Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: yliopistopalvelut: yleishallinto: rekisteriselosteet:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Yliopistopalvelut

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tiedonkeruujärjestelmän tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 pykälän 10 ja 24 mukainen seloste

REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen yliopisto
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO
Katuosoite: Kalevantie 4, Tampere
Puhelin: (03) 355 111 (vaihde)

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sirpa Hangasmäki

Puhelin: 050 318 6393
sähköposti: sirpa.hangasmaki@uta.fi

REKISTERIN NIMI

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tiedonkeruujärjestelmä SoleCRIS

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

SoleCRIS-järjestelmällä kerätään ja hallitaan yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan suoritetietoja ja tietoja yliopiston asiantuntijoista. Suoritteet ovat pääosin yliopistoon työsuhteessa olevien henkilöiden suoritteita. Kustakin henkilöstä tarvitaan järjestelmään tietyt perustiedot (asiantuntijatiedot), joihin suoritteet (julkaisut, asiantuntijatehtävät, opetusansiot, vierailut) liitetään.

Yliopisto käyttää SoleCRIS:issä olevaa tietoa tutkimuksen määrän ja laadun sisäiseen ja ulkoiseen seurantaan, suunnitteluun, raportointiin ja arviointiin. Ulkoisesta raportoinnista tärkein on opetus- ja kulttuuriministeriölle järjestettävä yliopistolakiin perustuva raportointi (Yliopistolaki 558/2009 51 §).

Yliopisto käyttää tietoja myös yliopiston tutkimuksesta tiedottamiseen julkaistessaan rekisterissä olevia tietoja nettisivuillaan.

Rekisterissä olevat tiedot ovat suurimmaksi osaksi avoimesti luettavissa yliopiston verkkosivujen kautta. Rekisteröityjen on mahdollista rajoittaa tietojensa näyttämistä. (Henkilötietolaki 523/1999 8§).

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään myös tietosuojan järjestämiseen. Niillä rajataan rekisterissä olevan tiedon näkyvyyttä ja sitä, keillä on oikeus muuttaa kenen tietoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiantuntijatiedot
Nimitiedot, henkilönumero (yliopiston henkilötietojärjestelmä Primasta), voimassaolevat palvelussuhteet tai tehtävät, yksikkö, sukupuoli, kansallisuus, oppiarvo, tutkinnon suoritusvuosi, pääaine, sivuaine, kielitaito, dosentuuri, asiantuntemusalueet, tutkimusalueet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotisivujen internet-osoite, vastaanottoaika, luovutettu tietoaineisto, valokuva, lisätiedot,  peruspalvelutunnuksen viimeinen voimassaolopäivä, viimeisin päivitystieto

Edellä mainituista tiedoista julkisesti eivät ole nähtävillä
henkilönumero, sukupuoli, kansallisuus, tutkinnon suoritusvuosi, pääaine, sivuaine, peruspalvelutunnuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Tiedot organisaatioista
Yliopiston yksiköt, johtajan nimi, yhteystiedot

Julkaisutiedot
Julkaisun tekijät, julkaisun nimi, bibliografiset tiedot

Tiedot asiantuntijatehtävistä
Tieteelliset esitykset, tieteellisiin konferensseihin liittyvät tehtävät, tehtävät tieteellisissä julkaisuissa, tieteelliset johtamis/-asiantuntijatehtävät, lausunnot, yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tiedot opetusansioista
Korkeakoulupedagoginen koulutus ja opinnäytetöiden ohjaus

Tiedot ulkomaille suuntautuvista vierailuista
Vierailun tyyppi (opetus/tutkimus), vierailijan nimi, yksikkö, vierailun alkamis- ja päättymispäivämäärät, vierailun kesto, tehtävä, maa, kaupunki, vierailuorganisaatio

Tiedot taiteellisesta toiminnasta
Erillisjulkaisu, Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus, Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

Tiedot ulkomailta suuntautuneista vierailuista
Vierailun tarkoitus (opetus/tutkimus), vierailijan nimi, asema, vastuuhenkilö kuka on kutsunut, yksikkö, vierailun alkamis- ja päättymispäivämäärät, vierailun kesto, tehtävä, maa, kaupunki, vierailijan organisaatio

Tiedot ulkomailta suuntautuneista vierailuista ovat vain rajoitetusti käytettävissä eivätkä tiedot ole julkisesti selattavissa.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiantuntijatiedot ovat järjestelmässä julkisesti katsottavissa vain ao. henkilön palvelussuhteen tai tehtävän voimassaoloajan. Asiantuntijatietoja ei poisteta, mutta palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen tietojen näkyvyys on rajoitettu vain pääkäyttäjälle.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyt itse

Tampereen yliopiston henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä

Tampereen yliopiston keskitettyjen tietotekniikkaresurssien käyttäjärekisteri

Thomson Reutersin Web of Science –tietokanta

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tiedot lukuun ottamatta niitä tietoja, joiden näkyvyyden rekisteröity on estänyt, ovat avoimesti luettavissa www-selaimella.

Järjestelmään tallennetut tiedot ajetaan päivittäin yliopiston tietovarastoon. Tietovaraston tiedoista muodostetaan pääosin tilastoja, joissa henkilöitä ei yksilöidä.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnalliseen tietovarantoon, josta julkaisutiedot siirretään avoimesti käytettävään Juuli-portaaliin.

TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tiedot lukuunottamatta niitä tietoja, joiden näkyvyyden rekisteröity on estänyt, ovat avoimesti luettavissa www-selaimella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL-tekniikalla.

Rekisterin palvelinlaitteistot sijaitsevat varmistetuissa konesalitiloissa, joissa on kulunvalvonta ja vartiointi.

Pääsy  rekisteritietoja sisältävään tietojärjestelmään on rajoitettu verkkotekniikan keinoin ja käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla. Koko rekisterin tietosisällön kattava ylläpito-oikeus on ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjillä. Tietoja ylläpitävät pääkäyttäjä, julkaisutietojen tarkistajat kirjastossa, nimetyt henkilöt yksiköissä ja rekisteröidyt käyttöoikeuksiensa mukaan.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröity voi tarkistaa hänestä järjestelmään tallennetut ja avoimesti netissä näkyvät tiedot itse käyttäen järjestelmän www-käyttöliittymää. Tarkistus- ja korjauspyynnöt, jotka koskevat muita kuin netissä avoimesti näkyviä tietoja, osoitetaan yhteyshenkilölle.

Edelliset päivitykset 20.8.2008 ja 10.1.2013.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: sirpa.hangasmaki@uta.fi
Muutettu: 22.11.2017 11.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti