Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: jope johtamispeli:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
JoPe Johtamispeli

Tutkimus

Vaikuttavaa sosiaali- ja terveysjohtamista reaaliaikaisella tutkimustiedolla

Johtamispelin (JoPe) taustalla on tutkimushanke, jota Tekes rahoittaa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Pelaamisesta kertyvä tieto päätyy nimettömänä tutkijoiden käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen analyysiä varten. Lisäksi tietoa käytetään kehitettäessä käytännön johtamista niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Pelaamalla syntyy laaja tietopohja

Pelin avulla kerätty johtamistieto jäsennetään Kilpailevien arvojen kehikkoon (R.E. Quinn). Tutkimus poikkeaa perinteisestä poikittais- tai pitkittäistutkimuksesta siinä, että JoPen vastaajakohtaiset tiedot ovat valintoja ja hajanaisia polkuja jättimäisessä aineistossa. Aineisto mahdollistaa kuitenkin johtajien anonyymin vertailun ja seurannan.

Primääritiedon (esim. ratkaisut ja teot pelissä) lisäksi syntyy suuri määrä sekundaarista tietoa järjestelmän lokien kautta (mm. ratkaisuihin käytetty aika), mikä oikein analysoituna tukee primääritietoa ja tekee tästä paitsi luotettavampaa niin mahdollistaa myös uudenlaiset tutkimusotteet.

Pelaamisen kautta saadaan selville sellaisiakin asioita, joita ei pysty kysymään.

Hanketta on esitelty kansainvälisessä ja suomalaisissa konferensseissa.


Monitieteisessä yhteistyössä JoPessa toimivat

  • Sosiaali- ja terveysjohtaminen
  • Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen
  • Vuorovaikutteinen teknologia
  • Biostatistiikka (tilastotiede)


Pelin avulla kerätty ensimmäinen aineisto on käytössä vuoden 2016 alussa, minkä jälkeen analyysejä kehitetään ja työstetään eteenpäin. Hanke päättyy kesäkuussa 2016, mutta tutkimus aiheesta jatkuu.
Lue uusin tieto JoPe-sivuilta!

 
Ylläpito: hes.info@uta.fi
Muutettu: 15.1.2016 13.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti