Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: täydentävä koulutus: sosiaali- ja terveysjohtamisen pd-koulutus: koulutuksen laajuus ja rakenne:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutus

Uudistamme sosiaali- ja terveydenhuoltoa (10 op)


Oppimistavoitteet

•    Antaa kokonaiskuvan oman yksikön paikasta, suhteista ja kehityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa ja kansainvälisessä kokonaisuudessa
•    Kykenee arvioimaan palvelutarjonnan suhdetta väestön ja eri asiakassegmenttien tarpeisiin ja odotuksiin
•    Syventää näkemystä palvelujen ohjaus-, hallinta- ja rahoitus- ja päätöksentekojärjestelmistä ja niissä tapahtuvista muutoksista
•    Osaa hyödyntää arviointitietoa ja  –tutkimuksia ja valmistella palvelujen tulevaisuutta koskevien valintojen valmistelua

Teemat:

Teema 1: Muuttuvat rahoituksen, päätöksenteon ja ohjauksen rakenteet ja politiikat (2 op)

 • Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuudet
 • Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisten rakenteiden rajapintojen tarkastelut
 • Rahoituksen, ohjauksen ja politiikan muutokset
 • Järjestelmän juridiset reunaehdot


Teema 2: Arviointi, priorisointi ja valinnat sosiaali- ja terveydenhuollossa (2 op)

 • Taloudellinen arviointi
 • Toiminnan ja laadun arviointi
 • Tietojärjestelmien arviointi


Teema 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansainväliset muutostrendit (2 op)

 • Globaalin hyvinvointipolitiikan kehitys
 • EU sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana
 • Opintomatka

Teema 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet tuotteet, innovaatiot ja kehittämisjohtaminen (2 op)

 • Palveluinnovaatioiden tunnistaminen ja arvioiminen
 • Palvelutuotteiden kehitystyö ja sen johtaminen
 • Kehitysyhteistyösuhteiden johtaminen


Teema 5: Kohti tulevaisuuden palveluita ja palvelujärjestelmää (2 op)

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuus ja tulevaisuuskeskustelun kriittinen analysointi – workshop ja tulevaisuusseminaari
 
Ylläpito: heli.parviainen@uta.fi
Muutettu: 27.10.2014 11.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti