Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen 2012 aloittaneille):
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Hoitotiede

Hoitotiede

Tervetuloa vanhoille hoitotieteen oppiaineen sivuille! Näillä sivuilla olevat tiedot koskevat vain ennen syksyä 2012 opintonsa aloittaneita opiskelijoita. 

Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä hoitotieteen tutkimuksen ja opetuksen tärkeimpiä kysymyksiä ovat hoitamisen, terveyden ja ihmisen hyvän olon perusteet ja näiden väliset yhteydet. Yksilön ja perheen terveyttä ja siihen liittyviä kysymyksiä tutkitaan monipuolisesti tuottaen tietoa terveysalan koulutukseen, terveydenhuollon suunnitteluun ja johtamiseen sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.  

Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä hoitotiedettä opiskeleva voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin - ja maisterin tutkinnon pääaineena hoitotyön johtaminen tai hoitotyön opettaminen. Maisteritutkinnon jälkeen voi jatko-opintoina suorittaa terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon.

Koulutuksen tavoitteena on hoitotieteeseen perustuva akateeminen asiantuntijuus, joka muodostuu tieteellisen ja kriittisen ajattelun kyvyistä ja tutkimustaidoista. Sisällöllisesti asiantuntemus koostuu hoitotieteellisestä tiedosta, joka koskee yksilöiden, perheiden ja väestöryhmien hoitamista ja terveyden edistämistä sekä johtamista ja opettamista terveydenhuollossa.

Hoitotiedettä opiskelemaan otetaan uusia opiskelijoita vuosittain valintakokeella 40 ja erityistapausvalinnalla resurssien mukaan 2- 4 opiskelijaa.  Akateemisen tutkinnon hoitotieteessä suorittaneet sijoittuvat hyvin työelämään.  He toimivat terveydenhuollon kehittäjinä, johtajina, tutkijoina ja opettajina yhteiskunnan eri tasoilla sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä

Terveystieteiden yksikössä hoitotieteen oppialalta valmistuvat terveystieteiden kandidaatit, maisterit ja tohtorit sijoittuvat erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin johto- ja esimiestehtäviin sekä opetus- ja koulutustehtäviin.

Ajankohtaista

Uutisarkisto

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.6.2012 14.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti