Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Hallinto

Linkkejä

Dosentin arvot

Nimityksiä

Rehtori on ottanut tehtävään 15.3.2018:

Ph.D. Elina Mäkisen New Social Research (NSR) ohjelman apulaisprofessorien tenure track -tehtävään viiden vuoden määräajaksi

Rehtori on kutsunut tehtävään 5.3.2018:

FT Anu Koivusen sukupuolentutkimuksen professorin tehtävään viiden vuoden määräajaksi 1.8.2018-31.7.2023

Rehtori on ottanut tehtävään 5.3.2018:

FT Panu Raatikaisen filosofian apulaisprofessorin tenure track -tehtävään viisivuotiskaudeksi 1.3.2018-28.2.2023

Rehtori on ottanut tehtävään 22.2.2018:

KTT Hannu Saarijärven markkinoinnin professorin tehtävään 1.8.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 21.2.2018:

PhD Kristina Rolinin tutkimusetiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.4.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 20.2.2018:

VTT Hiski Haukkalan kansainvälisen professorin tehtävään 1.6.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 16.2.2018:

PhD Norma Daykinin NSR-ohjelman professorin (New Social Research) tehtävään toistaiseksi

Rehtori on kutsunut tehtävään 1.2.2018:

apulaisprofessori Olli Kampmanin psykiatrian professorin osa-aikaiseen (50 %) tehtävään 1.2.2018 lukien. Tehtävän sijoituspaikka on Seinäjoki.

Rehtori on ottanut tehtävään 26.1.2018:

LT, FT, dosentti Niku Oksalan kirurgian, erityisesti verisuonikirurgian professorin (osa-aikainen, 50 %) tehtävään 1.2.2018 lukien

Rehtori on kutsunut tehtävään 25.1.2018:

apulaisprofessori Atte Oksasen sosiaalipsykologian professorin tehtävään 1.2.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 22.1.2018:

Salla-Aija Atkinsin, Asko Lehmuskallion ja Mianna Meskuksen New Social Research (NSR) ohjelman apulaisprofessorien tenure track -tehtäviin viiden vuoden määräajoiksi

Hallintojohtaja on ottanut tehtävään 18.1.2018:

OTM, KTK varatuomari Elina Kautto lakimiehen tehtävään 3.4.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 16.1.2018:

LT, erik.lääk. Teea Salmen kliinisen opettajan (iho- ja sukupuolitautioppi) määräaikaiseen tehtävään ajaksi 1.3.2018-28.2.2023

Rehtori on ottanut tehtävään 2.1.2018:

KTT Matias Laineen laskentatoimen apulaisprofessorin tenure track -tehtävään viiden vuoden määräajaksi 1.1.2018-31.12.2022

Rehtori on kutsunut tehtävään 20.12.2017:

TtT Marja Kaunosen hoitotieteen professorin tehtävään viiden vuoden määräajaksi 1.1.2018-31.12.2022

Rehtori on ottanut tehtävään 15.12.2017:

LT Meri Koivusalon professorin tehtävään, alana Global Health and Development 1.9.2018 lukien

FT Laura Lahden yliopistonlehtorin (kielikasvatus) tehtävään 2.1.2018 lukien

FT Timo Nummenmaan yliopistotutkijan tehtävään 2.1.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 11.12.2017:

KT Antti Saaren yliopistotutkijan tenure track -tehtävään määräajaksi 1.1.2018-31.12.2022

Rehtori on kutsunut tehtävään 27.11.2017:

LT, dos. Hannu Kankaanrannan keuhkosairausopin professorin osa-aikaiseen (50 %) tehtävään määräajaksi 1.1.2018-31.7.2022

Rehtori on ottanut tehtävään 17.11.2017:

LT, dos. Kaija-Leena Kolhon lastentautiopin professorin (osa-aikainen, 40 %) tehtävään 1.1.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 10.11.2017:

PhD Annalisa Sanninon kasvatustieteen professorin tehtävään 1.1.2018 lukien

Rehtori on ottanut tehtävään 7.11.2017:

LT, dos. Arja Jukkola-Vuorisen syöpätautien professorin tehtävään 1.1.2018 lukien

LT, dosentti, erikoislääkäri Jussi Hernesniemen kliinisen opettajan (sisätautioppi) määräaikaiseen tehtävään ajaksi 1.1.2018-31.12.2022

Rehtori on ottanut tehtävään 1.11.2017:

FT Mari-Pauliina Vainikaisen kasvatustieteen apulaisprofessorin tenure track -tehtävään (alana opetus ja oppiminen) ajaksi 1.12.2017-30.11.2022

ylös

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 22.3.2018 11.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti