Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: opiskelu:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö

Valmistuminen terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja maisterin tutkinnoista (TtM)

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta tieteenalayksiköltä tämän sivun ohjeiden mukaan. Tutkintotodistusta haetaan NettiOpsun sähköisellä lomakkeella. Poikkeustapauksessa voi käyttää myös paperilomaketta (lomake pyydettävä erikseen).

Kandipalaute tutkintotodistuksen hakemisen yhteyteen

Kandidaatiksi valmistuvien on syytä varata tutkintotodistuksen hakemiseen on noin puoli tuntia.

Valtakunnalliseen Kandipalautekyselyyn vastataan nyt Nettiopsun tutkintotodistushakemuksen täyttämisen yhteydessä. Näin ollen kaikki kandidaatiksi valmistumassa olevat opiskelijat täyttävät kandipalautteen tutkintotodistusta hakiessaan. Jatkossa tutkintotodistuksen hakemiseen on syytä varata noin puoli tuntia. Kiitokseksi vastanneet saavat jatkossakin lunastaa pullakahvit Juveneksen Alakuppilasta ja Kaupin kampuksen Juvenes-ravintoloista.

Yleistä

Todistuksia myönnetään johtajan päätöksellä lukukausien aikana pääsääntöisesti kerran viikossa. Todistuksen voi saada aikaisintaan noin kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä, mikäli opintorekisteri on hakemusta jättäessä kunnossa. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu englanninkielinen Diploma Supplement.

Opiskelijan on huolehdittava itse siitä, että todistusanomusta jättäessä kaikki tarvittavat suoritukset on tallennettu rekisteriin ja kaikista opintokokonaisuuksista on haettu kokonaismerkinnät. Opintosuoritusrekisterin voi tarkistaa Nettiopsusta omalla peruspalvelutunnuksella. Mahdolliset puutteet tai virheet rekisterissä on selvitettävä kyseisen koulutuksen hallintohenkilökunnan kanssa.

Terveystieteiden kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään terveystieteiden perus- ja aineopintojen opintopistemäärä ja arvostelu sekä kandidaatin tutkielman arvostelu.

Kaikki kandidaatiksi valmistuvat vastaavat tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä Kandipalaute-kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

Terveystieteiden maisterin tutkintotodistukseen merkitään syventävien opintojen kokonaisopintopistemäärä ja arvostelu sekä pro gradu -tutkielman arvolause.

Valinnaiset opinnot merkitään todistukseen, mikäli opintokokonaisuudesta on suoritettu vähintään 10 opintopisteen opinnot. Alle 10 opintopisteen opinnot merkitään kohtaan “muita opintoja”. 

Suositus on, että kandidaatin tutkinto suoritetaan minimilaajuisena, 180 op. Suoritukset, jotka eivät ole pakollisia kandidaatin tutkintoon, kehotetaan jättämään maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi enää käyttää maisterin tutkintoon.

Lisätietoja löytyy yksikön tutkintoja koskevista yleisistä määräyksistä ja yliopiston tutkintosäännöstä, jotka löytyvät Opiskeluun liittyviä säädöksiä -sivulta.

Tutkintotodistuksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä opintopäällikkö Leena Nikkariin tai opintosihteeri Tuula Lähdekorpeen.

Kun opintosihteeri on saanut todistusanomuslomakkeen sekä lausunnon pro gradu- tai kandidaatin tutkielmasta (lausunto lähetetään myös opiskelijalle), voidaan tutkintotodistus myöntää. Todistuksen saa joko postitse tai sen voi noutaa halutessaan aktuaarinkansliasta.

Valmistuneiden juhla

Yliopisto järjestää valmistuneiden juhlan joka kesäkuussa kevätlukukaudella valmistuneille ja joulukuussa syyslukukaudella valmistuneille maistereille. Kevätlukukauden valmistuneiden juhla järjestetään perjantaina 10.6.2016 yliopiston Päätalon juhlasalissa. Terveystieteiden yksikön valmistuneet kokoontuvat ensin klo 17.30 luentosaliin A2b, josta siirrytään kulkueena juhlasaliin. Lähiomaiset (1-2 henkilöä/opiskelija) ovat tervetulleita juhlaan. Juhlaan voi osallistua, vaikkei ehtisikään saada tutkintotodistusta ennen juhlaa. Järjestelyitä varten opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan 1.6.2016 mennessä sähköpostitse opintosihteeri Tuula Lähdekorvelle. Tilaisuuden ohjelma postitetaan ilmoittautuneille n. viikkoa ennen juhlaa.

Lisätietoa valmistumisesta (tietotekniikkapalvelut, ylioppilaskunnan jäsenyys, ym.) ja valmistuneiden juhlasta löytyy Tampereen yliopiston yleisiltä Opiskelu-sivulta.

 

 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: hes.info@uta.fi
Muutettu: 24.5.2016 15.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti