Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: julkaisut 2008-2010:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hoitotieteen laitos

Julkaisut vuosina 2008 - 2010

2008 2009 2010

Aho AL. (2010). Isän suru lapsen kuoleman jälkeen. Tuki-interventio ja sen arviointi.. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta electronica Universitatis Tamperensis).
URL SoleCRIS

Aura M, Paavilainen E, Asikainen P, Heikkilä A, Lipponen V, Åstedt-Kurki P. (2010). Aikuispotilaiden läheisten kokemuksia hoitotyöntekijöiltä saadusta tuesta. Tutkiva Hoitotyö 8 (2), 14-21.
SoleCRIS

Auvinen J, Suominen T, Sutinen J, Välimäki M. (2010). HIV on mestarisoluttautuja. Super (9), 44-45.
SoleCRIS

Auvinen J, Suominen T, Välimäki M. (2010). Male participation and prevention of human immunodeficiency virus (HIV) mother-to-child transmission in Africa. Psychology, Health & Medicine 15 (3), 288-313.
SoleCRIS

Duggleby W, Holtslander L, Kylmä J, Duncan V, Hammond C, Williams A. (2010). Metasynthesis of the hope experience of family caregivers of person with chronic illness. Qualitative Health Research 20 (2), 148-158.
SoleCRIS

Elonheimo H, Flinck A. (2010). Sovittelu osaksi lähisuhdeväkivallan kontrollia. Haaste (2/2010), 11-13.
URL SoleCRIS

Flinck A. (2010). Lähisuhdeväkivalta - tunnistatko ja osaatko toimia?. Poliklinikka 2, 18-20.
SoleCRIS

Flinck A, Elonheimo H. (2010). Perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelu - mahdollisuuksia ja rajoituksia. Teoksessa Esa Poikela (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus, 109-131.
SoleCRIS

Flinck A, Elonheimo H. (2010). Lähisuhdeväkivaltaa tulee voida sovitella. Helsingin sanomat 05.05.2010..
URL SoleCRIS

Flinck A, Leppäkoski T, Paavilainen E. (2010). Perheväkivaltaan puuttuminen on jokaisen asia. Aikuiskasvatus 30 (1), 50-56.
SoleCRIS

Flinck A, Leppäkoski T, Paavilainen E. (2010). Perheväkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa on kehitettävää. Haava 1, 31-34.
SoleCRIS

Flinck A & Paavilainen E. (2010). Women's Experiences of Their Violent Behavior in an Intimate Partner Relationship. Qualitative Health Research 20 (3), 306-318.
SoleCRIS

Flinck A, Paavilainen E. (2010). Naisten kokemuksia omasta väkivaltaisuudestaan parisuhteessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47 (3), 187-200.
SoleCRIS

Halme N, Tarkka M-T, Paavilainen E, Nummi T, Åstedt-Kurki P. (2010). The Design and Development of the Father-Child Instrument (FCI) for Assessing the Characteristics of Fathers Availability and Engagement. American Journal of Men´s Health 4 (2), 145-156.
SoleCRIS

Hannula Leena, Koskinen Katja, Kaunonen Marja. (2010). Uudet suositukset yhtenäistämään imetysneuvontaa. Sairaanhoitaja 83 (11), 16-19.
SoleCRIS

Hannula L, Koskinen K, Kaunonen M, Tarkka M-T. (2010). Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus – hoitotyön suositus. Kätilö -lehti 115 (7), 9-11.
SoleCRIS

Hannula L, Salonen AH, Rekola L, Tarkka M-T. (2010). Vauvaperheille kehitetyn verkkopalvelun pilottitutkimus - vanhempien näkökulma. Tutkiva Hoitotyö 8 (2), 22-30.
SoleCRIS

Harmoinen M, Niiranen V, Suominen T. (2010). Kirjallisuuskatsaus arvostavaan johtamiseen. Hoitotiede 22 (1), 67-78.
SoleCRIS

Hautamäki-Lamminen K, Åstedt-Kurki P, Lehto J, Kellokumpu-Lehtinen P. (2010). Syöpään sairastuminen ja seksuaalisuus: mitä potilaat odottavat seksuaaliohjaukselta?. Hoitotiede 22 (4), 282-290.
SoleCRIS

Holma S, Koivula M, Joronen K. (2010). Kipupotilaiden kokemuksia ryhmäohjauksesta. Hoitotiede 22 (4), 291-301.
SoleCRIS

Hopia H, Räsänen M, Lipponen V, Liimatainen L. (2010). Uusi urapolku hoitotyön kliiniseen asiantuntijuuteen. Sairaanhoitaja 83 (8), 53-56.
SoleCRIS

Huuhka P, Suominen T. (2010). Kehitysvammaisen oman hallinnan tukeminen. Tutkiva Hoitotyö 8 (1), 28-35.
SoleCRIS

Joronen K, Häkämies A. (2010). Prosessidraamalla tunnetaitoja. Teoksessa Joronen K, Koski A (toim.) Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä. Tampere: Tampere University Press, 138-159.
SoleCRIS

Joronen K, Koski A. (2010). Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Kanervisto M, Saarelainen S, Vasankari T, Jousilahti P, Heistaro S, Heliövaara M, Luukkaala T, Paavilainen E.. (2010). COPD, chronic bronchitis and capacity for day-to-day activities: Negative impact of illness on the health-related quality of life. Chronic Respiratory Disease 7 (4), 207-215.
URL SoleCRIS

Kemppainen J, Joronen K, Rantanen A, Tarkka M-T, Åstedt-Kurki P. (2010). Draama-intervention vaikutus 4. ja 5.-luokkalaisten oppilaiden sosiaaliseen kompetenssiin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47 (3), 164-173.
SoleCRIS

Kinnunen P, Laukkanen E, Kiviniemi V, Kylmä J. (2010). Associations between the coping self in adolescence and mental health in early adulthood. Journla of Child and Adolescent Psychiatric Nursing 23 (2), 111-117.
SoleCRIS

Kinnunen P, Laukkanen E, Kylmä J. (2010). Nuoruusiän vanhempisuhteiden, päihteidenkäytön ja koulukokemusten yhteys varhaisaikuisuuden mielenterveyteen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47, 234-243.
SoleCRIS

Kinnunen P, Laukkanen E, Kylmä J. (2010). Associations between psychosomatic symptoms in adolescence and mental health symptoms in early adulthood. International Journal of Nursing Practice 16 (1), 43-50.
SoleCRIS

Kinnunen P, Laukkanen E, Pölkki T, Kylmä J. (2010). Are worries, satisfaction with oneself and outlook in secondary school students associated with mental health in early adulthood?. International Journal of Mental Health Promotion 12 (2), 4-10.
SoleCRIS

Klemetti S, Kinnunen I, Suominen T, Antila H, Vahlberg T, Grenman R, Leino-Kilpi H. (2010). The effect of preoperative fasting on postoperative thirst, hunger and oral intake in paediatric ambulatory tonsillectomy. Journal of Clinical Nursing 19 (3-4), 341-350.
SoleCRIS

Klemetti S, Kinnunen I, Suominen T, Antila H, Vahlberg T, Grenman R, Leino-Kilpi H.. (2010). Active preoperative nutrition is safely implemented by the parents in pediatric ambulatory tonsillectomy. Ambulatory Surgery 16 (3), 75-79.
URL SoleCRIS

Koivula M, Halme N, Åstedt-Kurki P. (2010). Predictors of depressive symptoms among coronary heart disease patients: A cross-sectional study nine years after coronary artery bypass grafting. Heart & Lung 39 (5), 421-431.
SoleCRIS

Koivula M, Hautamäki-Lamminen K, Åstedt-Kurki P. (2010). Predictors of fear and anxiety nine years after coronary artery bypass grafting. Journal of Advanced Nursing 66 (3), 595-606.
SoleCRIS

Korpela M, Suominen T, Kankkunen P, Doran D.. (2010). Hoitotyön lähijohtajien arviot omasta ja vastuuyksiköidensä hoitotyöntekijöiden työn hallinnasta ja heille antamastaan tuesta.. Hoitotiede 22 (2), 83-95.
SoleCRIS

Laine K, Koivunen M, Suominen T. (2010). Hoitajien ja hoitotyön johtajien kokemuksia langattoman tekniikan käytöstä sairaaloissa - kirjallisuuskatsaus. Premissi 5 (6), 44-51.
SoleCRIS

Laitinen H, Kaunonen M, Åstedt-Kurki P. (2010). Patient-focused nursing documentation expressed by nurses. Journal of Clinical Nursing 19 (3-4), 489-497.
SoleCRIS

Laukkanen E, Hintikka JJ, Kylmä J, Kekkonen V, Marttunen M.. (2010). A brief intervention is sufficient for many adolescents seeking help from low threshold adolescent psychiatric services. BMC Health Services Research 10 (261).
URL SoleCRIS

Lepistö S. (2010). Nuorten kokema perheväkivalta. Malli hyvinvoinnista ja selviytymisestä.. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta electronica Universitatis Tamperensis).
URL SoleCRIS

Lepistö S, Paavilainen E. (2010). Nuorten selviytyminen perheväkivaltakokemuksista "Että mä jaksaisin vielä tän, niin sitt mä saisin nauttii elämästä.". Hoitotiede 22 (1), 14-25.
SoleCRIS

Lepistö S, Paavilainen E. (2010). Nuorten selviytyminen perheväkivaltakokemuksista. Teoksessa Katri Vehviläinen-Julkunen et al (toim.) Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä: XI kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Proceedings. Kuopio: University of Eastern Finland. Faculty of Health Sciences. Department of Nursing Science, 108-115. (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Health Sciences 3).
SoleCRIS

Lepistö S, Tarkka M-T, Paavilainen E, Åstedt-Kurki P, Suominen T. (2010). Perhehoitotieteen opetus ja tutkimus Tampereen yliopistossa - hoitotieteen laitoksen menestystarina hoitotyön kehittämiseksi. Pro terveys 2010 (1), 30-31.
SoleCRIS

Lepistö S, Åstedt-Kurki P, Joronen K, Luukkaala T, Paavilainen E.. (2010). Adolescents' experiences of coping with domestic violence. Journal of Advanced Nursing 66 (6), 1232-1245.
SoleCRIS

Leppäkoski T, Flinck A, Paavilainen E. (2010). Parisuhdeväkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista koskevan alustavan, käytäntöä kuvaavan teorian kehittäminen. Hoitotiede 22 (3), 231-241.
SoleCRIS

Leppäkoski T, Flinck A, Paavilainen E, Jokisalo R, Rajala T, Tuohimäki E.. (2010). Parisuhdeväkivalta - tunnistaminen, puuttuminen ja koulutustarpeet. Tutkiva hoitotyö 8 (4), 29-36.
SoleCRIS

Lipponen V, Mäki O. (2010). DEMKE - Elämänlaadun ja hyvinvoinnin kehittäminen dementiayksiköissä. Teoksessa Jouni Tuomi (toim.) Näitä on tehty: Työhyvinvoinnin kehittämistä, tutkimusta ja innovointia PIRAMKissa 1999–2009. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 73-79. (Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja 42).
URL SoleCRIS

Maijala H, Helminen M, Heino-Tolonen T, Åstedt-Kurki P. (2010). Äkillisesti sairaan lapsen perheen ja hoitavien henkilöiden välinen vuorovaikutus - substantiivisesta teoriasta mittareiden kehittämiseen. Hoitotiede 22 (3), 163-183.
SoleCRIS

Mattila E, Kaunonen M, Aalto P, Åstedt-Kurki P. (2010). Syöpäpotilaan ja perheenjäsenen tukeminen sairaalassa: tuen tarpeen tunnistaminen ja tukemisen tavoitteet. Tutkiva Hoitotyö 8 (2), 32-39.
SoleCRIS

Mockiene V, Suominen T, Välimäki M, Razbadauskas A. (2010). Impact of intervention programs on nurses' knowledge, attitudes, and willingness to take care of patients with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome: a descriptive review. Medicana 46 (3), 159-168.
URL SoleCRIS

Nikki L, Koivunen M, Fagerlund S, Peltomaa K & Suominen T. (2010). Mentorointiohjelma Satakunnan keskussairaalassa. Sairaanhoitaja 83 (8), 15.
SoleCRIS

Nikki L, Koivunen M & Suominen T. (2010). Uuden työntekijän mentorointi - katsaus empiiriseen tutkimukseen. Tutkiva Hoitotyö 8 (3), 20-29.
SoleCRIS

Nikki L, Paavilainen E. (2010). Läheisten hoitoon osallistuminen päivystyspoliklinikalla. Hoitotiede 22 (4), 312-323.
SoleCRIS

Ogunleye J, Kaunonen M. (2010). Lifelong learning and mental health. LLinE Lifelong learning in Europe 15 (2), 100-109.
SoleCRIS

Oommen H, Rantanen A, Kaunonen M, Nieminen I, Aho H, Åstedt-Kurki P. (2010). Ryhmänohjaustaidot terveydenhoitajien työvälineeksi. Terveydenhoitaja 2010 (4-5), 22-25.
SoleCRIS

Oommen H, Wright M, Maijala H. (2010). Stress-promoting and stress-relieving factors among nurses in rural india: a case study. Diversity in Health and Care 7 (3), 189-200.
SoleCRIS

Paalanen T, Kankkunen P, Suominen T.. (2010). Fysioterapeuttien ohjausvalmiudet kaipaavat kohennusta alle puolitoistavuotiaiden motorisen kehityksen tukemisessa. Fysioterapia 57 (3), 10-12.
SoleCRIS

Paavilainen E, Salminen -Tuomaala M. (2010). Web-Based Learning for Continuing Nursing Education of Emergency Unit Staff. Journal for Nurses in Staff Development 26 (4), 159-163.
SoleCRIS

Rantanen A, Heikkilä A, Asikainen P, Paavilainen E, Åstedt-Kurki P. (2010). Perheiden tuen saanti terveydenhuollossa - pilottitutkimus. Hoitotiede 22 (2), 141-152.
SoleCRIS

Saharinen T, Hintikka J, Niskanen L, Kylmä J, Koivumaa-Honkanen H, Honkalampi K, Nikkonen M, Haatainen K, Viinamäki H.. (2010). Health-related quality of life among subjects with long-term mental symptoms in a population-based sample. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 17 (3), 260-267.
SoleCRIS

Salminen-Tuomaala M, Kaappola A, Kurikka S, Leikkola P, Vanninen J, Paavilainen E.. (2010). Potilaiden käsityksiä ohjauksesta ja kirjallisten ohjeiden käytöstä päivystyspoliklinikalla. Tutkiva hoitotyö 8 (4), 21-28.
SoleCRIS

Salonen AH, Kaunonen M, Åstedt-Kurki P, Järvenpää A-L, Isoaho H, Tarkka M-T. (2010). Parenting satisfaction during the immediate postpartum period: factors contributing to mothers' and fathers' perceptions. Journal of Clinical Nursing 19 (11-12), 1716-1728.
SoleCRIS

Suhonen R, Kasén A, Kaunonen M, Kääriäinen M, Paavilainen E, Saranto K, Tossavainen K, Åstedt-Kurki P. (2010). Teemana teorian muodostus - kuva suomalaisen hoitotieteen nykyvaiheesta. Hoitotiede 22 (3), 161-162.
SoleCRIS

Suominen T, Koponen N, Mockiene V, Raid U, Istomina N, Vänskä M-L, Blek-Vehkaluoto M, Välimäki M. (2010). Nurses' knowledge and attitudes to HIV/AIDS - An international comparison between Finland, Estonia and Lithuania. International Journal of Nursing Practice 16 (2), 138-147.
SoleCRIS

Suominen T, Vänskä M-L, Koponen N, Staniuliene V, Istomina N, Aro I, Kisper-Hint I-R & Välimäki M. (2010). Nursing students' knowledge about HIV/AIDS: An international comparison between Finland, Estonia and Lithuania. Vård i Norden 30 (3), 14-19.
URL SoleCRIS

Surakka T. (2010). Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa Seija Telaranta, Mervi Lepistö, Tiina Wickman-Viitala (toim.) Johtamisen näkökulmat. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 69-79. (Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja C, oppimateriaaleja 14).
SoleCRIS

Tolmunen T, Honkalampi K, Hintikka J, Rissanen M-L, Maaranen P, Kylmä J, Laukkanen E. (2010). Adolescent dissociation and alexithymia are distinctive but overlapping phenonomena. Psychiatry Research 176 (1), 40-44.
SoleCRIS

Vaartio H, Leino-Kilpi H, Suominen T & Puukka P. (2010). Edunvalvonta näkyväksi hoitotyössä. Sairaanhoitaja 83 (4), 40-41.
SoleCRIS

Vaartio H, Salanterä S, Leino-Kilpi H, Suominen T, Puukka P. (2010). Sairaanhoitaja potilaan oikeuksien toteutumisen valvojana proseduraalisen kivun yhteydessä. Kipuviesti (1), 41-47.
SoleCRIS

Viinikainen S, Kvist T & Suominen T. (2010). Ylihoitajien valta ja vallan yhteys hoitotyöhön. Tutkiva Hoitotyö 8 (3), 4-11.
SoleCRIS

Virtanen P, Paavilainen E, Helminen M, Åstedt-Kurki P. (2010). Aivoverenkiertohäiriöpotilaan tiedonsaanti ensiapupoliklinikalla. Hoitotiede 22 (4), 302-311.
SoleCRIS

Vuori A, Åstedt-Kurki P. (2010). Vähävaraisten äitien kokemuksia terveyttä tukevista tekijöistä. Tutkiva Hoitotyö 8 (1), 20-27.
SoleCRIS

Välimäki M, Makkonen P, Mockiene V, Aro I, Blek-Vehkaluoto M, Istomina N, Kisper-Hint I-R, Staniuliene V, Koponen N, Vänskä M-L, Suominen T. (2010). Nursing and midwife students’ willingness to provide care to patients with HIV/AIDS – A comparative study in Finland, Estonia and Lithuania. Nurse Education Today 30 (7), 674-679.
URL SoleCRIS

White M.A, Elder J.H, Paavilainen E, Joronen K, Helgadottir H.L & Seidl A. (2010). Family dynamics in the United States, Finland and Iceland. Scandinavian Journal of Caring Sciences 24 (1), 84-93.
SoleCRIS

Yli-Uotila T, Rantanen A, Suominen T. (2010). Internet syöpää sairastavan tukena. Syöpäsairaanhoitaja 4, 13-15.
SoleCRIS

Zydziunaite V, Suominen T, Åstedt-Kurki P, Lepaite D. (2010). Ethical dilemmas concernig decicion-making within health care leadership: a systematic literature review. Medicina 46 (9), 595-603.
SoleCRIS

Åstedt-Kurki P. (2010). Family Nursing Research for Practice: The Finnish Perspective. Journal of Family Nursing 16 (3), 256-268.
SoleCRIS

Åstedt-Kurki P & Kaunonen M. (2010). Hyvä hoitaminen vaatii yhteistyötä. Hoitotiede 22 (2), 81-82.
SoleCRIS

Åstedt-Kurki P, Kaunonen M. (2010). Lisääkö tieto tuskaa - potilaiden ja läheisten tiedon tarve ja tiedon saanti osana hoitoa. Hoitotiede 22 (4), 257-258.
SoleCRIS

Åstedt-Kurki P, Kaunonen M. (2010). Hyvän hoidon jatkuvuus taataan tutkimuksella ja johtamisella?. Hoitotiede 22 (1), 1-2.
SoleCRIS

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.1.2012 12.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti