Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: täydentävä koulutus: sote-joko - palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sote-JOKO - palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisen palveluintegraation johtamisen asiantuntijuutta ja siihen liittyvää kehittämisosaamista.  Johtaja ymmärtää oman johtajuuden ja organisaation johtamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointiekosysteemin lähtökohtia niin, että kykenee analysoimaan ja uudistamaan omaa ja organisaation johtamista ja palveluita asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET

  • Vahvistaa johtajan ja työyhteisän resilienssikyvykkyyttä, kykyä sopetua ennakoimattomiin muutoksiin
  • Lisätä asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen osaamista sekä yksilötasolla että väestö- ja yhteisötasolla
  • lisätä osaamista sosiaali ja terveyspalveluihin liittyvässä päätöksenteossa ja tukea alueellista verkostoitumista ja uudistamista
  • Kehittää yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen osaamista.

 

Opetusmenetelmälliset PÄÄPERIAATTEET

Koulutus rakentuu yhteisöllisyyden ja oppijakeskeisyyden periaatteille. Ohjelmassa painotetaan tiedon ja oman kokemuksen reflektointia sekä tapoja hankkia tietoa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

 I Kuuntele ja kysy asiantuntijalta -osa avaa opintojaksojen sisältöjä asiantuntijoiden avulla, toteutus rakentuu teoreettisille katsauksille ja asiantuntijoiden alustuksille ja yhteiskeskustelulle.

 II Orientoidu verkkotyöskentelyssä - perehdyttää valitun materiaalin/tehtävän/pelaamisen kautta ohjatusti jaksojen sisältöön verkko- työskentelyn avulla.

 III Yhdistä teoriaa ja käytäntöä – yksilölliset ja ryhmätehtävät rakentavat yhteen käytäntöä ja teoriaa. Käytössä on erilaisia osallistavia ratkaisuja.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.11.2016 15.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti