Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: yliopistopalvelut: yleishallinto: kirjaamo ja asiakirjahallinto:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Kirjaamo ja asiakirjahallinto

Asiakirjahallinnon periaatteet ja ohjeet

Asiakirjahallinnon tarkoituksena on ohjata ja valvoa asiakirjojen tuottamista, käsittelyä, kulkua, säilytysaikaa ja arkistointia sekä pitää manuaalisten ja automaattisten hakumenetelmien avulla asiakirjat helposti saatavilla.

Lainsäädäntö edellyttää viranomaisilta hyvää tiedonhallintatapaa. Hyvä tiedonhallintatapa turvaa puolestaan kansalaisten pääsyn julkisiin tietoihin ja tuottaa laadukasta tietoa päätöksenteon ja tutkimuksen tueksi.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta edellyttää hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaista saatavuutta, käytettävyyttä, suojaamista, eheyttä ja muita tietojen laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Hyvää tiedonhallintatapaa voidaan tarkastella julkisuuden, asiakirjahallinnon, tietoturvan, tietosuojan, sähköisen asioinnin ja tiedottamisen näkökulmista. Nämä näkökulmat kokoaa arkistonmuodostussuunnitelma (AMS).

 

Asiakirjahallinnon ohjeita

Tampereen yliopiston arkistotoimenjohtosääntö

Lisätietoja yliopistolaisille intran Tietopankissa

 

Lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet

Arkistolaki (831/1994)

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 7.10.2013 8.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti