To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research groups: public health:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

Doctoral students (supervisors)

Antti Torikka: Masentuneisuus ja päihteet nuoruusikäisillä - Depression and substance use among adolescents (Riittakerttu Kaltiala-Heino, Arja Rimpelä)

Salma El-Amin: Determinants and types of tobacco use among adolescents and college students - studies from Sudan and Finland (Arja Rimpelä)

Paulyn Claro: Intergenerational transmission of socioeconomic status, health behavior and health outcomes in Finnish and Filipino populations – longitudinal studies (Arja Rimpelä, Leena Koivusilta)

Heli Kosonen: Suomalaisnuorten erityisruokavaliot - Special diet use among Finnish adolescents (Arja Rimpelä, Anna-Liisa Kosonen)

Hanne Kivimäki: Kouluterveydenhuollon suunnitelmallisuus ja laatu Suomessa – Planning activities and quality of Finnish comprehensive school health services (Arja Rimpelä, Matti Rimpelä)

Kirsi Wiss: Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstövoimavarat : johtamisen näkökulma – Human resources in school health and welfare services: management perspective (Matti Rimpelä, Arja Rimpelä)

Marjut Frantsi-Lankia: Kouluterveydenhuollon suunnitelmallisuus ja viidennen luokan laajan terveystarkastuksen vaikutus muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin - Planning activities in school health services and impact of wide physical examination during fifth grade on use and costs of other social and health care services (Arja Rimpelä, Matti Rimpelä)

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 3.9.2014 13.29 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results