Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: opiskelu:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö

Hoitotieteen kandidaatintutkielmien esittelykonferenssi

Konferenssissa esitellään systemaattisten kirjallisuuskatsausten tuloksia keskeisistä hoitotieteellisistä kysymyksistä. Konferenssin puheenjohtajina toimivat opiskelijat.

OHJELMA      Tiistai 20.03.2012,  klo 9.15- 15.30

 

Puheenjohtaja:  Taina Majuri

9.15 – 9.30       Mitkä tekijät edistävät tai ehkäisevät äidin kiintymystä sikiötä kohtaan, Raika Syrjäläinen

9.30 – 9.45       Koliikkivauvan vanhempien selviytyminen, Marjut Asunmaa

9.45 – 10.00     Isyys - jaettu vanhemmuus ja jatkuva sosiaalinen prosessi, Sanna Nieminen

10.00 – 10.15   Näkymätön vanhemmuus - lapsen luovuttaminen adoptoitavaksi luovuttavan                  

                         vanhemman kokemana, Taina Majuri

10.15 – 10.30   Kouluterveydenhoitaja koululaisen tuen tarpeen tunnistajana, Anne Silván

10.30 – 10.45   Yhteenvetoa ja keskustelua

 

  

10.45 – 11.30   LOUNASTAUKO

 

Puheenjohtaja: Outi Leino

11.30 – 11.45   Potilasasiakirjojen ja diagnoosiluokitusten käyttö perheväkivallan aiheuttamien vammojen  

                         selvittelyssä, Salla Kivelä

11.45 – 12.00   Kuritusväkivalta uhrien kokemana, Riikka Keskinen

12.00 – 12.15   Nuorten henkirikoksen tehneiden ominaispiirteet, Meeri Wargh

12.15 – 12.30  Nuorten sosiaalista syrjäytymistä ehkäisevät ja edistävät tekijät, Heidi Valtatie

12.30 – 12.45  Hoitohenkilökunnan näkemyksiä kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitotyöstä, Jalmiina Nummelin

12.45 – 13.00  Yhteenveto ja keskustelua

 

13.00 – 13.30    KAHVITAUKO

 

Puheenjohtaja: Kristiina Lahti            

13.30 – 13.45  Vanhempien tukiverkosto ja heiltä saatu tuki lapsen kuoleman jälkeen, Kristiina Lahti

13.45 – 14.00  Vanhempien kokemukset vertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen, Elina Botha

14.00 – 14.15  Sisarusten suru sisaruksen kuoleman jälkeen, Saara Inna

14.15 – 14.30  Isovanhempien suru lapsenlapsen kuoleman jälkeen, Merita Inki

14.30 – 14.45  Vammaisen lapsen vanhempien kokemuksia sosiaalisesta tuesta, Outi Leino

14.45 – 15.00  Syöpäpotilaan puolison kokemuksia, Piia Kekäläinen

15.00 – 15.15  Eturauhaspotilaan tiedollinen tuki sädehoitojakson aikana, Sari Kukkeenmäki

15.15 – 15.30  Yhteenveto ja keskustelua

 

OHJELMA      keskiviikko  21.03.2012,  klo 9.15- 15.30

 

Puheenjohtaja: Raika Syrjäläinen

9.15 – 9.30     Opiskelijaohjaus käytännön harjoittelussa ohjaajan näkökulmasta, Sanna Heikkinen

9.30 – 9.45     Hoitotyön esimiehen ohjatun harjoittelun ohjaajalle antama tuki, Karoliina Heikkilä

9.45–10.00     Hoitotyön verkko-opetus opettajan näkökulmasta, Katja Varamäki

10.00 –10.15  Hoitotyön johtajien kokemuksia eettisistä ongelmista terveydenhuollon organisaatiossa, Mia       

                       Roos                

10.15 -10.30   Lähijohtaminen vammaispalveluissa, Lena Astala

10.30 –10.45  Yhteenveto ja keskustelua

   

10.45 – 11.45      LOUNASTAUKO

 

Puheenjohtaja:  Sari Kukkeenmäki

11.45 – 12.00  Obstetrinen potilas tehohoidossa, Pia Seppänen

12.00 – 12.15  Perheen terveyden edistäminen tehohoidossa, Tiina Koskela

12.15 – 12.30  Perheen asema ja osallisuus sepelvaltimotautipotilaan kuntoutumisessa, Sonja Tuomisto

12.30 – 12.45  Parodoniittipotilaan hoitomyönteisyyttä edistävät ja ehkäisevät tekijät,  Henrika Koivusalo

12.45 – 13.00  Keuhkoahtaumataudin omahoito, Minna Isosomppi

13.00 – 13.15  Ikäihmisten yksinäisyys kokemukset ja perheeltä saatu tuki, Marja Vellonen

13.15 – 13.30  Yhteenveto ja keskustelua

 

13.30 -14.00      KAHVITAUKO

 

Puheenjohtaja: Mia Roos

14.00 – 14.15  Hoitoympäristöjen suunnittelu – potilaan näkökulma, Kirsti Kivelä

14.15 – 14.30  Hoitajien toteuttama kuntouttava hoitotyö, Riikka-Leena Suurnäkki

14.30 - 14.45   Kuvauksia hoitotyöntekijän kulttuurisesta kompetenssista, Riikka Mulder

14.45 – 15.00  Työpaikkakulttuuria edistävät ja estävät tekijät psykiatrisessa hoitotyössä, Kaisa Kurjenluoma

15.00 – 15.15  Sairaanhoitajien sitoutuminen työhön, Kaija Vieruaho

15.15 – 15.30  Yhteenveto ja keskustelua

 

 

TERVETULOA!!

 

PS: Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin. Mikäli esiintyjiä tulee vielä lisää, he jatkavat konferenssipäivien ohjelmaa.

 

 

 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: hes.info@uta.fi
Muutettu: 22.2.2012 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti