Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: täydennyskoulutus:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö
Mojop - Erikoistuvien lääkäreiden ja terveydenhuollon lähiesimiesten moniammatilliset johtamisopinnot

Opetusministeriön v. 2004 linjausten mukainen moniammatillisten lähijohtamisen
opintojen 30 op:n kokonaisuus rakentuu seuraavista osista:


Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön  erikoistumisopintoihin vaadittavat
pakoilliset MoJop-opinnot (10 op)
toteuttaa terveystieteiden yksikkö
neljässä  sairaanhoitopiirissä: Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
Nämä em. Mojop-opinnot ovat tarjolla myös sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.


Koulutus  jakaantuu kolmelle lukuvuodelle  (1pv/lukukausi/shp). Nämä opinnot voi myös suorittaa
joustavasti opiskelijalle sopivimman aikataulun mukaan: nopeimmillaan yhden (syys)lukukauden
aikana kokoamalla pakolliset osiot eri shp:ien koulutusteemoista. Erikoistujan on tärkeää huomioida
näihin opintoihin "budjetoitava" aikataulu suhteessa erikoistumisopintojensa valmistumiseen.


Pakollisten teoriaopintojen kokonaisuus (10 op) noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelmaa, joka
on suunniteltu yhteistyössä  viiden lääketieteellisen tiedekunnan kesken. Nämä opinnot ovat osa
pakollisia erikoistuvan lääkärin opintoja 1.8.2009 jälkeen erikoistumisopinto-oikeuden
saaneille opiskelijoille.Ydinopetusteemat ovat:

  • Organisaation ja toiminnan lähtökohdat
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä
  • Henkilöstön voimavarojen ja osaamisen johtaminen
  • Johtamisen vuorovaikutus ja organisaatioviestintä
  • Talouden toiminnan ohjaus ja arviointi terveydenhuollosssa
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka ja tietohallinto

MoJop-pakollisten opintojen ohjelma on pilotoitu 2008-2011 - toteutus jatkuu toistaiseksi samalla tapaa.

Briefly in English

 

Erikoistuvat lääkärit, joille opinto-oikeus on myönnetty ennen 1.8.2009, voivat suorittaa edelleen
erikoistuvien lääkäreiden koulutusvaatimusten mukaiset hallinnon ja johtamisen opinnot (20h) osallistumalla
10 op:n kokonaisuudesta vapaavalintaisesti kahteen eri teeman lähijaksoon tehtävineen (1 lähijakso = 10h).

Pakollisten opintojen koulutuspäivämäärät löytyvät MoJop-pakolliset (10op) sekä shp-kohtaisilta sivuilta.

TAY:n erikoistujilla on myös mahdollisuus koota moniammatillisen lähijohtamisen 30 op:n opintokokonaisuus:
Pakollisten MoJop-teoriaopintojen (10 op) lisäksi suoritetaan johtamistaitoja laajentavien (10 op)  ja valinnaisten (10 op) opintojen kokonaisuudet.

 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: heli.kosonen@uta.fi
Muutettu: 17.6.2014 12.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti