Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: yliopistopalvelut:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Yliopistopalvelut

Henkilöstöpalvelut

 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
  Rekrytoinnin valmistelu, rekrytoinnin toimeenpano, perehdyttäminen,
  kansainväliset henkilöstöpalvelut
 • Työsuhdeasiat 
  Työsopimukset, palkat ja palkkiot, työmatkat, poissaolot ja sairastuminen, työtapaturmat, henkilövakuutukset, eläkeasiat, työsuhteen päättyminen
 • Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
  Henkilöstökoulutus, työterveyshuolto, kuntoutus, työsuojelu, ristiriidat ja konfliktit, päihdeasiat

Henkilöstön yhteystiedot

Vastuualueen päällikkö

 • Henkilöstöjohtaja Pirjo Hankala
  päätalo B205, puh. 040 190 1377
  sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Yhteiset henkilöstöpalvelut

Henkilöstön sähköpostiosoiteet muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Nimi, nimikeTehtävätYhteystiedot
Aalto Sivi
henkilöstöasiantuntija
Rekrytointipäätösten valmistelu rehtorille
Yliopistopalveluiden rekrytoinnit
Henkilöstöpalveluiden sihteeri-tiimi
päätalo B203
puh. 050 318 6378
Aaltonen Kaija
henkilöstöasiantuntija
Eläkeasiat
Henkilövakuutukset
Tapaturma-asiat
Työsuojelupäällikkö (keskustakampus ja muut paikkakunnat)
Työterveyshuollon yhdyshenkilöpäätalo C236
puh. 040 190 1460

Hankala Pirjo
henkilöstöjohtaja
Vastuualueen päällikkö
Työnantajatehtävät
Työehtosopimusasiat
Rekrytointi
Palkkausta koskeva ohjeistus
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat
Henkilöstövoimavarojen suunnittelu, koordinointi ja raportointi
Vakuutusasioiden koordinointi
Hallintojohtajan varahenkilö
päätalo B201
puh. 040 190 1377
Lillinen Pirkko
henkilöstösihteeri

Vuosilomat
Sairauspoissaolot, hyväksyminen
Perhevapaat
Flexim-työajanseuranta ja kulunvalvonta

päätalo C223
puh. 040 190 1387
Nurminen Kati
henkilöstöasiantuntija


Rekrytointi päätalo B216
puh. 040 190 1254
Raevuori Anne
henkilöstöasiantuntija
Yliopistopalveluiden henkilöstöasiat
Arviointiryhmien sihteeri
päätalo B220
puh. 050 318 6663
Salmensivu-Anttila Jaana
kehittämispäällikkö
Rekrytoinnin ja KV-asioiden kehittämiseen liittyvät tehtävät
Hakutoimikunta
Tiimi KV-henkilöstöasiat ja rekrytoinnin tuki
BioMediTech-instituutin hallintoasiat
päätalo B202
puh. 040 190 1394
jaana.salmensivu@uta.fi
Salojärvi Päivi
kehittämispäällikkö

 

Henkilöstön kehittäminen
Työhyvinvointitoiminta
Työterveyshuoltoyhteistyö
Henkilöstö- ja työkykyriskit
Kuntoutusasioiden koordinointi
Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tapausten käsittely
Päihdeasioiden käsittely
Ristiriitojen käsittely
päätalo A142
puh. 040 505 2008
Suvanto Nuppu
henkilöstöasiantuntija
Kansainväliset henkilöstöasiat päätalo C239
puh. 050 318 7204Tyni-Mannela Kaisa
henkilöstösihteeri
Todistukset palvelussuhteen päättymisestä
Yliopistopalveluiden puhelinvastuuhenkilö
päätalo B215
puh. 050 318 7793
Uusitalo Anneli
henkilöstöasiantuntija

Kuntoutusasiat, henkilöstön kehittäminen päätalo A143
puh. 050 318 6788
Vuorinen Tiia
henkilöstöasiantuntija

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän kehittämiseen sekä henkilöstöhallinnon prosessien uudistamiseen liittyvät tehtävät
Henkilöstöraportointiin liittyvät tehtävät

päätalo C222
puh. 050 437 2640

Palkanmaksu

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Nimi, nimikeTehtävätYhteystiedot
Kaartinen Hannele
palkkasihteeri

Palkanmaksun tehtävät


päätalo C227a
puh. 050 318 6611

Katila Veera
palkkasihteeri

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kielikeskus
Luonnontieteiden tiedekunta
Ulkomaalaisten luennoitsijoiden palkkiot


päätalo C232
puh. 050 437 7452
Malila Eeva
henkilöstösihteeri
Yliopistopalvelut päätalo C238
puh. 050 318 7032
Mansikka-aho Tarja
palkkasihteeri

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

päätalo C233
puh. 050 318 6641

Mäkelä Pirkko
palkka-asiantuntija
Palkkatiimin toimintaan ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja palkkahallinnon neuvontatyö. päätalo C234
puh. 050 318 6646

Packalén Sirpa
palkkasihteeri

Johtamiskorkeakoulu
Laboratoriopalvelut
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
päätalo C237
puh. 050 318 6655
Palkkasihteeri
tehtävä avoin
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta palkat@uta.fi
Rantala Seija
palkkasihteeri
Viestintätieteiden tiedekunta
Kirjasto
päätalo C228b
puh. 050 437 7249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matka-asiat

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Nimi, nimikeTehtävätYhteystiedot

Cavén Juha
projektisihteeri

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielikeskus
Yliopistopalvelut

Pinni B1054
puh. 040 532 4205

Joof Tuula
matkasihteeri
Johtamiskorkeakoulu Pinni A 2080
puh. 050 433 6287
Järvinen Anne
matkasihteeri
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Linna 5086
puh. 050 437 7239

Kannisto Marja
matkasihteeri
työstävapaana 31.10.2016-11.7.2017

Yliopistopalvelut päätalo C149
puh. 040 190 1374
Koskela Minna
matkasihteeri
Viestintätieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Pinni B 1055-56
puh. 050 318 7056
Miettinen Virpi
matkasihteeri
Matkahallintajärjestelmän pääkäyttäjätehtävät
Matka-asioiden neuvonta
päätalo C218
puh. 050 400 6746
Mäkinen Nina
matkasihteeri
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta ARVO C221
puh. 050 318 6649
Määttä Heli
tutkimussihteeri
Terveystieteiden yksikkö

T-rak F-109
(paikalla ma, to, pe)
puh. 050 318 7471

Sippola-Knuuttila Miia
matkahallinnan asiantuntija
Matkatiimin toimintaan ja kehittämiseen liittyvät tehtävät
Matkahallintajärjestelmän pääkäyttäjätehtävät
Matka-asioiden neuvonta
päätalo C219
puh. 040 190 1261
Valtee Kaisa
matkasihteeri
BioMediTech F-MEDI2 5-307
puh. 050 318 7041
Viikki Elena
talousasiantuntija
Matkahallintajärjestelmän pääkäyttäjätehtävät
Matka-asioiden neuvonta
päätalo C217
puh. 050 318 6696
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kaisa.tyni-mannela@uta.fi
Muutettu: 20.11.2018 9.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti