Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: täydennyskoulutus: sosiaali- ja terveysjohtamisen pd-koulutus: koulutuksen laajuus ja rakenne:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutus

Uudistamme sosiaali- ja terveydenhuoltoa (10 op)


Oppimistavoitteet

•    Antaa kokonaiskuvan oman yksikön paikasta, suhteista ja kehityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa ja kansainvälisessä kokonaisuudessa
•    Kykenee arvioimaan palvelutarjonnan suhdetta väestön ja eri asiakassegmenttien tarpeisiin ja odotuksiin
•    Syventää näkemystä palvelujen ohjaus-, hallinta- ja rahoitus- ja päätöksentekojärjestelmistä ja niissä tapahtuvista muutoksista
•    Osaa hyödyntää arviointitietoa ja  –tutkimuksia ja valmistella palvelujen tulevaisuutta koskevien valintojen valmistelua

Teemat:

Teema 1: Muuttuvat rahoituksen, päätöksenteon ja ohjauksen rakenteet ja politiikat (2 op)

 • Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuudet
 • Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisten rakenteiden rajapintojen tarkastelut
 • Rahoituksen, ohjauksen ja politiikan muutokset
 • Järjestelmän juridiset reunaehdot


Teema 2: Arviointi, priorisointi ja valinnat sosiaali- ja terveydenhuollossa (2 op)

 • Taloudellinen arviointi
 • Toiminnan ja laadun arviointi
 • Tietojärjestelmien arviointi


Teema 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansainväliset muutostrendit (2 op)

 • Globaalin hyvinvointipolitiikan kehitys
 • EU sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana
 • Opintomatka

Teema 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet tuotteet, innovaatiot ja kehittämisjohtaminen (2 op)

 • Palveluinnovaatioiden tunnistaminen ja arvioiminen
 • Palvelutuotteiden kehitystyö ja sen johtaminen
 • Kehitysyhteistyösuhteiden johtaminen


Teema 5: Kohti tulevaisuuden palveluita ja palvelujärjestelmää (2 op)

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuus ja tulevaisuuskeskustelun kriittinen analysointi – workshop ja tulevaisuusseminaari
 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: heli.parviainen@uta.fi
Muutettu: 27.10.2014 11.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti