Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: yliopistopalvelut: yleishallinto: kirjaamo ja asiakirjahallinto:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Kirjaamo ja asiakirjahallinto

Yliopiston arkisto

Tampereen yliopiston päätearkisto huolehtii yliopiston arkistomuodostussuunnitelmassa määriteltyjen, pysyvästi säilytettävien aineistokokonaisuuksien säilyttämisestä.

Päätearkistossa säilytetään sekä nykyisen Tampereen yliopiston että sitä edeltäneen Yhteiskunnallisen korkeakoulun (1930-1966) aineistoa. Osa Yhteiskunnallisen korkeakoulun vanhimmasta asiakirja-aineistosta on aikanaan luovutettu säilytykseen Hämeenlinnan maakunta-arkistoon.

Yliopiston päätearkiston ohella yliopistossa toimii Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaisuudessa Kansanperinteen arkisto.

Tietopalvelu yliopiston päätearkistosta

Tampereen yliopiston päätearkiston aineistot ovat julkisuus- ja salassapitosäädösten puitteissa vapaasti sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden käytettävissä. Aineistoista on mahdollista pyytää tietoja, pienimuotoisia aineistokopioita ja pyydettäessä aineistoja on mahdollista päästä tutkimaan myös paikan päälle. Tutkijan pyytämät aineistot tuodaan tällöin tutkittavaksi erikseen varattuun tutkijahuoneeseen.

Ulkoisia asiakkaita voidaan tapauskohtaisesti veloittaa laajoista tieto- ja aineistokopiopyynnöistä yliopiston voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Veloituksista informoidaan asiakasta etukäteen ennen tietopalvelupyynnön täyttämistä.

Ota etukäteen kirjallisesti yhteyttä arkiston tietopalvelulomakkeen avulla, mikäli haluat tietoja Tampereen yliopiston päätearkistossa olevista aineistoista tai haluat päästä tutkimaan tiettyjä aineistokokonaisuuksia. (Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai puhelimitse.)

Arkistoluovutukset yliopistolle

Tampereen yliopisto voi harkinnan mukaan tapauskohtaisesti vastaanottaa yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoja, mikäli niillä on oleellinen kytkös yliopiston toimintaan. Yleisluontoisten aineistojen kohdalla kehotetaan kääntymään esimerkiksi kaupunginarkiston tai kansallisella tasolla Kansallisarkiston puoleen.

Tampereen yliopistolle luovutettavasta aineistosta tehdään kirjallinen luovutussopimus, jossa aineisto määritellään säilytettäväksi Tampereen yliopiston arkistossa. Aineistoihin liittyvät oikeudet siirtyvät tällöin kokonaisuudessaan Tampereen yliopistolle (ml. mahdolliset tekijänoikeudet). Luovutusta suunniteltaessa sovitaan myös aineiston järjestämisvastuusta arkistointikuntoiseksi. Yliopisto ei pääsääntöisesti voi ottaa vastaan laajoja, järjestämättömiä ja seulomattomia aineistokokonaisuuksia.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 14.11.2017 8.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti