Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: opiskelu:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö

Valmistuminen terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja maisterin tutkinnoista (TtM)

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta tieteenalayksiköltä tämän sivun ohjeiden mukaan. Tutkintotodistusta haetaan NettiOpsun sähköisellä lomakkeella.

Yleistä

Todistuksia myönnetään johtajan päätöksellä lukukausien aikana pääsääntöisesti kerran viikossa. Todistuksen voi saada aikaisintaan noin kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä, mikäli opintorekisteri on hakemusta jättäessä kunnossa. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu englanninkielinen Diploma Supplement.

Opiskelijan on huolehdittava itse siitä, että todistusanomusta jättäessä kaikki tarvittavat suoritukset on tallennettu rekisteriin ja kaikista opintokokonaisuuksista on haettu kokonaismerkinnät. Opintosuoritusrekisterin voi tarkistaa Nettiopsusta omalla peruspalvelutunnuksella. Mahdolliset puutteet tai virheet rekisterissä on selvitettävä kyseisen koulutuksen hallintohenkilökunnan kanssa.

Terveystieteiden kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään terveystieteiden perus- ja aineopintojen opintopistemäärä ja arvostelu sekä kandidaatin tutkielman arvostelu.

Terveystieteiden maisterin tutkintotodistukseen merkitään syventävien opintojen kokonaisopintopistemäärä ja arvostelu sekä pro gradu -tutkielman arvolause.

Valinnaiset opinnot merkitään todistukseen, mikäli opintokokonaisuudesta on suoritettu vähintään 10 opintopisteen opinnot. Alle 10 opintopisteen opinnot merkitään kohtaan “muita opintoja”. 

Suositus on, että kandidaatin tutkinto suoritetaan minimilaajuisena, 180 op. Suoritukset, jotka eivät ole pakollisia kandidaatin tutkintoon, kehotetaan jättämään maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi enää käyttää maisterin tutkintoon.

Lisätietoja löytyy yksikön tutkintoja koskevista yleisistä määräyksistä ja yliopiston tutkintosäännöstä, jotka löytyvät Opiskeluun liittyviä säädöksiä -sivulta.

Tutkintotodistuksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä opintosihteeri Sinikka Määttään.

Kun opintosihteeri on saanut todistusanomuslomakkeen sekä lausunnon pro gradu- tai kandidaatin tutkielmasta (lausunto lähetetään myös opiskelijalle), voidaan tutkintotodistus myöntää. Todistuksen saa joko postitse tai sen voi noutaa halutessaan aktuaarinkansliasta.

Valmistuminen kevät- tai syyslukukaudella

Mikäli opiskelija aikoo valmistua jonkin tietyn lukukauden aikana, on hänen syytä hyvissä ajoin selvittää mihin päivään mennessä kaikkien suoritusten täytyy olla tehtynä, jotta todistus voidaan myöntää. Kandidaatiksi valmistumisen aikataulua rajoittaa myös Kielikeskus, joka asettaa kypsyysnäytteiden vastaanottamiselle aikarajan.

Valmistuneiden juhla

Yliopisto järjestää valmistuneiden juhlan joka kesäkuussa kevätlukukaudella valmistuneille ja joulukuussa syyslukukaudella valmistuneille maistereille. Seuraava juhla pidetään 12.6.2015. Juhla pidetään yliopiston päärakennuksen juhlasalissa ja lähiomaiset ovat tervetulleita mukaan. Terveystieteiden yksikkö lähettää tarkempaa tietoa juhlasta kaikille yksiköstä kyseisenä lukukautena valmistuneille maistereille kevät- ja syyslukukauden loppupuolella.  Lisätietoa valmistumisesta (tietotekniikkapalvelut, ylioppilaskunnan jäsenyys, ym.) ja valmistuneiden juhlasta löytyy Tampereen yliopiston yleisiltä Opiskelu-sivulta.

 

 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: hes.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2015 11.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti