Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: opiskelu:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö

Valmistuminen terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja maisterin tutkinnoista (TtM)

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta tieteenalayksiköltä tämän sivun ohjeiden mukaan. Tutkintotodistusta haetaan NettiOpsun sähköisellä lomakkeella.

Yleistä

Todistuksia myönnetään johtajan päätöksellä lukukausien aikana pääsääntöisesti kerran viikossa. Todistuksen voi saada aikaisintaan noin kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä, mikäli opintorekisteri on hakemusta jättäessä kunnossa. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu englanninkielinen Diploma Supplement.

Opiskelijan on huolehdittava itse siitä, että todistusanomusta jättäessä kaikki tarvittavat suoritukset on tallennettu rekisteriin ja kaikista opintokokonaisuuksista on haettu kokonaismerkinnät. Opintosuoritusrekisterin voi tarkistaa Nettiopsusta omalla peruspalvelutunnuksella. Mahdolliset puutteet tai virheet rekisterissä on selvitettävä kyseisen koulutuksen hallintohenkilökunnan kanssa.

Terveystieteiden kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään terveystieteiden perus- ja aineopintojen opintopistemäärä ja arvostelu sekä kandidaatin tutkielman arvostelu.

Terveystieteiden maisterin tutkintotodistukseen merkitään syventävien opintojen kokonaisopintopistemäärä ja arvostelu sekä pro gradu -tutkielman arvolause.

Valinnaiset opinnot merkitään todistukseen, mikäli opintokokonaisuudesta on suoritettu vähintään 10 opintopisteen opinnot. Alle 10 opintopisteen opinnot merkitään kohtaan “muita opintoja”. 

Suositus on, että kandidaatin tutkinto suoritetaan minimilaajuisena, 180 op. Suoritukset, jotka eivät ole pakollisia kandidaatin tutkintoon, kehotetaan jättämään maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi enää käyttää maisterin tutkintoon.

Lisätietoja löytyy yksikön tutkintoja koskevista yleisistä määräyksistä ja yliopiston tutkintosäännöstä, jotka löytyvät Opiskeluun liittyviä säädöksiä -sivulta.

Tutkintotodistuksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä opintosihteeri Sinikka Määttään.

Kun opintosihteeri on saanut todistusanomuslomakkeen sekä lausunnon pro gradu- tai kandidaatin tutkielmasta (lausunto lähetetään myös opiskelijalle), voidaan tutkintotodistus myöntää. Todistuksen saa joko postitse tai sen voi noutaa halutessaan aktuaarinkansliasta.

Valmistuminen kevätlukukaudella 2015

Vanhasta pääainepohjaisesta koulutuksesta voi valmistua vielä kevätlukukauden 2015 ajan. Jos olet valmistumassa 31.7.2015 mennessä pääainepohjaisesta koulutuksesta kandidaatiksi, älä ilmoittaudu tulevalle lukuvuodelle 2015-2016 ennen kuin olet saanut kandidaatin tutkintotodistuksen. Kaikki opiskelijat siirretään tutkinto-ohjelmiin lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä, ja tällöin pääainepohjaisen kandidaatin tutkintotodistuksen saaminen mutkistuu huomattavasti.

Gradu on jätettävä ohjaajalle viimeisiä kommentteja varten 30.4.2015 mennessä ja painoon viimeistään 15.5.2015. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten (mukaan luettuina kokonaismerkinnät) tulee olla rekisterissä 30.6.2015 mennessä.

Terveystieteiden yksikkö jakaa maisterin tutkintotodistuksia myös valmistuneiden juhlassa. Mikäli haluat saada todistuksesi juhlassa, jätäthän todistushakemuksesi toukokuun loppuun mennessä ja mainitset asiasta hakemuksessasi. Voit jättää todistushakemuksen, vaikka kaikki suoritukset eivät olisi vielä rekisterissä, mutta mainitsethan tällöin mitä suorituksia sinulta vielä puuttuu. Pyrimme tekemään todistuksen valmiiksi ennen juhlaa, mutta koska viimeiset opintosuoritukset saattavat tulla rekisteriin vasta paria päivää ennen juhlaa, tämä ei välttämättä aina onnistu. Tällöin todistus toimitetaan sinulle jälkikäteen.

Viimeistään 31.7.2015 jätetyt todistushakemukset käsitellään elokuussa, mutta todistus kirjataan heinäkuun päiväyksellä. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten ja kokonaismerkintöjen tulee olla rekisterissä ennen todistushakemuksen jätttämistä. Tutkintotodistuksia ei kirjoiteta heinäkuussa.

Valmistuneiden juhla

Yliopisto järjestää valmistuneiden juhlan joka kesäkuussa kevätlukukaudella valmistuneille ja joulukuussa syyslukukaudella valmistuneille maistereille. Kevätlukukauden valmistuneiden juhla on 12.6.2015. Juhla järjestetään yliopiston päärakennuksen juhlasalissa ja lähiomaiset ovat tervetulleita mukaan. Juhlaan voi osallistua, vaikkei ehtisikään saada tutkintotodistusta ennen juhlaa. Ilmoittautumisesta ym. juhlaan liittyvistä asioista tiedotetaan erikseen kevätlukukauden loppupuolella.

Lisätietoa valmistumisesta (tietotekniikkapalvelut, ylioppilaskunnan jäsenyys, ym.) ja valmistuneiden juhlasta löytyy Tampereen yliopiston yleisiltä Opiskelu-sivulta.

 

 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: hes.info@uta.fi
Muutettu: 25.3.2015 12.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti