Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: täydennyskoulutus: sosiaali- ja terveysjohtamisen pd-koulutus: koulutuksen laajuus ja rakenne:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutus

Uudistamme sosiaali- ja terveydenhuoltoa (10 op)


Oppimistavoitteet

-    Antaa kokonaiskuvan oman yksikön paikasta, suhteista ja kehityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa ja kansainvälisessä kokonaisuudessa
-    Kykenee arvioimaan palvelutarjonnan suhdetta väestön ja eri asiakassegmenttien tarpeisiin ja odotuksiin
-    Syventää näkemystä palvelujen ohjaus-, hallinta- ja rahoitus- ja päätöksentekojärjestelmistä ja niissä tapahtuvista muutoksista
-    Osaa hyödyntää arviointitietoa ja  –tutkimuksia ja valmistella palvelujen tulevaisuutta koskevien valintojen valmistelua

Teemat:

Teema 1: Muuttuvat rahoituksen, päätöksenteon ja ohjauksen rakenteet ja politiikat (2 op)
•    Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuudet
•    Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisten rakenteiden rajapintojen tarkastelut
•    Rahoituksen, ohjauksen ja politiikan muutokset
•    Järjestelmän juridiset reunaehdot

Teema 2: Arviointi, priorisointi ja valinnat sosiaali- ja terveydenhuollossa (2 op)
•    Taloudellinen arviointi
•    Toiminnan ja laadun arviointi
•    Tietojärjestelmien arviointi

Teema 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansainväliset muutostrendit (2 op)
•    globaalin hyvinvointipolitiikan kehitys
•    EU sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana
•    Opintomatka

Teema 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet tuotteet, innovaatiot ja kehittämisjohtaminen (2 op)

•    Palveluinnovaatioiden tunnistaminen ja arvioiminen
•    Palvelutuotteiden kehitystyö ja sen johtaminen
•    Kehitysyhteistyösuhteiden johtaminen

Teema 5: Kohti tulevaisuuden palveluita ja palvelujärjestelmää (2 op)

•    Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuus ja tulevaisuuskeskustelun kriittinen analysointi – workshop ja tulevaisuusseminaari

 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: heli.parviainen@uta.fi
Muutettu: 1.6.2011 15.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti