Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

HUOM! Tampereen yliopiston uusilta sivuilta Haku tohtoriohjelmiin löytyy tiedot opinto-oikeuden hakemiseen osoitteesta:

http://www.uta.fi/opiskelijaksi/koulutustarjonta/haku-tohtoriohjelmiin

Hakuaika on 3.4.-2.5.2018. Haku päättyy klo 15.00

 

Alla olevia sivuja ei enää päivitetä.

Miten hakeutua tohtoriopiskelijaksi

Jatko-opintohakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Syksyn hakuaika päättyi 31.10.2017 klo 15.45. Seuraava opinto-oikeushaku järjestetään huhtikuussa 2018. 

Hakeminen

Tohtoriopiskelijaksi haluavan tulee ensin valita ala ja ottaa yhteyttä  suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai mahdolliseen ohjaajaan ohjaussuhteen sopimiseksi. Ohjaajista ainakin toisen tulee olla tiedekunnan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti ja mahdollisen toisen ohjaajan on oltava vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut. Hakijan tulee täyttää opinto-oikeushakemus, joka löytyy lomakkeet-sivulta. Täytetty lomake skannataan ja liitetään mukaan sähköiseen hakemukseen.

Hakemuksen liitteeksi laaditaan myös tutkimussuunnitelma, opintosuunnitelma ja motivaatiokirje. Ohjaajan kanssa esitetään työlle myös seurantaryhmä. Tarkemmat tiedot löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta ja lomakkeen ohjesivulta.

Huom! Hakemusta ei voida käsitellä ellei lomaketta liitteineen ole asianmukaisesti täytetty.

Motivaatiokirje

Opinto-oikeushakemukseen tulee liittää motivaatiokirje. Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen ja vapaamuotoinen (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Motivaatiokirje on asiakirja, joka kertoo opiskelijavalinnasta päättävälle jatkokoulutustoimikunnalle tohtorikoulutukseen hakevan henkilön tavoitteista sekä seikoista, jotka vaikuttavat koulutukseen hakeutumiseen ja sen suorittamiseen. Hakijan ilmoittamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä anneta sivullisille.

Motivaatiokirjeessä olisi hyvä käsitellä ainakin seuraavia asioita:
-miksi hakeudut tohtoriopintoihin?
-millainen on aiempi koulutus- ja työkokemus?
-millaisena näet tulevaisuutesi väitöksen jälkeen? Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot tohtorin tutkinnon sinulle antavan?

Valintaperusteet

Valintaperusteet ja kelpoisuusehdot tohtoriopintoihin löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta.

Valinnassa erityisen tärkeitä ovat seuraavat seikat: aiheen kansanterveystieteellinen tai hoitotieteellinen käytännöllinen tai teoreettinen merkitys, tutkimussuunnitelman realistisuus ja selkeys sekä suunniteltujen menetelmien sopivuus tutkimuksen tarkoitukseen.

Hyväksymisprosessi

Syksyn hakuajan päätyttyä hakemukset käsitellään jatkokoulutustoimikunnassa, joka tekee valintaesityksen tiedekunnan dekaanille. Dekaani hyväksyy uudet jatko-opiskelijat. Tohtoriopintojen opiskeluoikeuksien syksyn 2017 haun viimeinen tulosten julkistamispäivä on 15.12.2017. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään tieto valintapäätöksestä ja alkaa opiskelupaikan vastaanotto- ja oikaisuaika, joka päättyy 9.1.2017 klo 15.00.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto viimeistään 9.1.2017 klo 15.00.

Yhden paikan säännös

Huom! Yhden paikan säännös koskee tätä hakua. Säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

• Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

• Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

• Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

• Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Paikan vastaanottaminen

Hyväksytyn opiskelijan tulee lähettää opiskelupaikan vastaanottolomake täytettynä osoitteeseen: Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite: Kalevantie 4, 33100 Tampere). Lomakkeen on oltava perillä viimeistään myöhemmin ilmoitettuna aikana. Palauttamatta jättäminen määräajassa johtaa opiskelupaikan menetykseen.

Ilmoittautuminen

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa. Kevään lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy 12.1.2018.

HUOM: The International Postgraduate Programme in Epidemiology (IPPE) -tohtoriohjelmalla on oma hakuaika. Lisätietoja ohjelman nettisivuilta: the IPPE programme website.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.4.2018 17.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti