Simpura

Opiskelija Suvi Parhankangas

Esittelijä
Hallintopäällikkö Heikki Eilo

TayJS 24 § 3 momentin nojalla muutoksenhakulautakunta toimielimenä määrää esittelijän.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 14.11.2017 15.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti