Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oikopolkuja

yleista_opinnoista.png

hes_koulutusuudistus.png

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaattiohjelmasta sekä hoitotieteen tai kansanterveystieteen maisteriopinnoista. Hoitotieteen maisteriopinnoissa opiskelija suuntautuu joko hoitotyön johtamiseen tai hoitotyön opettamiseen.

Tutkinto-ohjelmissa opiskelijat suorittavat ensin laaja-alaisen kandidaatintutkinnon, jonka jälkeen he voivat jatkaa opintojaan yksikön maisteriopinnoissa hoito- tai kansanterveystieteessä. He voivat hakea myös muihin maisteriopintoihin, kuten yksikön Master's Degree Programme in Health Sciences -ohjelmaan.

Opiskelijoilla on koulutuksen jälkeen valmiudet osallistua terveyteen ja hoitamiseen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä. Maisteriopinnot johtavat terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoon.

Maisteriopinnot koostuvat hoito- tai kansanterveystieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, valinnaisista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta. Opetus sisältää luentoja, kirjatenttejä ja opiskelijalähtöisiä työmenetelmiä.

Maisterin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- tai ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin. Hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden.


Terveystieteiden tutkinto-ohjelmavastaavana toimii yliopistonlehtori Anne Konu.

Tutkinto-ohjelman opetus järjestetään pääsääntöisesti Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksessa.

                                                    

 
Ylläpito: hes.info@uta.fi
Muutettu: 14.3.2017 11.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti