Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Opetusneuvosto

Linkit

Lisätietoa yliopistolaisille opetusneuvoston intrasivuilla

Tampereen yliopiston opetusneuvosto

Opetusneuvosto ohjaa ja seuraa rehtorin tukena yliopiston strategian toteutumista.  Se tukee yliopiston johtoa ja yksikköjä opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Opetusneuvosto valmistelee asioita päätöksentekoa varten ja voi antaa ohjeita ja suosituksia yliopiston yksiköille. 

Rehtori nimeää toimikaudekseen neuvostoon puheenjohtajaksi vararehtorin ja lisäksi enintään 12 jäsentä. Opetusneuvostossa on vähintään yksi jäsen jokaisesta tiedekunnasta sekä kolme Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan nimeämää jäsentä. Neuvosto voi kutsua asiantuntijoita.

Opetusneuvoston jäsenet 31.12.2020 päättyvällä toimikaudella.

Opetusneuvoston linjaukset

Opetusneuvosto tukee yliopiston strategian koulutusosuuden toteuttamista linjauksin. Neuvosto voi antaa linjauksia myös muista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista.

Linjaukset ovat luettavissa opetusneuvoston sivuilla yliopiston intrassa. Sivuilta löytyvät myös opetusneuvoston kokousten muistiot, joihin on kirjattu linjauksia taustoittavia opetusneuvoston näkemyksiä.

Opetusneuvoston Strategiset rastit -seminaarisarja

Opetusneuvoston Strategiset rastit -seminaarisarja käsittelee opetussuunnitelmatyön kannalta tärkeitä aiheita. Yleensä pedagogisiin ja opintohallinnollisiin ajankohtaisiin aiheisiin keskittyviä rasteja on järjestetty syksystä 2010 lähtiten. Rastien materiaalit ovat saatavilla opetusneuvoston sivuilta yliopiston intrasta.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: liisa.ahlava@uta.fi
Muutettu: 15.2.2017 14.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti