Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hoitotieteen kandidaatintutkielmien esittelykonferenssi

Konferenssissa esitellään systemaattisten kirjallisuuskatsausten tuloksia keskeisistä hoitotieteellisistä kysymyksistä. Konferenssin puheenjohtajina toimivat opiskelijat.

OHJELMA      Tiistai 20.03.2012,  klo 9.15- 15.30

 

Puheenjohtaja:  Taina Majuri

9.15 – 9.30       Mitkä tekijät edistävät tai ehkäisevät äidin kiintymystä sikiötä kohtaan, Raika Syrjäläinen

9.30 – 9.45       Koliikkivauvan vanhempien selviytyminen, Marjut Asunmaa

9.45 – 10.00     Isyys - jaettu vanhemmuus ja jatkuva sosiaalinen prosessi, Sanna Nieminen

10.00 – 10.15   Näkymätön vanhemmuus - lapsen luovuttaminen adoptoitavaksi luovuttavan                  

                         vanhemman kokemana, Taina Majuri

10.15 – 10.30   Kouluterveydenhoitaja koululaisen tuen tarpeen tunnistajana, Anne Silván

10.30 – 10.45   Yhteenvetoa ja keskustelua

 

  

10.45 – 11.30   LOUNASTAUKO

 

Puheenjohtaja: Outi Leino

11.30 – 11.45   Potilasasiakirjojen ja diagnoosiluokitusten käyttö perheväkivallan aiheuttamien vammojen  

                         selvittelyssä, Salla Kivelä

11.45 – 12.00   Kuritusväkivalta uhrien kokemana, Riikka Keskinen

12.00 – 12.15   Nuorten henkirikoksen tehneiden ominaispiirteet, Meeri Wargh

12.15 – 12.30  Nuorten sosiaalista syrjäytymistä ehkäisevät ja edistävät tekijät, Heidi Valtatie

12.30 – 12.45  Hoitohenkilökunnan näkemyksiä kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitotyöstä, Jalmiina Nummelin

12.45 – 13.00  Yhteenveto ja keskustelua

 

13.00 – 13.30    KAHVITAUKO

 

Puheenjohtaja: Kristiina Lahti            

13.30 – 13.45  Vanhempien tukiverkosto ja heiltä saatu tuki lapsen kuoleman jälkeen, Kristiina Lahti

13.45 – 14.00  Vanhempien kokemukset vertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen, Elina Botha

14.00 – 14.15  Sisarusten suru sisaruksen kuoleman jälkeen, Saara Inna

14.15 – 14.30  Isovanhempien suru lapsenlapsen kuoleman jälkeen, Merita Inki

14.30 – 14.45  Vammaisen lapsen vanhempien kokemuksia sosiaalisesta tuesta, Outi Leino

14.45 – 15.00  Syöpäpotilaan puolison kokemuksia, Piia Kekäläinen

15.00 – 15.15  Eturauhaspotilaan tiedollinen tuki sädehoitojakson aikana, Sari Kukkeenmäki

15.15 – 15.30  Yhteenveto ja keskustelua

 

OHJELMA      keskiviikko  21.03.2012,  klo 9.15- 15.30

 

Puheenjohtaja: Raika Syrjäläinen

9.15 – 9.30     Opiskelijaohjaus käytännön harjoittelussa ohjaajan näkökulmasta, Sanna Heikkinen

9.30 – 9.45     Hoitotyön esimiehen ohjatun harjoittelun ohjaajalle antama tuki, Karoliina Heikkilä

9.45–10.00     Hoitotyön verkko-opetus opettajan näkökulmasta, Katja Varamäki

10.00 –10.15  Hoitotyön johtajien kokemuksia eettisistä ongelmista terveydenhuollon organisaatiossa, Mia       

                       Roos                

10.15 -10.30   Lähijohtaminen vammaispalveluissa, Lena Astala

10.30 –10.45  Yhteenveto ja keskustelua

   

10.45 – 11.45      LOUNASTAUKO

 

Puheenjohtaja:  Sari Kukkeenmäki

11.45 – 12.00  Obstetrinen potilas tehohoidossa, Pia Seppänen

12.00 – 12.15  Perheen terveyden edistäminen tehohoidossa, Tiina Koskela

12.15 – 12.30  Perheen asema ja osallisuus sepelvaltimotautipotilaan kuntoutumisessa, Sonja Tuomisto

12.30 – 12.45  Parodoniittipotilaan hoitomyönteisyyttä edistävät ja ehkäisevät tekijät,  Henrika Koivusalo

12.45 – 13.00  Keuhkoahtaumataudin omahoito, Minna Isosomppi

13.00 – 13.15  Ikäihmisten yksinäisyys kokemukset ja perheeltä saatu tuki, Marja Vellonen

13.15 – 13.30  Yhteenveto ja keskustelua

 

13.30 -14.00      KAHVITAUKO

 

Puheenjohtaja: Mia Roos

14.00 – 14.15  Hoitoympäristöjen suunnittelu – potilaan näkökulma, Kirsti Kivelä

14.15 – 14.30  Hoitajien toteuttama kuntouttava hoitotyö, Riikka-Leena Suurnäkki

14.30 - 14.45   Kuvauksia hoitotyöntekijän kulttuurisesta kompetenssista, Riikka Mulder

14.45 – 15.00  Työpaikkakulttuuria edistävät ja estävät tekijät psykiatrisessa hoitotyössä, Kaisa Kurjenluoma

15.00 – 15.15  Sairaanhoitajien sitoutuminen työhön, Kaija Vieruaho

15.15 – 15.30  Yhteenveto ja keskustelua

 

 

TERVETULOA!!

 

PS: Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin. Mikäli esiintyjiä tulee vielä lisää, he jatkavat konferenssipäivien ohjelmaa.

 

 

 
Ylläpito: hes.info@uta.fi
Muutettu: 22.2.2012 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti