Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Uusimmat julkaisut

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aalto Anna-Mari, Tynkkynen Liina-Kaisa, Elovainio Marko, Reissell Eeva, Vehko Tuulikki, Chydenius Miisa, Sinervo Timo. (2016). Valinnanvapaus terveydenhuollossa: terveyskeskuspotilaiden näkemyksiä. Suomen Lääkärilehti 71 (47), 3021-3026.
SoleCRIS

Aaltonen Mari, Jylhä Marja, Rissanen Pekka, Forma Leena, Pulkki Jutta, Raitanen Jani. (2016). Elämän loppuvuosien lääkekorvaukset kasvoivat. Suomen lääkärilehti 71 (47), 3004.
URL SoleCRIS

Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Forma Leena, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2016). Dementialääkkeiden kustannukset ja Kela-korvaukset moninkertaistuivat viimeisinä elinvuosina. Suomen lääkärilehti 71 (43), 2723-2729.
URL SoleCRIS

Abdelwahed Ahmed, Eskola Markku, Kosonen Petteri, Mäkynen Heikki, Laurikka Jari, Huhtala Heini, Inkovaara Jaakko, Birnbaum Yochai, Nikus Kjell. (2016). Electrocardiographic findings during balloon angioplasty of the left circumflex coronary artery - influence of location of the ischemic segments with respect to the obtuse margin of the left ventricle. Journal of Electrocardiology.
URL SoleCRIS

Aho Anna Liisa. (2016). Hautauskulttuurin muutos ja hautauksen merkitys kuolevan ja omaisten näkökulmasta. Tiimalasi 3 (2016), 12-15.
SoleCRIS

Ahonen Ilmari, Härmä Ville, Schukov Hannu-Pekka, Nees Matthias, Nevalainen Jaakko. (2016). Morphological Clustering of Cell Cultures Based on Size, Shape and Texture Features. Statistics in Biopharmaceutical Research 8 (2), 217-228.
URL SoleCRIS

Ahosola Päivi, Lumme-Sandt Kirsi. (2016). "Sen haluan ilmoittaa, että minä olen vielä pystyssä." Ilman omaisia elävien vanhojen ihmisten toimijuus ja vanhuspolitiikan kategorisoima vanhuus. Gerontologia 30 (4), 182-197.
SoleCRIS

Aikasalo Anna, Fröjd Sari, Joronen Katja. (2016). Alakoulun ensimmäisen luokan oppilaiden näkemyksiä terveyttä edistävästä mobiilipelistä. Hoitotiede 28 (4), 262-273.
SoleCRIS

Aittasalo, Minna; Kukkonen-Harjula, Katriina; Toropainen, Erja; Rinne, Marjo; Tokola, Kari; Vasankari, Tommi. (2016). Developing physical activity counselling in primary care through participatory action approach. Bmc family practice 17, 141.
URL SoleCRIS

Aittasalo Minna, Toropainen Erja, Kukkonen-Harjula Katriina, Rinne Marjo,Tokola Kari, Vasankari Tommi. (2016). Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveyskeskuksissa. Sosiaaliläketieteellinen aikakauslehti 53 (3), 162-177.
SoleCRIS

Ala-Nikkola Taina, Pirkola Sami, Kaila Minna, Saarni Samuli I, Joffe Grigori, Kontio Raija, Oranta Olli, Sadeniemi Minna, Wahlbeck Kristian. (2016). Regional Correlates of Psychiatric Inpatient Treatment. International Journal of Environmental Research and Public Health 13 (12), 1204.
URL SoleCRIS

Ala-Nikkola, Taina; Sadeniemi, Minna; Kaila, Minna; Saarni, Samuli; Kontio, Raija; Pirkola, Sami; Joffe, Grigori; Oranta, Olli; Wahlbeck, Kristian. (2016). How size matters: exploring the association between quality of mental health services and catchment area size. Bmc psychiatry 16, 289.
URL SoleCRIS

Alapirtti Tiina, Jylhävä Juulia, Raitanen Jani, Mäkinen Riikka, Peltola Jukka, Hurme Mikko A, Liimatainen Suvi. (2016). The concentration of cell-free DNA in video-EEG patients is dependent on the epilepsy syndrome and duration of epilepsy. Neurological research 38 (1), 45-50.
URL SoleCRIS

Alexandersen Nina, Anell Anders, Kaarboe Oddvar, Lehto Juhani, Tynkkynen Liina-Kaisa, Vrangbæk Karsten. (2016). The development of voluntary private health insurance in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics 4 (1), 68-83.
URL SoleCRIS

Alfonso Jose Hermán, Martinsen Jan Ivar, Pukkala Eero, Weiderpass Elisabete, Tryggvadottir Laufey, Nordby Karl-Christian, Kjærheim Kristina. (2016). Occupation and relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC): A 45-year follow-up study in 4 Nordic countries. Journal of the American Academy of Dermatology 75 (3), 548-555.
URL SoleCRIS

Alves Joana, Perelman Julian, Soto-Rojas Victoria, Richter Matthias, Rimpelä Arja, Loureiro Isabel, Federico Bruno, Kuipers Mirte A, Kunst Anton E, Lorant Vincent. (2016). The role of parental smoking on adolescent smoking and its social patterning : a cross-sectional survey in six European cities. Journal of Public Health.
URL SoleCRIS

Anttonen Mirja Sisko. (2016). Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1647).
URL SoleCRIS

Artama, M.; Heinävaara, S.; Sarkeala, T.; Prättälä, R.; Pukkala, E.; Malila, N.. (2016). Determinants of non-participation in a mass screening program for colorectal cancer in Finland. Acta oncologica 55 (7), 870-874.
URL SoleCRIS

Artama Miia, Skyttä Eerik, Huhtala Heini, Leino Mikko, Kuitunen Ilari, Eskelinen Antti.. (2016). Lower birth rate in patients with total hip replacement. Acta orthopaedica 87 (5), 492-496.
URL SoleCRIS

Asdahl Peter Haubjerg, Winther Jeanette F, Bonnesen Trine Gade, De Fine Licht Sofie, Gudmundsdottir Thorgerdur, Holmqvist Anna Sällfors, Malila Nea, Tryggvadottir Laufey, Wesenberg Finn, Dahlerup Jens Frederik, Olsen Jørgen Helge, Hasle Henrik; ALiCCS study group. (2016). Gastrointestinal and liver disease in Adult Life After Childhood Cancer in Scandinavia: A population-based cohort study. International Journal of Cancer 139 (7), 1501-1511.
URL SoleCRIS

Askola Riitta, Nikkonen Merja, Paavilainen Eija, Soininen Päivi, Putkonen Hanna, Louheranta Olavi. (2016). Forensic psychiatric patients' perspectives on their care: A narrative review. Perspectives in Psychiatric Care, 10.1111/ppc.12201.
URL SoleCRIS

Askola Riitta, Nikkonen Merja, Putkonen Hanna, Kylmä Jari, Louheranta Olavi. (2016). The Therapeutic Approach to a Patient's Criminal Offense in a Forensic Mental Health Nurse-Patient Relationship-The Nurses' Perspectives. Perspectives in Psychiatric Care.
URL SoleCRIS

Auvinen, Anssi. (2016). Prudent practice optimizes screening outcomes. Nature reviews urology 13 (7), 376-377.
URL SoleCRIS

Bagdonaite-Stelmokiene R, Zydziunaite V, Suominen T, Åstedt-Kurki P. (2016). What does caring mean to nursing and social work students?. International Nursing Review 63 (3), 352-360.
URL SoleCRIS

Bo Kari, Artal Raul, Bakarat Ruben, Brown Wendy, Davies Gregory AL, Dooley Michael, Evenson Kelly R, Haakstad Lene AH, Henriksson-Larsen Karin, Kayser Bengt, Kinnunen Tarja I, Mottola Michelle F, Nygaard Ingrid, van Poppel Mireille, Stuge Britt, Khan Karim M. (2016). Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 1 - exercise in women planning pregnancy and those who are pregnant. British Journal of Sport Medicine 50 (10), 571-589.
URL SoleCRIS

Bokhorst Leonardo P, Zappa Marco, Carlsson Sigrid V, Kwiatkowski Maciej, Denis Louis, Paez Alvaro, Hugosson Jonas, Moss Sue, Auvinen Anssi, Roobol Monique J. (2016). Correlation between stage shift and differences in mortality in the European Randomized study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC). BJU International 118 (5), 677-680.
URL SoleCRIS

Borodulin, Katja; Sipilä, Noora; Rahkonen, Ossi; Leino-Arjas, Päivi; Kestilä, Laura; Jousilahti, Pekka; Prattala, Ritva. (2016). Socio-demographic and behavioral variation in barriers to leisure-time physical activity. Scandinavian journal of public health 44 (1), 62-69.
URL SoleCRIS

Brasaite Indre. (2016). Health Care Professionals’ Knowledge and Attitudes Regarding Patient Safety and Skills for Safe Patient Care. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1674).
URL SoleCRIS

Brasaite Indre, Kaunonen Marja, Martinkenas Arvydas, Mockiene Vida, Suominen Tarja. (2016). Health care professionals' skills regarding patient safety. Medicina 52 (4), 250-256.
URL SoleCRIS

Brasaite Indre, Kaunonen Marja, Martinkenas Arvydas, Mockiene Vida, Suominen Tarja. (2016). Health care professionals' knowledge regarding patient safety. Clinical Nursing Research.
URL SoleCRIS

Brasaite Indre, Kaunonen Marja, Martinkenas Arvydas, Suominen Tarja. (2016). Health care professionals' attitudes regarding patient safety: cross-sectional survey. Bmc research notes 9, 117.
URL SoleCRIS

Bryk S, Pukkala E, Martinsen JI, Unkila-Kallio L, Tryggvadottir L, Sparén P, Kjaerheim K, Weiderpass E, Riska A. (2016). Incidence and occupational variation of ovarian granulosa cell tumours in Finland, Iceland, Norway and Sweden during 1953-2012: a longitudinal cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.
URL SoleCRIS

Bø Kari, Artal Raul, Barakat Ruben, Brown Wendy, Dooley Michael, Evenson Kelly R, Haakstad Lene AH, Kayser Bengt, Kinnunen Tarja I, Mottola Michelle F, Nygaard Ingrid, van Poppel Mireille, Stuge Britt, Davies Gregory AL, IOC Medical Committee.. (2016). Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 2 - the effect of excercise on the fetus, labour and birth.. British Journal of Sports Medicine 50, 1297-1305.
URL SoleCRIS

Calasanti Toni, King Neal, Pietilä Ilkka, Ojala Hanna. (2016). Rationales for anti-aging activities in middle age: Aging, health, or appearance?. The Gerontologist.
URL SoleCRIS

Carlsson Sigrid V, de Carvalho Tiago M, Roobol Monique J, Hugosson Jonas, Auvinen Anssi, Kwiatkowski Maciej, Villers Arnauld, Zappa Marco, Nelen Vera, Páez Alvaro, Eastham James A, Lilja Hans, de Koning Harry J, Vickers Andrew J, Heijnsdijk Eveline AM. (2016). Estimating the harms and benefits of prostate cancer screening as used in common practice versus recommended good practice: A microsimulation screening analysis. Cancer 122 (21), 3386-3393.
URL SoleCRIS

Carstensen Bendix, Read Stephanie H, Friis Soren, Sund Reijo, Keskimäki Ilmo, Svensson Ann-Marie, Ljung Richard, Wild Sarah H, Kerssens Joannes J, Harding Jessica L, Magliano Dianna J, Gudbjörnsdottir Soffia,on behalf of the Diabetes and Cancer Research Consortium. (2016). Cancer incidence in persons with type 1 diabetes: a five-country study of 9,000 cancers in type 1 diabetic individuals. Diabetologia 59 (5), 980–988.
URL SoleCRIS

Chydenius Miisa, Saarinen Arttu, Tynkkynen Liina-Kaisa. (2016). Terveydenhuollon valinnanvapaus eduskuntapuolueiden ohjelmissa. Sosiaalilääketieteelinen aikakauslehti 53 (4), 242-257.
SoleCRIS

Ciccarone Fabio, Malavolta Marco, Calabrese Roberta, Guastafierro Tiziana, Bacalini Maria Giulia, Reale Anna, Franceschi Claudio, Capri Miriam, Hervonen Antti, Hurme Mikko, Grubeck-Loebenstein Beatrix, Koller Bernhard, Bernhardt Jurgen, Schӧn Christiane, Slagboom P Eline, Toussaint Olivier, Sikora Ewa, Gonos Efstathios S, Breusing Nicolle, Grune Tilman, Jansen Eugène, Dollé Martin. (2016). Age-dependent expression of DNMT1 and DNMT3B in PBMCs from a large European population enrolled in the MARK-AGE study. Aging Cell 15 (4), 755-765.
URL SoleCRIS

Cinek Ondrej, Kramna Lenka, Lin Jake, Oikarinen Sami, Kolarova Katerina, Ilonen Jorma, Simell Olli, Veijola Riitta, Autio Reija, Hyöty Heikki. (2016). Imbalance of bacteriome profiles within the Finnish Diabetes Prediction and Prevention study: Parallel use of 16S profiling and virome sequencing in stool samples from children with islet autoimmunity and matched controls. Pediatric Diabetes.
URL SoleCRIS

Devine Rebecca E, Sheikh Aziz, Nwaru Bright I. (2016). Acid-suppressive medications during pregnancy and risk of asthma and allergy in the offspring: protocol for a systematic review. NPJ Primary Care Respiratory Medicine 26, 16001.
URL SoleCRIS

Dickerman Barbara A, Markt Sarah Coseo, Koskenvuo Markku, Pukkala Eero, Mucci Lorelei A, Kaprio Jaakko. (2016). Alcohol intake, drinking patterns, and prostate cancer risk and mortality: a 30-year prospective cohort study of Finnish twins. Cancer Causes Control 27, 1049-1058.
URL SoleCRIS

Dickerman Barbra A, Markt Sarah C, Koskenvuo Markku, Hublin Christer, Pukkala Eero, Mucci Lorelei A, Kaprio Jaakko. (2016). Sleep disruption, chronotype, shift work, and prostate cancer risk and mortality: a 30-year prospective cohort study of Finnish twins. Cancer Causes Control 27 (11), 1361-1370.
URL SoleCRIS

Doku David Teye, Zankawah, Mumuni Mukaila,Adu-Gyamfi, Addae Boateng. (2016). Factors influencing dropout rate of intermittent preventive treatment of malaria during pregnancy. BMC Research Notes 9 (1), 460.
URL SoleCRIS

El Ferkh Karim, Nwaru Bright, Griffiths Chris, Sheikh Aziz. (2016). Investigating asthma comorbidities: a systematic scoping review protocol. BMJ Open 6 (8), e010548.
URL SoleCRIS

Elomaa-Krapu Minna, Kaunonen Marja, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Ymmärtävä hoitotieteellinen muistitietotutkimus ja tutkimusaineistojen tulkinta. Hoitotiede 28 (supplementti), S56-S65.
URL SoleCRIS

Enroth Linda, Jylhä Marja. (2016). Response to Oztin et al. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.
URL SoleCRIS

Erlund Iris, Virtanen Suvi. (2016). Saavatko suomalaiset riittävästi hivenalkuaineita?. Suomen lääkärilehti 71 (10), 699-700.
URL SoleCRIS

Eskola Suvi, Roos Mervi, McCormack Brendan, Slater Paul, Hahtela Nina, Suominen Tarja. (2016). Workplace culture among operating room nurses. Journal of Nursing Management 24 (6), 725–734.
URL SoleCRIS

Farnebo Lovisa, Malila Nea, Mäkitie Antti, Laurell Göran. (2016). Early death among head and neck cancer patients. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 24 (2), 115-120.
URL SoleCRIS

Flanigan Catherine, Sheikh Aziz, Nwaru Bright I. (2016). Prenatal maternal psychosocial stress and risk of asthma and allergy in the offspring: protocol for a systematic review and meta-analysis. npj Primary Care Respiratory Medicine 26, 16021:16021.
URL SoleCRIS

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pietilä Ilkka. (2016). Vanhojen naisten ja miesten erilainen sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö - ovatko syynä erilaiset tarpeet vai erilainen kohtelu?. Gerontologia 30 (3), 131-140.
SoleCRIS

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2016). Care service use in 2 years preceding suicide among older adults: comparison with those who died a natural death and those who lived longer. European Journal of Ageing 13, 1:11.
URL SoleCRIS

Forssas Erja, Arffman Martti, Manderbacka Kristiina, Keskimäki Ilmo, Ruuth Iiris, Sund Reijo. (2016). Multiple complications among people with diabetes from Finland: an 18-year follow-up in 1994-2011. BMJ Open Diabetes Research and Care 4 (1), e000254.
URL SoleCRIS

Fortner Renée T, Schock Helena, Kaaks Rudolf, Lehtinen Matti, Pukkala Eero, Lakso Hans-Åke, Tanner Minna, Kallio Raija, Joensuu Heikki, Korpela Jaana, Toriola Adetunji T, Hallmans Göran, Grankvist Kjell, Zeleniuch-Jacquotte Anne, Toniolo Paolo, Lundin Eva, Surcel Heljä-Marja. (2016). Human chorionic gonadotropin does not correlate with risk for maternal breast cancer: results from the Finnish maternity cohort. Cancer Research.
URL SoleCRIS

Galdikiene Nijole. (2016). Nurses’ occupational stress in primary health care. Evaluated in connection to organizational social context. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1718).
URL SoleCRIS

Galdikiene Nijole, Asikainen Paula, Balciunas Sigitas, Suominen Tarja. (2016). Experienced stress among nursing teams in primary health care. Clinical Nursing Studies 4 (1), 81-90.
URL SoleCRIS

Galdikiene Nijole, Asikainen Paula, Rostila Ilmari, Green Philip, Balciunas Sigitas, Suominen Tarja. (2016). Organizational social context in primary health care. Nordic Journal of Nursing Research 36 (2), 103-111.
URL SoleCRIS

Garland SM, Paavonen J, Jaisamrarn U, Naud P, Salmerón J, Chow SN, Apter D, Castellsagué X, Teixeira JC, Skinner SR, Hedrick J, Limson G, Schwarz TF, Poppe WA, Bosch FX, de Carvalho NS, Germar MJ, Peters K, Del Rosario-Raymundo MR, Catteau G, Descamps D, Struyf F, Lehtinen M, Dubin G; HPV PATRICIA Study Group. (2016). Prior human papillomavirus-16/18 AS04-adjuvanted vaccination prevents recurrent high grade cervical intraepithelial neoplasia after definitive surgical therapy: Post-hoc analysis from a randomized controlled trial. International Journal of Cancer 139 (12), 2812–2826.
URL SoleCRIS

Grell Katherine, Frederiksen Kirsten, Schüz Joachim, Cardis Elisabeth, Armstrong Bruce, Siemiatycki Jack, Krewski Daniel R, McBride Mary L, Johansen Christoffer, Auvinen Anssi, Hours Martine, Blettner Maria, Sadetzki Siegal, Lagorio Susanna, Yamaguchi Naohito, Woodward Alistair, Tynes Tore, Feychting Maria, Fleming Sarah J, Swerdlow Anthony J, Andersen Per K. (2016). The Intracranial Distribution of Gliomas in Relation to Exposure From Mobile Phones : Analyses From the INTERPHONE Study. American Journal of Epidemiology 184 (11), 818-828.
URL SoleCRIS

Gunn Mirja Erika, Lähdesmäki Tuire, Malila Nea, Arola Mikko, Grönroos Marika, Matomäki Jaakko, Lähteenmäki Päivi Maria. (2016). Use of endocrinological and neurological medication among 5-year survivors of young onset brain tumors. Journal of Neuro-Oncology 128 (3), 473–479.
URL SoleCRIS

Gusev, Alexander; Shi, Huwenbo; Kichaev, Gleb; Pomerantz, Mark; Li, Fugen; Long, Henry W.; Ingles, Sue A.; Kittles, Rick A.; Strom, Sara S.; Rybicki, Benjamin A.; Nemesure, Barbara; Isaacs, William B.; Zheng, Wei; Pettaway, Curtis A.; Yeboah, Edward D.; Tettey, Yao; Biritwum, Richard B.; Adjei, Andrew A.; Tay, Evelyn; Truelove, Ann; Niwa, Shelley; Chokkalingam, Anand P.; John, Esther M.; Murphy, . (2016). Atlas of prostate cancer heritability in European and African-American men pinpoints tissue-specific regulation. Nature communications 7, 10979.
URL SoleCRIS

Gustafsson Marja-Liisa, Laaksonen Camilla, Aromaa Minna, Asanti Riitta, Heinonen Olli J, Koski Pasi, Koivusilta Leena, Löyttyniemi Eliisa, Suominen Sakari, Salanterä Sanna. (2016). Association between amount of sleep, daytime sleepiness and Health-Related Quality of Life (HRQL) in schoolchildren. Journal of Advanced Nursing 72 (6), 1263–1272.
URL SoleCRIS

Haapio Sari, Kaunonen Marja, Arffman Martti, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Effects of extended childbirth education by midwives on the childbirth fear of first-time mothers: an RCT. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
URL SoleCRIS

Haataja Paula, Korhonen Päivi, Ojala Riitta, Hirvonen Mikko, Paassilta Marita, Gissler Mika, Luukkaala Tiina, Tammela Outi. (2016). Asthma and atopic dermatitis in children born moderately and late preterm. European Journal of Pediatrics 175 (6), 799-808.
URL SoleCRIS

Hadkhale Kishor, Bastola Kalpana. (2016). Study of the current stage and changes over time and determinants of Vitamin A and Iron intake in Nepalese mothers and their children from 2001 to 2011. Journal of Food and Nutritional Disorders 5 (4).
URL SoleCRIS

Hadkhale Kishor, Martinsen Jan Ivar, Weiderpass Elisabete, Kjaerheim Kristina, Lynge Elsebeth, Sparen Pär, Tryggvadottir Laufey, Pukkala Eero. (2016). Occupation and Risk of Bladder Cancer in Nordic Countries. Journal of Occupational and Environmental Medicine 58 (8), e301-e307.
URL SoleCRIS

Haghighi Mona, Johnson Suzanne, Qian Xiaoning, Lynch Kristian, Vehik Kendra, Huang Shuai, TEDDY Study Group. (2016). A Comparison of Rule-based Analysis with Regression Methods in Understanding the Risk Factors for Study Withdrawal in a Pediatric Study. Scientific Reports 6, 30828.
URL SoleCRIS

Hakama Matti, Moss SM, Stenman UH, Roobol MJ, Zappa M, Carlsson S, Randazzo M, Nelen V, Hugosson J. (2016). Design-corrected variation by centre in mortality reduction in the ERSPC randomised prostate cancer screening trial. Journal of Medical Screening.
URL SoleCRIS

Hakanen T, Saha MT, Salo MK, Nummi T, Harjunmaa U, Lipiäinen L, Vuorela N. (2016). Mothers with gestational diabetes are more likely to give birth to children who experience early weight problems. Acta Paediatrica 105 (10), 1166-1172.
URL SoleCRIS

Hakola Leena, Takkinen Hanna-Mari, Niinistö Sari, Ahonen Suvi, Erlund Iris, Rautanen Jenna, Veijola Riitta, Ilonen Jorma, Toppari Jorma, Knip Mikael, Virtanen Suvi, Lehtinen-Jacks Susanna. (2016). Maternal fatty acid intake during pregnancy and the development of childhood overweight: a birth cohort study. Pediatric Obesity.
URL SoleCRIS

Halonen Jaana I, Pulakka Anna, Stenholm Sari, Pentti Jaana, Kawachi Ichiro, Kivimäki Mika, Vahtera Jussi. (2016). Change in Neighborhood Disadvantage and Change in Smoking Behaviors in Adults: A Longitudinal, Within-individual Study. Epidemiology 27 (6), 803-809.
URL SoleCRIS

Hammarström Anne, Westerlund Hugo, Kirves Kaisa, Nygren Karina, Virtanen Pekka, Hägglöf Bruno. (2016). Addressing challenges of validity and internal consistency of mental health measures in a 27- year longitudinal cohort study - the Northern Swedish Cohort study. BMC Medical Research Methodology 16, 4.
URL SoleCRIS

Hastrup Arja, Paavilainen Eija, Kekkonen Marjatta, Leikas Tiina, Kivineva Erja, Pihlajamäki Virpi, Lepistö Elise. (2016). Perhekeskus lasten ja perheiden palveluiden tarjoajana : Kehittämisprosessi JIK-kuntayhtymä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Työpaperi 25/2016).
URL SoleCRIS

Hauptmann, Michael; Johannesen, Tom Borge; Gilbert, Ethel S.; Stovall, Marilyn; van Leeuwen, Flora E.; Rajaraman, Preetha; Smith, Susan A.; Weathers, Rita E.; Aleman, Berthe M. P.; Andersson, Michael; Curtis, Rochelle E.; Dores, Graca M.; Fraumeni, Joseph F., Jr.; Hall, Per; Holowaty, Eric J.; Joensuu, Heikki; Kaijser, Magnus; Kleinerman, Ruth A.; Langmark, Froydis; Lynch, Charles F.; Pukkala, Ee. (2016). Increased pancreatic cancer risk following radiotherapy for testicular cancer. British journal of cancer 115 (7), 901-908.
URL SoleCRIS

Hautsalo Katja, Rantanen Anja, Kaunonen Marja, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemukset kotihoidosta. Tutkiva Hoitotyö 14 (1), 4-12.
SoleCRIS

Heikkilä Paula, Forma Leena, Korppi Matti. (2016). High-flow oxygen therapy is more cost-effective for bronchiolitis than standard treatment—A decision-tree analysis. Pediatric Pulmonology 51 (12), 1393-1402.
URL SoleCRIS

Heikkinen Sanna, Miettinen Joonas, Koskenvuo Markku, Huovinen Riikka, Pitkäniemi Janne, Sarkeala Tytti, Malila Nea. (2016). Proportion of women with self-reported opportunistic mammography before organized screening. Acta Oncologica 55 (7), 865-869.
URL SoleCRIS

Heikkinen Virpi. (2016). Pitkäaikaistyötön vai pysyvästi työkyvytön : Tyyppitarinoita 2000-luvun teollisuuskaupungista. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1732).
URL SoleCRIS

Heinonen K, Kajantie E, Pesonen AK, Lahti M, Pirkola S, Wolke D, Lano A, Sammallahti S, Lahti J, Andersson S, Eriksson JG, Raikkonen K. (2016). Common mental disorders in young adults born late-preterm. Psychological Medicine 46 (10), 2227-2238.
URL SoleCRIS

Helkamaa Teemu, Hirvensalo Eero, Huhtala Heini, Remes Ville. (2016). Patient injuries in primary total hip replacement : Nationwide analysis in Finland. Acta Orthopaedica 87 (3), 209-217.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Katainen Anu. (2016). Yttrandefrihet och alkohol – en gemensam tematik hos nyliberaler och nationalnostalgiker. Ikaros 13 (1-2), 13-14.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Katainen Anu. (2016). Alkoholipoliittinen liberalismi nettiraivon aikakaudella. Tapaus #viski. Yhteiskuntapolitiikka 81 (4), 453-460.
SoleCRIS

Hellman Matilda, Katainen Anu. (2016). Alkoholipoliittinen liberalismi nettiraivon aikakaudella – Tapaus #viski. Yhteiskuntapolitiikka 81 (4), 447-454.
SoleCRIS

Hemminki Elina, Nwaru Bright I, Salomé Graca, Parkkali Saara, Abacassamo Fatima, Augusto Orvalho, Cliff Julie, Regushevskaya Elena, Dgedge Martinho, Sousa Cesar, Chilundo Baltazar. (2016). Is selective prenatal iron prophylaxis better than routine prophylaxis: final results of a trial (PROFEG) in Maputo, Mozambique. BMJ Open 6 (6), e011280.
URL SoleCRIS

Hjelmborg Jacob, Korhonen Tellervo, Holst Klaus, Skytthe Axel, Pukkala Eero, Kutschke Julia, Harris Jennifer R, Mucci Lorelei A, Christensen Kaare, Czene Kamila, Adami Hans-Olov, Scheike Thomas, Kaprio Jaakko, on behalf of the Nordic Twin Study of Cancer (NorTwinCan). (2016). Lung cancer, genetic predisposition and smoking: the Nordic Twin Study of Cancer. Thorax.
URL SoleCRIS

Hongisto Markus T, Nuotio Maria, Luukkaala Tiina, Väistö Olli, Pihlajamäki Harri K. (2016). Does cognitive/physical screening in an outpatient setting predict institutionalization after hip fracture. BMC Musculoskeletal Disorders 17 (1), 444.
URL SoleCRIS

Hotulainen Risto, Rimpelä Arja, Hautamäki Jarkko, Karvonen Sakari, Kinnunen Jaana, Kupiainen Sirkku, Lindfors Pirjo, Minkkinen Jaana, Pere Lasse, Thuneberg Helena, Vainikainen Mari-Pauliina, Wallenius Tommi. (2016). Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle : Tutkimus metropolialueen nuorista. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Opettajakoulutuslaitos Tutkimuksia 398).
URL SoleCRIS

Hotulainen Risto, Rimpelä Arja, Karvonen Sakari, Kupiainen Sirkku, Lindfors Pirjo, Kinnunen Jaana, Minkkinen Jaana, Vainikainen Mari-Pauliina, Wallenius Tommi. (2016). Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle : osaaminen ja hyvinvointi. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 27/2016).
URL SoleCRIS

Hulmi Juha J, Hentilä Jaakko, DeRuisseau Keith C, Oliveira Bernardo M, Papaioannou Konstantinos G, Autio Reija, Kujala Urho M, Ritvos Olli, Kainulainen Heikki, Korkmaz Ayhan, Atalay Mustafa. (2016). Effects of muscular dystrophy, exercise and blocking activin receptor IIB ligands on the unfolded protein response and oxidative stress. Free Radical Biology and Medicine 99, 308-322.
URL SoleCRIS

Hunsberger, Monica; Lehtinen-Jacks, Susanna; Mehlig, Kirsten; Gwozdz, Wencke; Russo, Paola; Michels, Nathalie; Bammann, Karin; Pigeot, Iris; Fernandez-Alvira, Juan Miguel; Thumann, Barbara Franziska; Molnar, Denes; Veidebaum, Toomas; Hadjigeorgiou, Charalambos; Lissner, Lauren. (2016). Bidirectional associations between psychosocial well-being and body mass index in European children: longitudinal findings from the IDEFICS study. Bmc public health 16, 949.
URL SoleCRIS

Huohvanainen Emmi, Strandberg Arto Y, Stenholm Sari, Pitkälä Kaisu H, Tilvis Reijo S, Strandberg Timo E. (2016). Association of Self-Rated Health in Midlife With Mortality and Old Age Frailty: A 26-Year Follow-Up of Initially Healthy Men. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 71 (7), 923-928.
URL SoleCRIS

Ihalainen-Tamlander Ninni, Vähäniemi Anu, Löyttyniemi Eliisa, Suominen Tarja, Välimäki Maritta. (2016). Stigmatizing atitudes in nurses towards people with mental illness: a cross-sectional study in primary settings in Finland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 23 (6-7), 427-437.
URL SoleCRIS

Ikonen Riikka, Paavilainen Eija, Kaunonen Marja. (2016). Trying to Live With Pumping: Expressing Milk for Preterm or Small for Gestational Age Infants. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing 41 (2), 110-115.
URL SoleCRIS

Ikonen Riikka, Paavilainen Eija, Kaunonen Marja.. (2016). Keskosten äitien kokemuksia saamastaan ohjauksesta ja tuesta rintamaidon lypsämiseen. Hoitotiede 28 (2), 97-108.
SoleCRIS

Inkilä Jaana, Helminen Mika, Aalto Pirjo, Paavilainen Eija. (2016). Moniammatillinen yhteistyö perheen kanssa lasten kaltoinkohtelutilanteissa. Hoitotiede 28 (3), 204-216.
SoleCRIS

Inkilä Jaana, Helminen Mika, Kuosmanen Taru, Paavilainen Eija. (2016). Moniammatillinen toimintamalli lasten kaltoinkohteluun puuttumisessa. Janus, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 24 (1), 62-78.
SoleCRIS

Jarvis David, Mitchell Jonathan S, Law Philip J, Palin Kimmo, Tuupanen Sari, Gylfe Alexandra, Hänninen Ulrika A, Cajuso Tatiana, Tanskanen Tomas, Kondelin Johanna, Kaasinen Eevi, Sarin Antti-Pekka, Kaprio Jaakko, Eriksson Johan G, Rissanen Harri, Knekt Paul, Pukkala Eero, Jousilahti Pekka, Salomaa Veikko, Ripatti Samuli. (2016). Mendelian randomisation analysis strongly implicates adiposity with risk of developing colorectal cancer. British Journal of Cancer 115 (2), 266-272.
URL SoleCRIS

Joki-Erkkilä Minna, Tuomisto Sari, Seppänen Mervi, Huhtala Heini, Ahola Arja, Karhunen Pekka J. (2016). Urine specimen collection following consensual intercourse - A forensic evidence collection method for Y-DNA and spermatozoa. Journal of Forensic and Legal Medicine 37, 50-54.
URL SoleCRIS

Jolanki Outi. (2016). Whose business is it anyway? Distributing responsibilities between family members and formal carers. Teoksessa Östman Jan-Ola, Solin Anna (toim.) Discourse and Responsibility in Professional Settings. Sheffield: Equinox, 96-119.
SoleCRIS

Jolanki Outi. (2016). Liian vanha vai liian nuori muuttamaan? Iän merkitys asumisen valinnoissa. Teoksessa Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi, 134-162. (SopHi 133).
URL SoleCRIS

Jolanki Outi. (2016). Yhteisöasuminen tuo turvaa. ET-lehti 2016 (18), 28.
SoleCRIS

Jones Marjaana. (2016). Working with service users who are parents – looking beyond risk. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 23 (8), 469-470.
URL SoleCRIS

Jones Marjaana, Pietilä Ilkka, Joronen Katja, Simpson Wendy, Gray Sarah, Kaunonen Marja. (2016). Parents with mental illness - a qualitative study of identities and experiences with support services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 23 (8), 471-478.
URL SoleCRIS

Joronen Katja. (2016). Draama ja osallistava teatteri. Teoksessa Saaranen Terhi, Koivula Meeri, Ruotsalainen Heidi, Wärnå-Furu Carola, Salminen Leena (toim.) Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 124-131.
SoleCRIS

Joronen Katja, Aikasalo Anna, Suvitie Anne. (2016). Nonphysical effects of exergames on child and adolescent well-being: a comprehensive systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
URL SoleCRIS

Juhila Kirsi, Jolanki Outi, Vilkko Anni. (2016). Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla. Teoksessa Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi, 11-39. (SoPhi 133).
URL SoleCRIS

Junnila Maijaliisa, Sinervo Timo, Aalto Anna-Mari, Jonsson Pia Maria, Hietapakka Laura, Keskimäki Ilmo, Pekurinen Markku, Seppälä Timo T, Tynkkynen Liina-Kaisa, Whellams Anne. (2016). Valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa - kriittiset askeleet toteuttamisessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Päätösten tueksi 2/2016).
URL SoleCRIS

Juusola Matilda, Parkkola Anna, Härkönen Taina, Siljander Heli, Ilonen Jorma, Åkerblom Hans K., Knip Mikael, and the Childhood Diabetes in Finland Study Group. (2016). Positivity for Zinc Transporter 8 Autoantibodies at Diagnosis Is Subsequently Associated With Reduced b -Cell Function and Higher Exogenous Insulin Requirement in Children and Adolescents With Type 1 Diabetes. Diabetes Care 39 (1), 118-121.
URL SoleCRIS

Jylhä Marja. (2016). Lääkäreitä tarvitaan vanhuspalvelujen muutoksessa. Suomen Lääkärilehti 71 (47), 2993-2994.
URL SoleCRIS

Jylhävä, Juulia; Kananen, Laura; Raitanen, Jani; Marttila, Saara; Nevalainen, Tapio; Hervonen, Antti; Jylhä, Marja; Hurme, Mikko. (2016). Methylomic predictors demonstrate the role of NF-kappa B in old-age mortality and are unrelated to the aging-associated epigenetic drift. Oncotarget 7 (15), 19228-19241.
URL SoleCRIS

Jyrkkiö Sirkku, Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa, Malila Nea, Leppä Sirpa. (2016). Lymfoomien luokitus tarkentuu. Suomen lääkärilehti 71 (34), 2038-2042.
URL SoleCRIS

Jäntti Maija, Heinävaara Sirpa, Helander Sanni, Sarkeala Tytti, Malila Nea. (2016). Respondent selection in a repeated survey on lifestyle within the randomized colorectal cancer screening programme. European Journal of Cancer Prevention.
URL SoleCRIS

Järvelä Laura, Raitanen Jani, Erme Sini, Lohi Olli, Auvinen Anssi. (2016). Residential mobility and the risk of childhood leukemia. Cancer Causes & Control 27 (3), 433-443.
URL SoleCRIS

Järvelä Merja, Huvinen Markku, Viitanen Anna-Kaisa, Kanerva Tomi, Vanhala Esa, Uitti Jukka, Koivisto Antti J, Junttila Sakari, Luukkonen Ritva, Tuomi Timo. (2016). Characterization of particle exposure in ferrochromium and stainless steel production. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 13 (7), 558-568.
URL SoleCRIS

Jääskeläinen Anne, Kausto Johanna, Seitsamo Jorma, Ojajärvi Anneli, Nygård Clas-Håkan, Arjas Elja, Leino-Arjas Päivi. (2016). Work ability index and perceived work ability as predictors of disability pension: a prospective study among Finnish municipal employees. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 42 (6), 490-499.
URL SoleCRIS

Kaapu Kalle, Murtola Teemu, Talala Kirsi, Taari Kimmo, Tammela Teuvo, Auvinen Anssi.. (2016). Digoxin and prostate cancer survival in the Finnish Randomized Study of Screening for Prostate Cancer.. British Journal of Cancer 115, 1289–1295.
URL SoleCRIS

Kaartinen Miia, Puura Kaija, Himanen Sari-Leena, Nevalainen Jaakko, Hietanen Jari K. (2016). Autonomic arousal response habituation to social stimuli among children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders 46 (12), 3688–3699.
URL SoleCRIS

Kaartinen N, Kananen K, Huhtala H, Keränen S, Tinkanen H. (2016). The freezing method of cleavage stage embryos has no impact on the weight of the newborns. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 33 (3), 393-399.
URL SoleCRIS

Kahanpää, Anja; Noro, Anja; Finne-Soveri, Harriet; Lehto, Juhani; Perälä, Marja-Leena. (2016). Perceived and observed quality of long-term care for residents - Does functional ability account?. International journal of older people nursing 11 (3), 194-203.
URL SoleCRIS

Kainulainen Sakari, Paananen Reija, Surakka Anne, Saari Juho. (2016). Nuorten huono-osaisuus - pysyvää vai ehkäistävissä?. Teoksessa Gothóni Raili, Hyväri Susanna, Kolkka Marjo, Vuokila-Oikkonen Päivi (toim.) Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena - Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 67-84. (Diak Työelämä 7).
URL SoleCRIS

Kajander, Olli A.; Pinilla-Echeverri, Natalia; Jolly, Sanjit S.; Bhindi, Ravinay; Huhtala, Heini; Niemelä, Kari; Fung, Anthony; Vijayaraghavan, Ram; Alexopoulos, Dimitrios; Sheth, Tej. (2016). Culprit plaque morphology in STEMI - an optical coherence tomography study: insights from the TOTAL-OCT substudy. Eurointervention 12 (6), 716-723.
URL SoleCRIS

Kalliokoski Suvi, Ortín Piqueras Victoria, Frías Rafael, Sulic Ana-Marija, Määttä Juha, Kähkönen Niklas, Viiri Keijo, Huhtala Heini, Pasternack Arja, Laurila Kaija, Sblattero Daniele, Korponay-Szabó Ilma, Mäki Markku, Caja Sergio, Kaukinen Katri, Lindfors Katri. (2016). Transglutaminase 2-specific coeliac disease autoantibodies induce morphological changes and signs of inflammation in the small-bowel mucosa of mice. Amino Acids.
URL SoleCRIS

Kalliomäki ML, Puolakka P, Huhtala H, Sisto T, Järvelä K. (2016). Bedside diagnosis of persistent post-sternotomy pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 60 (7), 969–976.
URL SoleCRIS

Kaltiala-Heino Riittakerttu, Fröjd Sari, Marttunen Mauri. (2016). Sexual harassment victimization in adolescence: Associations with family background. Child Abuse and Neglect 56, 11-19.
URL SoleCRIS

Kaltiala-Heino Riittakerttu, Fröjd Sari, Marttunen Mauri. (2016). Sexual harassment and emotional and behavioural symptoms in adolescence: stronger associations among boys than girls. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 51 (8), 1193–1201.
URL SoleCRIS

Kaltiala-Heino Riittakerttu, Lankinen Vilma, Marttunen Mauri, Lindberg Nina, Fröjd Sari. (2016). Overweight, perceived overweight and involvement in bullying in middle adolescence. Child Abuse and Neglect 54, 33-42.
URL SoleCRIS

Kananen L, Marttila S, Nevalainen T, Kummola L, Junttila I, Mononen N, Kähönen M, Raitakari OT, Hervonen A, Jylhä M, Lehtimäki T, Hurme M, Jylhävä J. (2016). The trajectory of the blood DNA methylome ageing rate is largely set before adulthood: evidence from two longitudinal studies. AGE 38 (3), 65.
URL SoleCRIS

Kaprio Jaakko, Pukkala Eero. (2016). Kaksoset ja syöpä. Duodecim 132 (19), 1736-1737.
URL SoleCRIS

Karhe Liisa, Kaunonen Marja, Koivisto Anna-Maija. (2016). Loneliness in Professional Caring Relationships, Health, and Recovery. Clinical Nursing Research.
URL SoleCRIS

Karila Alpo, Lehto Juhani, Vakkuri, Jarmo. (2016). Sairaanhoitopiirien talouden ohjausmallit ja niiden vaikuttavuus. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 44 (1), 29-52.
SoleCRIS

Karinen Heikki. (2016). Vuoristotaudin oireet voivat pahentua nopeasti. Suomen Lääkärilehti 71 (16), 1133-1139.
URL SoleCRIS

Kassebaum Nicholos, Barber Ryan, Bhutta ZulifqarA, GBD 2015 Maternal Mortality collaborators. (2016). Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 388 (10053), 1775-1812.
URL SoleCRIS

Kasteenpohja, Teija; Marttunen, Mauri; Aalto-Setälä, Terhi; Perälä, Jonna; Saarni, Samuli I.; Suvisaari, Jaana. (2016). Treatment adequacy of anxiety disorders among young adults in Finland. Bmc Psychiatry 16, 1:63.
URL SoleCRIS

Keiski Pia, Flinck Aune, Kaunonen Marja, Paavilainen Eija. (2016). Women’s experiences of perpetrating family violence: a qualitative study. Journal of Research in Nursing 21 (5-6), 417-429.
URL SoleCRIS

Kekäläinen Piia, Kaunonen Marja, Aho Anna Liisa. (2016). Parisuhteeseen saatu tuki lapsen kuoleman jälkeen. Tutkiva Hoitotyö 14 (3), 4-12.
SoleCRIS

Kemppainen Kaisa M., Lynch Kristian F., Liu Edwin, Lönnrot Maria, Simell Ville, Briese Thomas, Koletzko Sibylle, Hagopian William, Rewers Marian, She Jin-Xiong, Simell Olli, Toppari Jorma, Ziegler Anette-G., Akolkar Beena, Krischer Jeffrey P., Lernmark Åke, Hyöty Heikki, Triplett Eric W., Agardh Daniel, on behalf of the TEDDY Study Group. (2016). Factors that Increase Risk of Celiac Disease Autoimmunity Following a Gastrointestinal Infection in Early Life. Clinical Gastroenterology and Hepatology.
URL SoleCRIS

Kerminen, Hanna.; Jämsen, Esa.; Jäntti, Pirkko.; Huhtala, Heini.; Strandberg, Timo.; Valvanne, Jaakko. (2016). How Finnish geriatricians perform comprehensive geriatric assessment in clinical practice?. European geriatric medicine 7 (5), 454-458.
URL SoleCRIS

Kero, A. E.; Madanat-Harjuoja, L. M.; Järvelä, L. S.; Malila, N.; Matomäki, J.; Lähteenmäki, P. M.. (2016). Health conditions associated with metabolic syndrome after cancer at a young age: A nationwide register-based study. Cancer epidemiology 41, 42-49.
URL SoleCRIS

Kero, A. E.; Madanat-Harjuoja, L. M.; Järvelä, L. S.; Malila, N.; Matomäki, J.; Lähteenmäki, P. M.. (2016). Cardiovascular medication after cancer at a young age in Finland: A nationwide registry linkage study. International journal of cancer 139 (3), 683-690.
URL SoleCRIS

Keskimäki Ilmo, Moisio Antti, Pekurinen Markku, Häkkinen Unto, Jonsson Pia Maria, Junnila Maijaliisa, Kuosmanen Ina, Milén Anneli, Muuri Anu, Nykänen Eeca, Peltola Mikko, Reissell Eeva, Saastamoinen Antti, Seppälä Timo, Tynkkynen Liina-Kaisa. (2016). Julkisen talouden ohjaus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutuksen rakenneuudistus: Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 22/2016).
URL SoleCRIS

Ketola Saara, Lehtinen Janne, Elo Petra, Kortelainen Seppo, Huhtala Heini, Arnala Ilkka. (2016). No difference in long-term development of rotator cuff rupture and muscle volumes in impingement patients with or without decompression. Acta orthopaedica 87 (4), 351-355.
URL SoleCRIS

Khatri Resham, Mishra Siva Raj, Khanal Vishnu, Gelal Khageshwor, Neupane Subas. (2016). Newborn health interventions and challenges for implementation in Nepal. Frontiers in Public Health 4 (15).
URL SoleCRIS

Kiiski Heikki, Tenhunen Jyrki, Ala-Peijari Marika, Huhtala Heini, Hämäläinen Mari, Långsjö Jaakko, Moilanen Eeva, Narkilahti Susanna, Öhman Juha, Peltola Jukka. (2016). Increased plasma UCH-L1 after aneurysmal subarachnoid hemorrhage is associated with unfavorable neurological outcome. Journal of the Neurological Sciences 361, 144-149.
URL SoleCRIS

Kilpeläinen Tuomas, Mäkinen Tuukka, Karhunen Pekka, Aro Jussi, Lahtela Jorma, Taari Kimmo, Talala Kirsi, Tammela Teuvo, Auvinen Anssi. (2016). Estimating bias in causes of death ascertainment in the Finnish Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Cancer Epidemiology 45, 1-5.
URL SoleCRIS

Kilpeläinen Tuomas P, Talala Kirsi, Raitanen Jani, Taari Kimmo, Kujala Paula, Tammela Teuvo LJ, Auvinen Anssi. (2016). Prostate Cancer and Socioeconomic Status in the Finnish Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. American Journal of Epidemiology 184 (10), 720-731.
URL SoleCRIS

Kinnunen Jaana. (2016). Electronic cigarettes and adolescents. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 33 (3), 243-246.
URL SoleCRIS

Kinnunen Jaana, Lindfors Pirjo, Rimpelä Arja, Salmela-Aro Katariina, Rathmann Katharina, Perelman Julian, Federico Bruno, Richter Matthias, Kunst Anton, Lorant Vincent. (2016). Academic well-being and smoking among 14- to 17-year-old schoolchildren in six European cities. Journal of Adolescence 50, 56-64.
URL SoleCRIS

Kinnunen Jaana, Ollila Hanna, Lindfors Pirjo, Rimpelä Arja. (2016). Changes in electronic cigarette use from 2013 to 2015 and reasons for use among Finnish adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health 13 (11), 1114.
URL SoleCRIS

Kinnunen Pete, Murtola Teemu, Talala Kirsi, Taari Kimmo, Tammela Teuvo, Auvinen Anssi. (2016). Warfarin use and prostate cancer risk in the Finnish Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Scandinavian Journal of Urology 50 (6), 413-419.
URL SoleCRIS

Kinnunen Tarja I, Waage Christin W, Sommer Christine, Sletner Line, Raitanen Jani, Jenum Anne Karen. (2016). Ethnic differences in gestational weight gain: a population-based cohort study in Norway. Maternal and Child Health Journal 20 (7), 1485–1496.
URL SoleCRIS

Kivelä Salla, Leppäkoski Tuija, Kälvinmäki Joonas, Ruohoniemi Janne, Puolijoki Hannu, Paavilainen Eija. (2016). Miten parisuhdeväkivalta näyttäytyy terveydenhuollossa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (2), 98-107.
SoleCRIS

Kiviruusu, Olli; Berg, Noora; Huurre, Taina; Aro, Hillevi; Marttunen, Mauri; Haukkala, Ari. (2016). Interpersonal Conflicts and Development of Self-Esteem from Adolescence to Mid-Adulthood. A 26-Year Follow-Up. Plos one 11 (10), e0164942.
URL SoleCRIS

Kiviruusu, Olli; Konttinen, Hanna; Huurre, Taina; Aro, Hillevi; Marttunen, Mauri; Haukkala, Ari. (2016). Self-esteem and Body Mass Index from Adolescence to Mid-adulthood. A 26-year Follow-up. International journal of behavioral medicine 23 (3), 355-363.
URL SoleCRIS

Kivistö, Juho E.; Dunder, Teija; Protudjer, Jennifer L. P.; Karjalainen, Jussi; Huhtala, Heini; Mäkelä, Mika J.. (2016). Adult but no pediatric anaphylaxis-related deaths in the Finnish population from 1996 to 2013. Journal of allergy and clinical immunology 138 (2), 630-632.
URL SoleCRIS

Kjærulff TM, Ersbøll AK, Green A, Emneus M, Pukkala E, Bolin K, Stavem K, Iversen P, Brasso K, Hallas J, Thygesen LC. (2016). Patterns of finasteride use in the male populations of four Nordic countries: A cross-national drug utilization study. Scandinavian Journal of Urology 50 (3), 220-227.
URL SoleCRIS

Koivula Meeri. (2016). Koulutuksen suunnittelu. Teoksessa Saaranen Terhi, Koivula Meeri, Ruotsalainen Heidi, Wärnå-Furu Carola, Salminen Leena (toim.) Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 57-70.
SoleCRIS

Koivula Meeri. (2016). Monikulttuurisuuden haasteet terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Teoksessa Saaranen Terhi, Koivula Meeri, Ruotsalainen Heidi, Wärnå-Furu Carola, Salminen Leena (toim.) Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 167-178.
SoleCRIS

Koivula Meeri. (2016). Opettajien koulutus terveysalalle. Teoksessa Saaranen Terhi, Koivula Meeri, Ruotsalainen Heidi, Wärnå-Furu Carola, Salminen Leena (toim.) Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 289-299.
SoleCRIS

Koivula Meeri, Salminen Leena. (2016). Hoitotieteen didaktiikka. Teoksessa Saaranen Terhi, Koivula Meeri, Ruotsalainen Heidi, Wärnå-Furu Carola, Salminen Leena (toim.) Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 50-56.
SoleCRIS

Koivunen Marita, Rautavirta Marja,Asikainen Paula. (2016). Tietoturvallinen sähköposti tyypin 1 diabeetikon omahoidon ja diabeteshoitajan työn tukena : käyttökokeilun tuloksia. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 8 (2-3), 74-80.
URL SoleCRIS

Koivusilta Leena, Kuoppamäki Heini, Rimpelä Arja. (2016). Energy drink consumption, health complaints and late bedtime among young adolescents. International Journal of Public health 61 (3), 299-306.
URL SoleCRIS

Kokkinen, Lauri; Muntaner, Carles. (2016). Government, politics and health policy: Ways forward from Mackenbach and McKee's study. Health policy 120 (7), 856-859.
URL SoleCRIS

Kolu Päivi, Tokola Kari, Kankaanpää Markku, Suni Jaana. (2016). Evaluation of the effects of Physical Activity, Cardiorespiratory Condition, and Neuromuscular Fitness on Direct Health-Care Costs and Sickness-Related Absence Among Nursing Personnel with Recurrent Nonspecific Low Back Pain. Spine.
URL SoleCRIS

Koponen Päivikki, Rask Shadia, Skogberg Natalia, Castaneda Anu, Manderbacka Kristiina, Suvisaari Jaana, Kuusio Hannamaria, Laatikainen Tiina, Keskimäki Ilmo, Koskinen Seppo. (2016). Suomessa vakituisesti asuvat maahanmuuttajat käyttävät vaihtelevasti terveyspalveluja. Suomen Lääkärilehti 71 (12-13), 907-914.
URL SoleCRIS

Korkeila Heikki, Koivisto Anna-Maija, Paavilainen Eija, Kylmä Jari. (2016). Psychiatric Nurses’ Emotional and Ethical Experiences Regarding Seclusion and Restraint. Issues in Mental Health Nursing 37 (7), 464-475.
URL SoleCRIS

Koskinen Anni, Mattila Petri, Myller Jyri, Penttilä Matti, Silvola Juha, Alastalo Ismo, Huhtala Heini, Hytönen Maija, Toppila-Salmi Sanna. (2016). Comparison of intra-operative characteristics and early post-operative outcomes between endoscopic sinus surgery and balloon sinuplasty. Acta oto-laryngologica.
URL SoleCRIS

Koskinen Anni, Myller Jyri, Mattila Petri, Penttilä Matti, Silvola Juha, Alastalo Ismo, Huhtala Heini, Hytönen Maija, Toppila-Salmi Sanna. (2016). Long-term follow-up after ESS and balloon sinuplasty: Comparison of symptom reduction and patient satisfaction. Acta Oto-Laryngologica 136 (5), 532-536.
URL SoleCRIS

Koskinen Anni, Salo Riikka,, Huhtala Heini, Myller Jyri, Rautiainen Markus, Kääriäinen Janne, Penttilä Matti, Renkonen Risto, Raitiola Hannu, Mäkelä Mika, Toppila-Salmi Sanna. (2016). Factors affecting revision rate of chronic rhinosinusitis. Laryngoscope Investigative Otolaryngology 1 (4), 96-105.
URL SoleCRIS

Kotaluoto Sannamari, Pauniaho Satu-Liisa, Helminen Mika, Sand Juhani, Rantanen Tuomo. (2016). Severe Complications of Laparoscopic and Conventional Appendectomy Reported to the Finnish Patient Insurance Centre. World Journal of Surgery 40 (2), 277-283.
URL SoleCRIS

Kotaluoto Sannamari, Ukkonen Mika, Pauniaho Satu-Liisa, Helminen Mika, Sand Juhani, Rantanen Tuomo. (2016). Mortality Related to Appendectomy; a Population Based Analysis over Two Decades in Finland.. World Journal of Surgery.
URL SoleCRIS

Koukkula, Mimmi; Keskimäki, Ilmo; Koponen, Päivikki; Mölsä, Mulki; Klemetti, Reija. (2016). Female Genital Mutilation/Cutting among Women of Somali and Kurdish Origin in Finland. Birth-issues in perinatal care 43 (3), 240-246.
URL SoleCRIS

Krueger Amy, Dietz Patricia, Van Handel Michelle, Belcher Lisa, Johnson Anna Satcher. (2016). Estimates of CDC-Funded and National HIV Diagnoses: A Comparison by Demographic and HIV-related Factors. AIDS and Behavior 20 (12), 2961-2965.
URL SoleCRIS

Kuipers Mirte AG, Robert Pierre-Olivier, Richter Matthias, Rathmann Katharina, Rimpelä Arja H, Perelman Julian, Federico Bruno, Lorant Vincent, Kunst Anton E. (2016). Individual and contextual determinants of perceived peer smoking prevalence among adolescents in six European cities. Preventive Medicine 88, 168-175.
URL SoleCRIS

Kurvinen Arja, Jolkkoenen Arja, Koistinen Pertti, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Virtanen Pekka. (2016). Työpaikan menetys työuran loppuvaiheessa : yli 45-vuotiaiden irtisanottujen työllisyysurat ja eläkkeelle siirtyminen. Helsinki: Eläketurvakeskus. (Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2016).
URL SoleCRIS

Kuusisto H, Vahvelainen T, Hämäläinen P, Luukkaala T, Elovaara I. (2016). Asymptomatic subjects differ less from their twin siblings with MS than from healthy controls in cognitive functioning. A Finnish Twin Cohort study. Journal of the Neurological sciences 365, 50-53.
URL SoleCRIS

Kuusisto Marika, Nieminen Pirkko, Helminen Mika, Kleemola Leenamaija. (2016). Executive and intellectual functioning in school-aged children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders.
URL SoleCRIS

Kylmä Jari, Roos Mervi, Heikkinen Teppo, Sepponen Anne-Mari, Pakarinen Marja, Suominen Tarja. (2016). Miesten välinen seksi - tietoa miesten seksuaaliterveyden edistämiseen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (4), 258-271.
SoleCRIS

Kylmä Jari, Roos Mervi, Heikkinen Teppo, Suominen Tarja. (2016). Miesten, joilla on seksiä miesten kanssa, hiv-testausaktiivisuus ja arviot hiv-testaustilanteesta. Hoitotiede 28 (4), 298-311.
SoleCRIS

Kylmä Jari, Roos Mervi, Heikkinen Teppo, Suominen Tarja. (2016). Miesten välisen seksin turvallisuus miesten kuvaamana ja arvioimana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (4), 272-285.
SoleCRIS

Kylökäs Antti, Kaukinen Katri, Huhtala Heini, Collin Pekka, Mäki Markku, Kurppa Kalle. (2016). Type 1 and type 2 diabetes in celiac disease : prevalence and effect on clinical and histological presentation. BMC Gastroenterology 16 (1), 76.
URL SoleCRIS

Kyu, Hmwe H.; Pinho, Christine; Wagner, Joseph A.; Brown, Jonathan C.; Bertozzi-Villa, Amelia; Charlson, Fiona J.; Coffeng, Luc Edgar; Dandona, Lalit; Erskine, Holly E.; Ferrari, Alize J.; Fitzmaurice, Christina; Fleming, Thomas D.; Forouzanfar, Mohammad H.; Graetz, Nicholas; Guinovart, Caterina; Haagsma, Juanita; Higashi, Hideki; Kassebaum, Nicholas J.; Larson, Heidi J.; Lim, Stephen S.; Mokdad,. (2016). Global and National Burden of Diseases and Injuries Among Children and Adolescents Between 1990 and 2013 Findings From the Global Burden of Disease 2013 Study. Jama pediatrics 170 (3), 267-287.
URL SoleCRIS

Kääriäinen Minna, Kuuskeri Marika, Helminen Mika, Kuokkanen Hannu. (2016). Greater Success of Primary Fascial Closure of the Open Abdomen: A Retrospective Study Analyzing Applied Surgical Techniques, Success of Fascial Closure, and Variables Affecting the Results.. Scandinavian Journal of Surgery.
URL SoleCRIS

Kääriäinen Minna, Salonen Katariina, Helminen Mika, Karhunen-Enckell Ulla. (2016). Chest-wall contouring surgery in female-to-male transgender patients: A one-center retrospective analysis of applied surgical techniques and results. Scandinavian Journal of Surgery.
URL SoleCRIS

Lafond, Kathryn E.; Nair, Harish; Rasooly, Mohammad Hafiz; Valente, Fatima; Booy, Robert; Rahman, Mahmudur; Kitsutani, Paul; Yu, Hongjie; Guzman, Guiselle; Coulibaly, Daouda; Armero, Julio; Jima, Daddi; Howie, Stephen R. C.; Ampofo, William; Mena, Ricardo; Chadha, Mandeep; Sampurno, Ondri Dwi; Emukule, Gideon O.; Nurmatov, Zuridin; Corwin, Andrew; Heraud, Jean Michel; Noyola, Daniel E.; Cojocaru,. (2016). Global Role and Burden of Influenza in Pediatric Respiratory Hospitalizations, 1982-2012: A Systematic Analysis. Plos medicine 13 (3), e1001977.
URL SoleCRIS

Lahtinen A, Leppilahti J, Vähänikkilä H, Harmainen S, Koistinen P, Rissanen P, Jalovaara P. (2016). Costs after hip fracture in independently living patients: A randomised comparison of three rehabilitation modalities. Clinical Rehabilitation.
URL SoleCRIS

Lahtinen Minna, Rantanen Anja, Heino-Tolonen Tarja, Joronen Katja. (2016). Lääkkeetöntä kivunlievitystä edistävät ja estävät tekijät lasten sairaalahoidon aikana. Tutkiva Hoitotyö 14 (2), 4-13.
SoleCRIS

Lainiala, Olli S.; Moilanen, Teemu P. S.; Hart, Alister J.; Huhtala, Heini S. A.; Sabah, Shiraz A.; Eskelinen, Antti P.. (2016). Higher Blood Cobalt and Chromium Levels in Patients With Unilateral Metal-on-Metal Total Hip Arthroplasties Compared to Hip Resurfacings. Journal of arthroplasty 31 (6), 1261-1266.
URL SoleCRIS

Lampinen Anita M, Virman Juha P, Bono Petri, Luukkaala Tiina H, Sunela Kaisa L, Kujala Paula M, Saharinen Pipsa, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa. (2016). Novel Angiogenesis Markers as Long-Term Prognostic Factors in Patients With Renal Cell Cancer. Clinical Genitourinary Cancer.
URL SoleCRIS

Landstedt Evelina, Brydsten Anna, Hammarström Anne, Virtanen Pekka, Almquist Ylva. (2016). The role of social position and depressive symptoms in adolescence for life-course trajectories of education and work: a cohort study. BMC Public Health 16 (1), 1169.
URL SoleCRIS

Laukkala T, Parkkola K, Henriksson M, Pirkola S, Kaikkonen N, Pukkala E, Jousilahti P. (2016). Total and cause-specific mortality of Finnish military personnel following service in international peacekeeping operations 1990-2010 : a comprehensive register-based cohort study. BMJ Open 6 (10), e012146.
URL SoleCRIS

Laurikka Pilvi, Salmi Teea, Collin Pekka, Huhtala Heini, Mäki Markku, Kaukinen Katri, Kurppa Kalle. (2016). Gastrointestinal symptoms in celiac disease patients on a long-term gluten-free diet. Nutrients 8 (7), 429.
URL SoleCRIS

Lehikoinen, Markku; Arffman, Martti; Manderbacka, Kristiina; Elovainio, Marko; Keskimäki, Ilmo. (2016). Comparative observational study of mortality amenable by health policy and care between rural and urban Finland: no excess segregation of mortality in the capital despite its increasing residential differentiation. International journal for equity in health 15 (1), 59.
URL SoleCRIS

Lehtinen-Jacks S, Leu Agelii M, Hunsberger M, Zetterberg H, Lissner L. (2016). Serum 25-hydroxy vitamin D levels in middle-aged women in relationship to adiposity and height trajectories over three decades. European Journal of Clinical Nutrition 70 (6), 709–714.
URL SoleCRIS

Lehtinen Matti, Eriksson Tiina, Apter Dan, Hokkanen Mari, Natunen Kari, Paavonen Jorma, Pukkala Eero, Angelo Maria-Genalin, Zima Julia, David Marie-Pierre, Datta Sanjoy, Bi Dan, Struyf Frank, Dubin Gary. (2016). Safety of the human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine in adolescents aged 12-15 years: Interim analysis of a large community-randomized controlled trial. Human Vaccines and Immunotherapeutics.
URL SoleCRIS

Lehtinen Pieta. (2016). Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Finland: Incidence and Long-term Outcomes. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1673).
URL SoleCRIS

Lehtinen Pieta, Pasanen Kari, Kolho Kaija-Leena, Auvinen Anssi. (2016). Incidence of pediatric inflammatory bowel disease in Finland: An environmental study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 63 (1), 65-70.
URL SoleCRIS

Lehto B, Kylmä J, Åstedt-Kurki P. (2016). Hoitajan tuki perheenjäsenelle tärkeää. AVH 4, 32.
SoleCRIS

Lehto Juhani. (2016). Kommentti puheenvuoroon. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (1), 82.
SoleCRIS

Lehto Juhani, Sinervo Timo, Tynkkynen Liina-Kaisa. (2016). Valinnanvapaus ja integraatio : terveydenhuollon politiikkaideoiden muuttuvat merkitykset. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 44 (1), 53-69.
SoleCRIS

Leikkola Päivi, Mikkola Riitta, Salminen-Tuomaala Mari, Paavilainen Eija. (2016). Non-conveyance of patients: Challenges to decision-making in emergency care. Clinical Nursing Studies 4 (4), 31-39.
URL SoleCRIS

Leinonen Maarit K, Rantanen Matti, Pitkäniemi Janne, Malila Nea. (2016). Coverage and accuracy of myeloproliferative and myelodysplastic neoplasms in the Finnish Cancer Registry. Acta Oncologica 55 (6), 782-786.
URL SoleCRIS

Lepistö Sari, Ellonen Noora, Helminen Mika, Paavilainen Eija. (2016). The family health, functioning, social support, and child maltreatment risk of families expecting a baby. Journal of Clinical Nursing.
URL SoleCRIS

Lernmark Barbro, Lynch Kristian, Baxter Judith, Roth Roswith, Simell Tuula, Smith Laura, Swartling Ulrica, Bennett Johnson Suzanne, and TEDDY Study Group. (2016). Participant Experiences in the Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study: Common Reasons for Withdrawing. Journal of Diabetes Research 2016, 2720650.
URL SoleCRIS

Lietzén Niko, Nordhausen Klaus, Ilmonen Pauliina. (2016). Minimum distance index for complex valued ICA. Statistics and Probability Letters 118, 100-106.
URL SoleCRIS

Liski Eero, Nordhausen Klaus, Oja Hannu, Ruiz-Gazen Anne. (2016). Combining Linear Dimension Reduction Subspaces. Teoksessa Agostinelli Claudio, Basu Ayanendranath, Filzmoser Peter, Mukherjee Diganta (toim.) Recent Advances in Robust Statistics : Theory and Applications. New Delhi: Springer India, 131-149.
URL SoleCRIS

Litmanen Jessi, Fröjd Sari, Marttunen Mauri, Isomaa Rasmus, Kaltiala-Heino Riitta-Kerttu. (2016). Are eating disorders and their symptoms increasing in prevalence among adolescent population?. Nordic Journal of Psychiatry.
URL SoleCRIS

Lorant Vincent, Soto Rojas Victoria, Bécares Laia, Kinnunen Jaana, Kuipers Mirte, Moor Irene, Roscillo Gaetano, Alves Joana, Grard Adeline, Rimpelä Arja, Federico Bruno, Richter Matthias, Perelman Julian, Kunst Anton. (2016). A social network analysis of substance use among immigrant adolescents in six European cities. Social Science & Medicine 169, 58-65.
URL SoleCRIS

Lorant Vincent, Soto Rojas Victoria, Robert Pierre-Olivier, Kinnunen Jaana, Kuipers Mirte, Moor Irene, Roscillo Gaetano, Alves Joana, Rimpelä Arja, Federico Bruno, Richter Matthias, Perelman Julian, Kunst Anton. (2016). Social network and inequalities in smoking amongst school-aged adolescents in six European countries. International Journal of Public Health.
URL SoleCRIS

Lumme, Sonja; Pirkola, Sami; Manderbacka, Kristiina; Keskimäki, Ilmo. (2016). Excess Mortality in Patients with Severe Mental Disorders in 1996-2010 in Finland. Plos one 11 (3), e0152223.
URL SoleCRIS

Lumme Sonja, Tenkanen Leena, Langseth Hilde, Gislefoss Randi, Hakama Matti, Stattin Pär, Hallmans Göran, Adlercreutz Herman, Saikku Pekka, Stenman Ulf-Håkan, Tuohimaa Pentti, Luostarinen Tapio, Dillner Joakim. (2016). Longitudinal biobanks-based study on the joint effects of infections, nutrition and hormones on risk of prostate cancer. Acta Oncologica 55 (7), 839-845.
URL SoleCRIS

Majuri Taina, Palonen Mira, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). "Kyllä sen kestää, kun tietää, että lapsi saa paremman kodin ja elämän" : biologisten vanhempien kokemuksia lapsen luovuttamisesta adoptoitavaksi. Hoitotiede 28 (3), 193-203.
SoleCRIS

Majuri Taina, Palonen Mira, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Biologisen vanhemman kokemuksia kohtaamisista terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Tutkiva hoitotyö 14 (2), 14-22.
SoleCRIS

Manderbacka, Kristiina; Arffman, Martti; Lumme, Sonja; Lehikoinen, Markku; Winell, Klas; Keskimäki, Ilmo. (2016). Regional trends in avoidable hospitalisations due to complications among population with diabetes in Finland in 1996-2011: a register-based cohort study. Bmj open 6 (8), e011620.
URL SoleCRIS

Mansikkamäki Kirsi. (2016). Physical training and quality of life among women during menopause. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1679).
URL SoleCRIS

Mansikkamäki Kirsi, Nygård Clas-Håkan, Raitanen Jani, Kukkonen-Harjula Katriina, Tomás Eija, Rutanen Reetta, Luoto Riitta. (2016). Hot flushes among aging women: A 4-year follow-up study to a randomised controlled exercise trial. Maturitas 88, 84-89.
URL SoleCRIS

Marston Natasha AU, Stavnes Kristin Anne, Van Loon Linda MA, Drost Louisa M, Maybery Darrel John, Mosek Atalia, Nicholson Joanne, Solantaus Tytti, Reupert Andrea E. (2016). A content analysis of Intervention Key Elements and Assessments (IKEA): What's in the black box in the interventions directed to families where a parent has a mental illness?. Child and Youth Services 37 (2), 112-128.
URL SoleCRIS

Mason Anna, Rantanen Anja, Kivimäki Hanne, Koivisto Anna-Maija, Joronen Katja. (2016). Family factors and health behaviour of thin adolescent boys and girls. Journal of Advanced Nursing.
URL SoleCRIS

Mattila Elina, Leino Kaija, Aalto Pirjo, Alanen Seija, Huhtala Heini, Lepistö Sari, Kaunonen Marja. (2016). Organisaatiokulttuurin eettisyys yliopistosairaalassa. Hoitotiede 28 (supplementti), S14-S24.
SoleCRIS

Mattila Marjo, Erkkola Maijaliisa, Konu Anne. (2016). Perheateriointi ja nuorten hyvinvointi. Nuorisotutkimus 34 (1), 35-50.
SoleCRIS

Maunu Antti , Katainen Anu , Perälä Riikka , Ojajärvi Anni. (2016). Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (3), 189-201.
SoleCRIS

Mecklin Jukka-Pekka, Malila Nea, Kääriäinen Helena, Pajari Anne-Maria, Färkkilä Martti. (2016). Suolistosyövän riskitekijät ja ehkäisyn mahdollisuudet. Duodecim 132 (12), 1145-1152.
URL SoleCRIS

Mesher David, Soldan Kate, Lehtinen Matti, Beddows Simon, Brisson Marc, Brotherton Julia M, Chow Eric P, Cummings Teresa, Drolet Mélanie, Fairley Christopher K, Garland Suzanne M, Kahn Jessica A, Kavanagh Kimberley, Markowitz Lauri, Pollock Kevin G, Söderlund-Strand Anna, Sonnenberg Pam, Tabrizi Sepehr N, Tanton Clare, Unger Elizabeth, Thomas Sara L. (2016). Population-Level Effects of Human Papillomavirus Vaccination Programs on Infections with Nonvaccine Genotypes. Emerging Infectious Diseases 22 (10), 1732-1740.
URL SoleCRIS

Miettinen Jari, Nordhausen Klaus, Taskinen Sara, Tyler David E. (2016). On the computation of symmetrized M-estimators of scatter. Teoksessa Agostinelli Claudio, Basu Ayanendranath, Filzmoser Peter, Mukherjee Diganta (toim.) Recent Advances in Robust Statistics : Theory and Applications. New Delhi: Springer India, 151-167.
URL SoleCRIS

Miettinen Simo S, Mäkinen Tatu J, Laaksonen Inari, Mäkelä Keijo, Huhtala Heini, Kettunen Jukka, Remes Ville. (2016). Early aseptic loosening of cementless monoblock acetabular components. International orthopaedics.
URL SoleCRIS

Mikkola Riitta, Huhtala Heini, Paavilainen Eija. (2016). Work-related fear and the threats causing fear among emergency department nursing staff and physicians in Finland. Journal of Clinical Nursing.
URL SoleCRIS

Minkkinen Jaana, Oksanen Atte, Kaakinen Markus, Keipi Teo, Räsänen Pekka. (2016). Victimization and Exposure to Pro-Self-Harm and Pro-Suicide Websites: A Cross-National Study. Suicide and Life-Threatening Behavior.
URL SoleCRIS

Mucci Lorelei A, Hjelmborg Jacob B, Harris Jennifer R, Czene Kamila, Havelick David J, Scheike Thomas, Graff Rebecca E, Holst Klaus, Möller Sören, Unger Robert H, McIntosh Christina, Nuttall Elizabeth, Brandt Ingunn, Penney Kathryn L, Hartman Mikael, Kraft Peter, Parmigiani Giovanni, Christensen Kaare, Koskenvuo Markku, Holm Niels V, Heikkilä Kauko, Pukkala Eero, Skytthe Axel, Adami Hans-Olov, Ka. (2016). Familial Risk and Heritability of Cancer Among Twins in Nordic Countries. JAMA : Journal of the American Medical Association 315 (1), 68-76.
URL SoleCRIS

Mukherjee Mome, Stoddart Andrew, Gupta Ramyani P, Nwaru Bright I, Farr Angela , Heaven Martin, Fitzsimmons Deborah, Bandyopadhyay Amrita, Aftab Chantelle, Simpson Colin R, Lyons Ronan A, Fischbacher Colin, Dibben Christopher, Shields Michael D, Phillips Ceri J, Strachan David P, Davies Gwyneth A, McKinstry Brian, Sheikh Aziz.. (2016). The epidemiology, healthcare and societal burden and costs of asthma in the UK and its member nations: analyses of standalone and linked national databases. BMC Medicine 14 (1), 113.
URL SoleCRIS

Murtola Teemu J, Karppa Elina K, Taari Kimmo, Talala Kirsi, Tammela Teuvo L, Auvinen Anssi. (2016). 5-alpha reductase inhibitor use and prostate cancer survival in the Finnish Prostate Cancer Screening Trial. International Journal of Cancer 138 (12), 2820-2828.
URL SoleCRIS

Murtola Teemu, Peltomaa Antti, Talala Kirsi, Määttänen Liisa, Taari Kimmo, Tammela Teuvo, Auvinen Anssi. (2016). Statin use and prostate cancer survival in the Finnish Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. European Urology Focus.
URL SoleCRIS

Mustonen Heli, Mäkelä Pia, Lintonen Tomi. (2016). Situational drinking in private and public locations: A multilevel analysis of blood alcohol level in Finnish drinking occasions. Drug and alcohol review 35 (6), 772-784.
URL SoleCRIS

Muuraiskangas Salla, Mattila Elina, Kyttälä Pipsa, Koreasalo Mirva, Lappalainen Raimo. (2016). User Experiences of a Mobile Mental Well-Being Intervention Among Pregnant Women. Teoksessa Serino Silvia, Matic Aleksandar, Giakoumis Dimitris, Lopez Guillaume, Cipresso Pietro (toim.) Pervasive Computing Paradigms for Mental Health: Springer, 140-149. (Communications in Computer and Information Science 604).
URL SoleCRIS

Mäenpää Minna M, Nieminen Kari, Tomás Eija I, Laurila Marita, Luukkaala Tiina H, Mäenpää Johanna U. (2016). Robotic-assisted vs traditional laparoscopic surgery for endometrial cancer: a randomized controlled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 215 (5), 588.e1-588.e7.
URL SoleCRIS

Mäkelä, Pia; Mustonen, Heli; Lintonen, Tomi. (2016). Connection between drinking context choices and self-reported alcohol-related social harm: Results from the Finnish Drinking Habit Survey 2008. Drug and alcohol review 35 (2), 187-195.
URL SoleCRIS

Neupane Subas, Bray Freddie, Auvinen Anssi. (2016). National economic and development indicators and international variation in prostate cancer incidence and mortality – an ecological analysis. World Journal of Urology.
URL SoleCRIS

Neupane Subas, K.C. Prakash, Doku David. (2016). Overweight and Obesity among Women: Analysis of Demographic and Health Survey Data from 32 sub-Saharan African Countries. BMC Public Health 16 (1), 30.
URL SoleCRIS

Neupane Subas, Leino-Arjas Päivi, Nygård Clas-Håkan, Oakman Jodi, Virtanen Pekka. (2016). Developmental pathways of multisite musculoskeletal pain: what is the influence of physical and psychosocial working conditions?. Occupational and Environmental Medicine.
URL SoleCRIS

Neupane, Subas; Nwaru, Bright I.; Wu, Zhuochun; Hemminki, Elina. (2016). Changes in work behavior during pregnancy in rural Anhui, China from 2001-03 to 2009: a population based cross-sectional study. Bmc womens health 16, 34.
URL SoleCRIS

Neupane Subas, Nygård Clas-Håkan, Oakman Jodi. (2016). Work-related determinants of multi-site musculoskeletal pain among employees in the health care sector. Work 54 (3), 689-697.
URL SoleCRIS

Nevalainen Jaakko, Stenman Ulf-Håkan, Tammela Teuvo, Roobol Monique, Carlsson Sigrid, Talala Kirsi, Schröder Fritz, Auvinen Anssi. (2016). What explains the differences between centres in the European screening trial? A simulation study. Cancer Epidemiology.
URL SoleCRIS

Nevalainen Olli. (2016). Mortality in Epilepsy with Emphasis on Clinical Features. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1741).
URL SoleCRIS

Nevalainen Tapio, Kananen Laura, Marttila Saara, Jylhävä Juulia, Jylhä Marja, Hervonen Antti, Hurme Mikko. (2016). Increased Paternal Age at Conception Is Associated with Transcriptomic Changes Involved in Mitochondrial Function in Elderly Individuals. PLoS One 11 (11), e0167028.
URL SoleCRIS

Niemelä Marketta, Laitinen Arto, Pirhonen Jari. (2016). Social Robotics, Elderly Care, and Human Dignity: A Recognition-theoretical Approach. Teoksessa Seibt Johanna, Nørskov Marco, Schack Andersen Søren (toim.) What Social Robots Can and Should Do : Proceedings of Robophilosophy 2016 / TRANSOR 2016. Amsterdam: Ios Press, 155-163. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 290).
URL SoleCRIS

Nieminen Sanna, Åstedt-Kurki Päivi, Kylmä Jari. (2016). Alle kouluikäisen terveen lapsen isän toivo ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Hoitotiede 28 (1), 17-29.
SoleCRIS

Nieminen Tiia, Paavilainen Eija, Nikki Lotta, Kylmä Jari. (2016). Työterveyshoitajien kokemuksia työikäisten mielenterveyden edistämisestä työterveyshuollossa. Hoitotiede 28 (1), 50-61.
SoleCRIS

Nikkilä Atte, Erme Sini, Arvela Hannu, Holmgren Olli, Raitanen Jani, Lohi Olli, Auvinen Anssi. (2016). Background radiation and childhood leukemia : A nationwide register-based case-control study. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 139 (9), 1975–1982.
URL SoleCRIS

Nobre Nuno Ribeiro, Kylmä Jari, Kirsi Tapio, Pereira Marco. (2016). Social networks of older adults living with HIV in Finland. AIDS Care 28 (2), 186-190.
URL SoleCRIS

Noon Aidan P, Martinsen Jan Ivar, Catto James WF, Pukkala Eero. (2016). Occupation and Bladder Cancer Phenotype: Identification of Workplace Patterns That Increase the Risk of Advanced Disease Beyond Overall Incidence. European Urology Focus.
URL SoleCRIS

Nucci Anita M., Virtanen Suvi M., Sorkio Susa, Bärlund Sonja, Cuthbertson David, Uusitalo Ulla, Lawson Margaret L., Salonen Marja, Berseth Carol L., Ormisson Anne, Lehtonen Eveliina, Savilahti Erkki, Becker Dorothy J., Dupré John, Krischer Jeffrey P., Knip Mikael, Åkerblom Hans K., and The TRIGR Investigators. (2016). Regional differences in milk and complementary feeding patterns in infants participating in an international nutritional type 1 diabetes prevention trial. Maternal & Child Nutrition.
URL SoleCRIS

Nuotio Maria, Virtanen Paula, Luukkaala Tiina, Jousmäki Janne. (2016). Iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden hoito- ja kuntoutusketjun toimivuuden alueellinen selvitys Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.
URL SoleCRIS

Nurminen Riikka, Rantapero Tommi, Wong Swee C, Fischer Daniel, Lehtonen Rainer, Tammela Teuvo L, Nykter Matti, Visakorpi Tapio, Wahlfors Tiina, Schleutker Johanna. (2016). Expressional Profiling of Prostate Cancer Risk SNPs at 11q13.5 Identifies DGAT2 as a New Target Gene. Genes Chromosomes Cancer 55 (8), 661-673.
URL SoleCRIS

Nwaru Bright, Aziz Sheikh. (2016). Overview of Food Allergyin Children and Adults. Teoksessa Debasis B, Anand S, Stohs S J (toim.) Food Toxicology. Boca Raton , USA: CRC Press, 97-114.
URL SoleCRIS

Nwaru Bright I, McCleary Nicola, Erkkola Maijaliisa, Kaila Minna, Virtanen Suvi M, Sheikh Aziz. (2016). Assisted reproductive technology and risk of asthma and allergy in the offspring: protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 6 (4), e010697.
URL SoleCRIS

Nwaru Bright I, Nurmatov Ulugbek, Sheikh Aziz. (2016). Endogenous and exogenous sex steroid hormones in asthma and allergy in females: protocol for a systematic review and meta-analysis. NPJ Primary Care Respiratory Medicine 26, 15078.
URL SoleCRIS

Nwaru Bright I, Soyiri Ireneous N, Simpson Colin R, Griffiths Chris, Sheikh Aziz. (2016). Building a recruitment database for asthma trials: a conceptual framework for the creation of the UK Database of Asthma Research Volunteers. Trials 17, 264:264.
URL SoleCRIS

Nwaru Chioma, Nygård Clas-Håkan, Virtanen Pekka. (2016). Musculoskeletal pain and re-employment among unemployed job-seekers: a three-year follow-up study. BMC Public Health 16, 531.
URL SoleCRIS

Nynäs Pia, Pukkala Eero, Vainio Harri, Oksa Panu. (2016). Cancer Incidence in Asbestos-Exposed Workers: An Update on Four Finnish Cohorts. Safety and Health at Work.
URL SoleCRIS

Nyström Filipsson Helena, Brantsæter Anne Lise, Erlund Iris, Gunnarsdottir Ingibjörg, Hulthèn Lena, Laurberg Peter, Mattisson Irene, Rasmussen Lone Banke, Virtanen Suvi, Meltzer Helle Margrete. (2016). Iodine status in the Nordic countries - past and present. Food & Nutrition Research 60, 31969.
URL SoleCRIS

Oakman, Jodi; Neupane, Subas; Nygård, Clas-Håkan. (2016). Does age matter in predicting musculoskeletal disorder risk? An analysis of workplace predictors over 4 years. International archives of occupational and environmental health 89 (7), 1127-1136.
URL SoleCRIS

Obstbaum, Yaira; Tyni, Sasu; Mattila, Aino K.; Vartiainen, Heikki; Viitanen, Paivi; Wuolijoki, Terhi; Lintonen, Tomi P.; Joukamaa, Matti. (2016). Not All Substance Dependence Problems are Recognized as Risks-Comparing a Medical Health Study with Prison Assessments. European journal on criminal policy and research 22 (1), 189-210.
URL SoleCRIS

Odendaal Willem, Atkins Salla, Lewin Simon. (2016). Multiple and mixed methods in formative evaluation: Is more better? Reflections from a South African study. BMC Medical Research Methodology 16 (1), 173.
URL SoleCRIS

Ojala Hanna, Pietilä Ilkka, Nikander Pirjo. (2016). Immune to ageism? Men’s perceptions of age-based discrimination in everyday contexts. Journal of Aging Studies 39, 44-53.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Näsi Matti, Minkkinen Jaana, Keipi Teo, Kaakinen Markus, Räsänen Pekka. (2016). Young people who access harm-advocating online content : A Four-country survey. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 10 (2), 1.
URL SoleCRIS

Oksa Panu, Talola Nina, Virtanen Simo, Saalo Anja, Sauni Riitta, Nevalainen Jaakko, Uitti Jukka. (2016). Miksi ammattitaudit vähenevät? Mitkä asiat selittävät alueelliset erot ammattitautien määrissä Suomessa ja kokonaismäärän muutokset. Helsinki: Työterveyslaitos.
URL SoleCRIS

Omore Richard, Tate Jacqueline E, O'Reilly Ciara E, Ayers Tracy, Williamson John, Moke Feny, Schilling Katie A, Awuor Alex O, Jaron Peter, Ochieng John B, Oundo Joseph, Parashar Umesh D, Parsons Michele B, Bopp Cheryl C, Nasrin Dilruba, Farag Tamer H, Kotloff Karen L, Nataro James P, Panchalingam Sandra, Levine Myron M, Laserson Kayla F, Nuorti J Pekka, Mintz Eric D, Breiman Robert F. (2016). Epidemiology, Seasonality and Factors Associated with Rotavirus Infection among Children with Moderate-to-Severe Diarrhea in Rural Western Kenya, 2008-2012: The Global Enteric Multicenter Study (GEMS). PLoS ONE 11 (8), e0160060.
URL SoleCRIS

Orlando Giulia, Law Philip J, Palin Kimmo, Tuupanen Sari, Gylfe Alexandra, Hänninen Ulrika A, Cajuso Tatiana, Tanskanen Tomas, Kondelin Johanna, Kaasinen Eevi, Sarin Antti-Pekka, Kaprio Jaakko, Eriksson Johan G, Rissanen Harri, Knekt Paul, Pukkala Eero, Jousilahti Pekka, Salomaa Veikko, Ripatti Samuli, Palotie Aarno. (2016). Variation at 2q35 (PNKD and TMBIM1) influences colorectal cancer risk and identifies a pleiotropic effect with inflammatory bowel disease. Human Molecular Genetics 25 (11), 2349-2359.
URL SoleCRIS

Outinen Tuula K, Laine Outi K, Mäkelä Satu, Pörsti Ilkka, Huhtala Heini, Vaheri Antti, Mustonen Jukka. (2016). Thrombocytopenia associates with the severity of inflammation and variables reflecting capillary leakage in Puumala Hantavirus infection, an analysis of 546 Finnish patients. Infectious Disease 48 (9), 682-7.
URL SoleCRIS

Paavilainen Eija. (2016). Assessing child maltreatment risk in families. Teoksessa Clarke Charlotte et al. (toim.) Risk and Resilience - Global Learning Across the Age Span. Edinburgh, Scotland, UK: Dunedin Academic Press, 15-22. (Policy and Practice in Health and Social Care 24).
SoleCRIS

Pajulammi Hanna, Luukkaala Tiina, Pihlajamäki Harri, Nuotio Maria. (2016). Decreased glomerular filtration rate estimated by 2009 CKD-EPI equation predicts mortality in older hip fracture population. Injury: international journal of the care of the injured 47 (7), 1536–1542.
URL SoleCRIS

Pakarainen Tomi, Raitanen Jani, Talala Kirsi, Taari Kimmo, Kujala Paula, Tammela Teuvo, Auvinen Anssi. (2016). Number of Screening Rounds and Postscreening Prostate Cancer Incidence : Results from the Finnish Section of the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer Study. European Urology 70 (3), 499–505.
URL SoleCRIS

Pakarinen, Mikko; Virtanen, Petri. (2016). Solving organisational conflicts in public matrix organisation. Qualitative research in organizations and management 11 (4), 232-252.
URL SoleCRIS

Pakkanen Toni, Virkkunen Ilkka, Kämäräinen Antti, Huhtala Heini, Silfvast Tom, Virta Janne, Randell Tarja, Yli-Hankala Arvi. (2016). Pre-hospital severe traumatic brain injury - comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency medical services. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 24, 62.
URL SoleCRIS

Palonen Mira. (2016). Päivystyspoliklinikalta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden ja läheisten ohjaus : hypoteettisen mallin kehittäminen. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1731).
URL SoleCRIS

Palonen Mira, Kaunonen Marja, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Family involvement in emergency department discharge education for older people. Journal of Clinical Nursing 25 (21-22), 3333-3344.
URL SoleCRIS

Palonen Mira, Kaunonen Marja, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Päivystyspoliklinikalta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden ohjauksen kehittämiskohteita potilaiden, läheisten ja hoitajien kuvaamana. Gerontologia 30 (2), 63-77.
SoleCRIS

Palonen, M.; Kaunonen, M.; Åstedt-Kurki, P.. (2016). Exploring how to increase response rates to surveys of older people. Nurse researcher 23 (5), 15-19.
URL SoleCRIS

Panteli Dimitra, Arickx Francis, Cleemput Irina, Dedet Guillaume, Eckhardt Helene, Fogarty Emer, Gerkens Sophie, Henschke Cornelia, Hislop Jennifer, Jommi Claudio, Kaitelidou Daphne, Kawalec Pawel, Keskimäki Ilmo, Kroneman Madelon, Lopez Bastida Julio, Pita Barros Pedro, Ramsberg Joakim, Schneider Peter, Spillane Susan, Vogler Sabine, Vuorenkoski Lauri, Wallach Kildemoes Helle, Wouters Olivier, B. (2016). Pharmaceutical regulation in 15 European countries : Review: European Observatory on Health Systems and Policies. (Health Systems in Transition Vol. 18, No. 5).
URL SoleCRIS

Parviainen Heli, Elorinne Anna-Liisa, Väisänen Pertti, Rimpelä Arja. (2016). Consumption of special diets among adolescents from 1999 to 2013 –- a population-based study in Finland. International Journal of Consumer Studies.
URL SoleCRIS

Parviainen Heli, Hyppölä Harri, Heikkilä Teppo, Sumanen Markku, Halila Hannu, Vänskä Jukka, Kujala Santero, Kosunen Elise, Virjo Irma, Mattila Kari. (2016). Lääkäri 2013 : Erikoistuvien lääkärien hallinto- ja johtamiskoulutuksen muutokset näkyvät myönteisesti. Lääkärilehti 71 (23), 1694-1700.
SoleCRIS

Pasternack Camilla, Kaukinen Katri, Kurppa Kalle, Mäki Markku, Collin Pekka, Hervonen Kaisa, Reunala Timo, Huhtala Heini, Kekkonen Leila, Salmi Teea. (2016). Gastrointestinal symptoms increase the burden of illness in dermatitis herpetiformis : A prospective study. Acta Dermato-Venereologica.
URL SoleCRIS

Patama Toni, Pukkala Eero. (2016). Small-area based smoothing method for cancer risk mapping. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology 19.
URL SoleCRIS

Pavela Markku, Uitti Jukka, Pukkala Eero. (2016). Cancer incidence among copper smelting and nickel refining workers in Finland. American Journal of Industrial Medicine.
URL SoleCRIS

Peeters Paul J, Bazelier Marloes T, Leufkens Hubert G, Auvinen Anssi, van Staa Tjeerd P, de Vries Frank, De Bruin Marie L. (2016). Insulin glargine use and breast cancer risk: Associations with cumulative exposure. Acta Oncologica 55 (7), 851-858.
URL SoleCRIS

Peräaho Hanna, Leppäkoski Tuija, Koivisto Anna-Maija, Kylmä Jari, Paavilainen Eija. (2016). Täydennyskoulutukseen osallistumisen yhteys työntekijöiden valmiuksiin hoitaa perheväkivaltaa. Tutkiva Hoitotyö 14 (1), 23-32.
SoleCRIS

Pesonen Jori S, Cartwright Rufus, Mangera Altaf, Santti Henrikki, Griebling Tomas L, Pryalukhin Alexey E, Riikonen Jarno, Tähtinen Riikka M, Agarwal Amav, Tsui Johnson F, Vaughan Camille P, Markland Alayne D, Johnson Theodore M 2nd, Fonsell-Annala Riikka, Khoo Charlie, Tammela Teuvo LJ, Aoki Yoshitaka, Auvinen Auvinen, Heels-Ansdell Diane, Guyatt Gordon H, Tikkinen Kari AO. (2016). Incidence and Remission of Nocturia: A Systematic Review and Meta-analysis. European Urology 70 (2), 372-381.
URL SoleCRIS

Pietilä Ilkka, Ojala Hanna, Helminen Sanna, Tammela Teuvo. (2016). Who has the guts to make this choice? Ideals of masculinity in men’s justifications for their treatment decisions for localised prostate cancer. International Journal of Men's Health 15 (3), 267-282.
SoleCRIS

Pietilä, Sari; Lenko, Hanna L.; Oja, Sakari; Koivisto, Anna-Maija; Pietilä, Timo; Mäkipernaa, Anne. (2016). Electroretinography and Visual Evoked Potentials in Childhood Brain Tumor Survivors. Journal of child neurology 31 (8), 998-1004.
URL SoleCRIS

Pirhonen Jari. (2016). Geronteknologiasta gerobotiikkaan?. Gerontologia 30 (1), 38-40.
SoleCRIS

Pirhonen Jari, Pietilä Ilkka. (2016). Active and non-active agents : residents’ agency in assisted living. Ageing & Society.
URL SoleCRIS

Pirhonen Jari, Pietilä Ilkka. (2016). Perceived resident-facility fit and sense of control in assisted living. Journal of Aging Studies 38, 47–56.
URL SoleCRIS

Pirhonen Jari, Pulkki Jutta. (2016). Sosiaali- ja terveydenhuollon perusarvojen jäljillä : avuntarpeen ja riippuvuuden tunnustaminen vanhuspalveluissa. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 24 (3), 251–264.
SoleCRIS

Pirhonen Jari, Tiilikainen Elisa, Lemivaara Marjut. (2016). Yksin yhteisössä – tutkimuskohteena tehostettu palveluasuminen. Gerontologia 30 (3), 119–130.
SoleCRIS

Pirkola Sami. (2016). Mitä, missä, milloin - kohti vaikuttavia mielenterveyspalveluita. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 53 (1), 74-76.
SoleCRIS

Pitkänen Anneli, Teuho Susanna, Uusitalo Mrajo, Kaunonen Marja. (2016). Improving Medication Safety Based on Reports in Computerized Patient Safety Systems. CIN:Computers, Informatics, Nursing 34 (3), 122-127.
URL SoleCRIS

Pitkäniemi Janne, Malila Nea. (2016). Miten suolistosyövän seulonta toteutuu Suomessa?. Duodecim 132 (9), 804-805.
URL SoleCRIS

Pourmemari, M. H.; Shiri, R.. (2016). Diabetes as a risk factor for carpal tunnel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Diabetic medicine 33 (1), 10-16.
URL SoleCRIS

Prakash KC, Neupane Subas, Leino-Arjas Päivi, von Bonsdorff Mikaela B, Rantanen Taina, von Bonsdorff Monika E, Seitsamo Jorma, Ilmarinen Juhani, Nygård Clas-Håkan. (2016). Midlife job profiles and disabilities in later life: a 28-year follow-up of municipal employees in Finland. Int Arch Occup Environ Health 89 (6), 997-1007.
URL SoleCRIS

Praptiningsih Catharina Y, Lafond Katryn E, Wahyuningrum Yunita, Storms Aaron D, Mangiri Amalya, Iuliano Angela D, Samaan Gina, Titaley Christiana R, Kreslake Jennifer, Storey Douglas, Uyeki Timothy M,. (2016). Healthcare-seeking behaviors for acute respiratory illness in two communities of Java, Indonesia: a cross-sectional survey. Journal of Epidemiology and Global Health 6 (2), 77-86.
URL SoleCRIS

Puhkala Jatta, Kukkonen-Harjula Katriina, Aittasalo Minna, Mansikkamäki Kirsi, Partinen Markku, Hublin Christer, Kärmeniemi Paula, Sallinen Mikael, Olkkonen Seppo, Tokola Kari, Ojala Anna, Nygård Clas-Håkan, Fogelholm Mikael. (2016). Lifestyle counseling in overweight truck and bus drivers - Effects on dietary patterns and physical activity. Preventive Medicine Reports 4, 435-440.
URL SoleCRIS

Pulakka Anna, Halonen Jaana I, Kawachi Ichiro, Pentti Jaana, Stenholm Sari, Jokela Markus, Kaate Ilkka, Koskenvuo Markku, Vahtera Jussi, Kivimäki Mika. (2016). Association Between Distance From Home to Tobacco Outlet and Smoking Cessation and Relapse. JAMA Internal Medicine 176 (10), 1512-1519.
URL SoleCRIS

Puustinen Jukka, Luostarinen Liisa, Luostarinen Markku, Pulliainen Veijo, Huhtala Heini, Soini Marjo, Suhonen Jaana. (2016). The Use of MoCA and Other Cognitive Tests in Evaluation of Cognitive Impairment in Elderly Patients Undergoing Arthroplasty. Geriatric orthopaedic surgery & rehabilitation 7 (4), 183-187.
URL SoleCRIS

Pöyhönen Antti, Auvinen Anssi, Häkkinen Jukka, Koskimäki Juha, Tammela Teuvo. (2016). Population-level and individual-level bother of lower urinary tract symptoms among 30 to 80-year-old men. Urology 95, 164–170.
URL SoleCRIS

Pöyhönen Laura, Kröger Liisa, Huhtala Heini, Mäkinen Johanna, Mertsola Jussi, Martinez-Barricarte Ruben, Casanova Jean-Laurent, Bustamante Jacinta, He Qiushui, Korppi Matti. (2016). Interferon-gamma-dependent Immunity in Bacillus Calmette-Guérin Vaccine Osteitis Survivors. Pediatric Infectious Disease Journal 35 (6), 690-694.
URL SoleCRIS

Pöyhönen Laura, Kröger Liisa, Huhtala Heini, Mäkinen Johanna, Nuolivirta Kirsi, Mertsola Jussi, He Qiushui, Korppi Matti. (2016). Association of MBL2, TLR1, TLR2, and TLR6 Polymorphisms with Production of IFN-γ and IL-12 in BCG Osteitis Survivors. Pediatric Infectious Disease Journal.
URL SoleCRIS

Raevuori, Anu; Lukkariniemi, Laura; Suokas, Jaana T.; Gissler, Mika; Suvisaari, Jaana M.; Haukka, Jari. (2016). Increased use of antimicrobial medication in bulimia nervosa and binge-eating disorder prior to the eating disorder treatment. International journal of eating disorders 49 (6), 542-552.
URL SoleCRIS

Raiskila Tero. (2016). Effects of Rehabilitation in First Episode Depression among Occupational Health Care Clients. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1655).
URL SoleCRIS

Rajalahti Teemu, Repo Marleena, Kivelä Laura, Huhtala Heini, Mäki Markku, Kaukinen Katri, Lindfors Katri, Kurppa Kalle. (2016). Anemia in Pediatric Celiac Disease: Association with Clinical and Histological Features and Response to Gluten-free Diet. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
URL SoleCRIS

Rantsi, Tiina; Joki-Korpela, Päivi; Wikström, Erika; Öhman, Hanna; Bloigu, Aini; Lehtinen, Matti; Gissler, Mika; Tiitinen, Aila; Paavonen, Jorma; Surcel, Heljä-Marja. (2016). Population-Based Study of Prediagnostic Antibodies to Chlamydia trachomatis in Relation to Adverse Pregnancy Outcome. Sexually transmitted diseases 43 (6), 382-387.
URL SoleCRIS

Rask, S.; Sainio, P.; Castaneda, A. E.; Härkänen, T.; Stenholm, S.; Koponen, P.; Koskinen, S.. (2016). The ethnic gap in mobility: a comparison of Russian, Somali and Kurdish origin migrants and the general Finnish population. Bmc public health 16, 340.
URL SoleCRIS

Rea Irene Maeve, Dellet Margaret, Mills Ken I, The ACUME2 Project. (2016). Living long and ageing well: is epigenomics the missing link between nature and nurture?. Biogerontology 17 (1), 33-54.
URL SoleCRIS

Reitjes Ralf, Das Enny, Klemm Celine, Richardus Jan Hendrik , Kessler Verena, Ahmad Amena. (2016). “Pandemic Public Health Paradox”: Time Series Analysis of the 2009/10 Influenza A / H1N1 Epidemiology, Media Attention, Risk Perception and Public Reactions in 5 European Countries. Plos One 11 (3), e0151258.
URL SoleCRIS

Repo Marleena, Lindfors Katri, Mäki Markku, Huhtala Heini, Laurila Kaija, Lähdeaho Marja-Leena, Saavalainen Päivi, Kaukinen Katri, Kurppa Kalle. (2016). Anemia and Iron Deficiency in Children with Potential Celiac Disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
URL SoleCRIS

Reupert Andrea, Drost Louisa M, Marston Natasha, Stavnes Kristin, Van Loon Linda MA, Charles Grant, Mosek Atalia, Solantaus Tytti. (2016). Developing a shared research agenda for working with families where a parent has a mental illness. Child & Youth Services 37 (2), 194-209.
URL SoleCRIS

Riddell, M. A.; Dunbar, J. A.; Absetz, P.; Wolfe, R.; Li, H.; Brand, M.; Aziz, Z.; Oldenburg, B.. (2016). Cardiovascular risk outcome and program evaluation of a cluster randomised controlled trial of a community-based, lay peer led program for people with diabetes. Bmc public health 16, 864.
URL SoleCRIS

Riihilahti Anne, Paavilainen Eija, Koivisto Anna-Maija, Kylmä Jari. (2016). Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 53 (1), 18-29.
SoleCRIS

Rogozinska Ewelina, D’Amico Maria I, Khan Khalid S, Cecatti Jose G, Teede Helena, Yeo SeonAe, Vinter Christina A, Rayanagoudar Girish, Barakat Ruben, Perales Maria, Dodd Jodie M, Devlieger Roland, Bogaerts Annick, van Poppel Mireille NM, Haakstad Lene, Shen Garry X, Shub Alexis, Luoto Riitta, Kinnunen Tarja I, Phelan S. (2016). Development of composite outcomes for individual patient data (IPD) meta-analysis on the effects of diet and lifestyle in pregnancy: a Delphi survey. Bjog: an international journal of obstetrics and gynaecology 123 (2), 190-198.
URL SoleCRIS

Rytilä-Manninen Minna, Fröjd Sari, Haravuori Henna, Lindberg Nina, Marttunen Mauri, Kettunen Kirsi, Therman Sebastian. (2016). Psychometric properties of the Symptom Checklist‑90 in adolescent psychiatric inpatients and age‑ and gender‑matched community youth. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 10, 23.
URL SoleCRIS

Räisänen Anu, Parkkari Jari, Karhola Lotta, Rimpelä Arja. (2016). Adolescent Physical Activity-Related Injuries in Sports Club, School Sports and Other Leisure Time Physical Activities. Cogent Medicine.
URL SoleCRIS

Räsänen Tiina. (2016). Terveys pelissä : Nuorten rahapelaamisen yhteys riskikäyttäytymiseen. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1722).
URL SoleCRIS

Räsänen Tiina, Lintonen Tomi, Raisamo Susanna, Konu Anne. (2016). How much gambling is too much? Identifying potential problem gambling among adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health.
URL SoleCRIS

Räsänen Tiina, Lintonen Tomi, Raisamo Susanna, Matikka Anni, Konu Anne. (2016). Rahapelaamisen yhteys päihteiden käyttöön : Onko nähtävissä eroja valtaväestön, suomenruotsalaisten, monikulttuuristen perheiden nuorten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten välillä?. Yhteiskuntapolitiikka 81 (4).
URL SoleCRIS

Räsänen Tiina, Lintonen Tomi, Tolvanen Asko, Konu Anne. (2016). The role of social support in the association between gambling, poor health, and health risk-taking. Scandinavian Journal of Public Health 44 (6), 593-598.
URL SoleCRIS

Saajanaho, Milla; Rantakokko, Merja; Portegijs, Erja; Törmäkangas, Timo; Eronen, Johanna; Tsai, Li-Tang; Jylhä, Marja; Rantanen, Taina. (2016). Life resources and personal goals in old age. European journal of ageing 13 (3), 195-208.
URL SoleCRIS

Saaranen Terhi, Koivula Meeri, Ruotsalainen Heidi, Wärnå-Furu Carola, Salminen Leena (toim.). (2016). Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma.
SoleCRIS

Saariaho Anita S, Saariaho Tom H, Mattila Aino K, Joukamaa Matti I, Karukivi Max. (2016). The role of alexithymia: An 8-year follow-up study of chronic pain patients. Comprehensive Psychiatry 69, 145-154.
URL SoleCRIS

Saari Juho. (2016). Matkalla yksinäisyyteen. Teoksessa Saari Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 9-32.
SoleCRIS

Saari Juho. (2016). Yksinäisyyden tulevaisuus. Teoksessa Saari Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 297-317.
SoleCRIS

Saari Juho. (2016). Suomalainen yksinäisyys. Teoksessa Saari Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 33-51.
SoleCRIS

Saari Juho (toim.). (2016). Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Saari Juho, Huhta Jaana. (2016). Yksinäisyys kirjallisuudessa. Teoksessa Saari Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 185-206.
SoleCRIS

Saari Juho, Huhta Matti. (2016). Yksinäisyys iskelmälyriikassa. Teoksessa Saari Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Saari Juho, Kontula Osmo. (2016). Yksinäisyys parisuhteessa. Teoksessa Saari Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 164-184.
SoleCRIS

Saari Juho, Mikkonen Juha. (2016). Yksinäisyys valokuvissa. Teoksessa Saari Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 227-252.
SoleCRIS

Sahi Helka, Sihto Harri, Artama Miia, Koljonen Virve, Böhling Tom, Pukkala Eero. (2016). History of chronic inflammatory disorders increases the risk of Merkel cell carcinoma, but does not correlate with Merkel cell polyomavirus infection. British Journal of Cancer.
URL SoleCRIS

Sahlman Perttu, Nissinen Markku, Pukkala Eero, Färkkilä Martti. (2016). Incidence, survival and cause-specific mortality in alcoholic liver disease: a population-based cohort study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 51 (8), 961-966.
URL SoleCRIS

Sahlman Perttu, Nissinen Markku, Pukkala Eero, Färkkilä Martti. (2016). Cancer incidence among alcoholic liver disease patients in Finland. A retrospective registry study during years 1996-2013. International Journal of Cancer 138 (11), 2616-2621.
URL SoleCRIS

Sallmen, Markku; Suvisaari, Jaana; Lindbohm, Marja-Liisa; Malaspina, Dolores; Opler, Mark G.. (2016). Paternal occupational lead exposure and offspring risks for schizophrenia. Schizophrenia research 176 (2-3), 560-565.
URL SoleCRIS

Salminen Jukka K, Tammela Teuvo L. J, Auvinen Anssi, Murtola Teemu J. (2016). Antiepileptic drugs with histone deacetylase inhibition activity and prostate cancer risk: a population-based case–control study. Cancer Causes and Control 27 (5), 637-645.
URL SoleCRIS

Salminen Leena, Koivula Meeri. (2016). Opettajien osaaminen ja sen kehittäminen. Teoksessa Saaranen Terhi, Koivula Meeri, Ruotsalainen Heidi, Wärnå-Furu Carola, Salminen Leena (toim.) Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 300-310.
SoleCRIS

Salmi Teea T, Kurppa Kalle, Hervonen Kaisa, Laurila Kaija, Collin Pekka, Huhtala Heini, Saavalainen Päivi, Sievänen Harri, Reunala Timo, Kaukinen Katri. (2016). Serum transglutaminase 3 antibodies correlate with age at celiac disease diagnosis. Digestive and Liver Disease 48 (6), 632-637.
URL SoleCRIS

Salmivesi Susanna, Paassilta Marita, Huhtala Heini, Nieminen Riina, Moilanen Eeva, Korppi Matti. (2016). Changes in biomarkers during a six-month oral immunotherapy intervention for cow's milk allergy. Acta paediatrica 105 (11), 1349–1354.
URL SoleCRIS

Saltman Richard B, Teperi Juha. (2016). Health reform in Finland: current proposals and unresolved challenges. Health Economics, Policy and Law 11 (3), 303-319.
URL SoleCRIS

Sarre Sami, Määttänen Liisa, Tammela Teuvo, Auvinen Anssi, Murtola Teemu. (2016). Postscreening follow-up of the Finnish Prostate Cancer Screening Trial on putative prostate cancer risk factors : vitamin and mineral use, male pattern baldness, pubertal development and non-steroidal anti-inflammatory drug use. Scandinavian Journal of Urology 50 (4), 267-273.
URL SoleCRIS

Saukkonen Johanna, Kaukinen Katri, Koivisto Anna-Maija, Mäki Markku, Laurila Kaija, Sievänen Harri, Collin Pekka, Kurppa Kalle. (2016). Clinical characteristics and the dietary response in celiac disease patients presenting with or without anemia. Journal of Clinical Gastroenterology.
URL SoleCRIS

Sauni Riitta, Uitti Jukka, Verbeek Jos. (2016). Onko kosteusvauriorakennusten korjauksista osoitettu hyötyä terveydelle?. Suomen Lääkärilehti 71 (46), 2945-2951.
URL SoleCRIS

Schock, Helena; Zeleniuch-Jacquotte, Anne; Lundin, Eva; Grankvist, Kjell; Lakso, Hans-Ake; Idahl, Annika; Lehtinen, Matti; Surcel, Heljä-Marja; Fortner, Renee T.. (2016). Hormone concentrations throughout uncomplicated pregnancies: a longitudinal study. Bmc pregnancy and childbirth 16, 146.
URL SoleCRIS

Selänne Lena, Rytkönen Marianne, Päätalo Kati, Parviainen Heli, Liukkonen Virpi, Leino Timo. (2016). Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto : verkko- ja lähikoulutusta yli yliopistorajojen. Teoksessa Joutsenvirta Taina, Myyry Liisa (toim.) Sulautuvaa opetusta, käänteistä oppimista. Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämispalvelut, 67-75.
URL SoleCRIS

Seppälä Elina, Sillanpää Saara, Nurminen Noora, Huhtala Heini, Toppari Jorma, Ilonen Jorma, Veijola Riitta, Knip Mikael, Sipilä Markku, Laranne Jussi, Oikarinen Sami, Hyöty Heikki. (2016). Human enterovirus and rhinovirus infections are associated with otitis media in a prospective birth cohort study. Journal of Clinical Virology 85, 1-6.
URL SoleCRIS

Seppälä Miia, Halme Elina, Tiilikainen Lauri, Luukkainen Annika, Laranne Jussi, Rautiainen Markus, Huhtala Heini, Paavonen Timo, Toppila-Salmi Sanna. (2016). The expression and prognostic relevance of indoleamine 2,3-dioxygenase in tongue squamous cell carcinoma. Acta Oto-Laryngologica 136 (7), 729-735.
URL SoleCRIS

Seppälä Miia, Pohjola Konsta, Laranne Jussi, Rautiainen Markus, Huhtala Heini, Renkonen Risto, Lemström Karl, Paavonen Timo, Toppila-Salmi Sanna. (2016). High relative density of lymphatic vessels predicts poor survival in tongue squamous cell carcinoma. European Archives of Otorhinolaryngology 273 (12), 4515–4524.
URL SoleCRIS

Seppänen Pia, Sund Reijo, Roos Mervi, Unkila Riitta, Meriläinen Merja, Helminen Mika, Ala-Kokko Tero, Suominen Tarja. (2016). Obstetric admissions to ICUs in Finland: A multicentre study. Intensive and Critical Care Nursing 35, 38–44.
URL SoleCRIS

Seppänen Viivi I, Artama Miia S, Malila Nea K, Pitkäniemi Janne M, Rantanen Matti E, Ritvanen Annukka K, Madanat-Harjuoja Laura-Maria. (2016). Risk for congenital anomalies in offspring of childhood, adolescent and young adult cancer survivors. International Journal of Cancer 139 (8), 1721-1730.
URL SoleCRIS

Sharma Ashok, Liu Xiang, Hadley David, Hagopian William, Liu Edwin, Chen Wei- Min, Onengut-Gumuscu Suna, Simell Ville, Rewers Marian, Ziegler Anette, Lernmark Åke, Simell Olli, Toppari Jorma, Krischer Jeffrey, Akolkar Beena, Rich Stephen, Agardh Daniel, She Jin-Xiong, TEDDY Study Group. (2016). Identification of Non-HLA Genes Associated with Celiac Disease and Country-Specific Differences in a Large, International Pediatric Cohort. PLoS One 11 (3), e0152476.
URL SoleCRIS

Shek Olga, Lumme-Sandt Kirsi, Pietilä Ilkka. (2016). Mental healthcare reforms in post-Soviet Russian media: Negotiating new ideas and values. European Journal of Mental Health 11 (1-2), 60-78.
URL SoleCRIS

Shek Olga, Pietilä Ilkka. (2016). The limits for deinstitutionalization of psychiatry in Russia: Perspectives of professionals working in outpatient mental health services. International Journal of Mental Health 45 (2), 118-134.
URL SoleCRIS

Sillanpää Saara, Oikarinen Sami, Sipilä Markku, Kramna Lenka, Rautiainen Markus, Huhtala Heini, Aittoniemi Janne, Laranne Jussi, Hyöty Heikki, Cinek Ondrej. (2016). Moraxella catarrhalis Might Be More Common than Expected in Acute Otitis Media in Young Finnish Children. Journal of Clinical Microbiology 54 (9), 2373-2379.
URL SoleCRIS

Siltanen Hannele, Jylhä V, Paavilainen Eija. (2016). Family members' experiences and expectations of self-management counseling while caring for a person with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 14 (2), 16-25.
URL SoleCRIS

Simrea Kärt,Uibob Oivi, Peetb Aleksandr, Tillmannb Vallo, Koolc Pille, Hämäläinen Anu-Maaria, Härkönen Taina, Siljander Heli, Virtanen Suvi, Ilonen Jorma, Knip Mikael, Uiboa Raivo, The DIABIMMUNE Study Group. (2016). Exploring the risk factors for differences in the cumulative incidence of coeliac disease in two neighboring countries: the prospective DIABIMMUNE study. Digestive and Liver Disease 48 (11), 1296–1301.
URL SoleCRIS

Sinervo Timo, Tynkkynen Liina-Kaisa, Vehko Tuulikki, Aalto Anna-Mari, Chydenius Miisa, Jolanki Outi, Keskimäki Ilmo, Lehto Juhani, Saloranta Anna, Syrjä Vesa. (2016). Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 16/2016).
URL SoleCRIS

Singh, Deependra; Pitkäniemi, Janne; Malila, Nea; Anttila, Ahti. (2016). Cumulative risk of false positive test in relation to breast symptoms in mammography screening: a historical prospective cohort study. Breast cancer research and treatment 159 (2), 305-313.
URL SoleCRIS

Situ, K. C.; Neupane, Subas. (2016). Women's Autonomy and Skilled Attendance During Pregnancy and Delivery in Nepal. Maternal and child health journal 20 (6), 1222-1229.
URL SoleCRIS

Soini Tuuli, Hurskainen Ritva, Grénman Seija, Mäenpää Johanna, Paavonen Jorma, Pukkala Eero. (2016). Impact of levonorgestrel-releasing intrauterine system use on the cancer risk of the ovary and fallopian tube. Acta Oncologica 55 (11), 1281-1284.
URL SoleCRIS

Solantaus Tytti, Niemelä Mika. (2016). Arki kantaa - kun se pannaan kantamaan 32 (1), 21-33.
SoleCRIS

Sormunen Jorma, Talibov Madar, Martinsen Jan Ivar, Kjaerheim Kristina, Sparen Pär, Tryggvadottir Laufey, Weiderpass Elisabete, Pukkala Eero. (2016). Perceived physical strain at work and incidence of colorectal cancer: A nested case–control study. Cancer Epidemiology 43, 100-104.
URL SoleCRIS

Soyiri Ireneous N, Nwaru Bright I, Sheikh Aziz. (2016). Patient-reported outcome measures for allergy and asthma in children. Pediatric Allergy and Immunology 27 (8), 779–783.
URL SoleCRIS

Staff Synnöve, Aaltonen Mari, Huhtala Heini, Pylvänäinen Kirsi, Mecklin Jukka-Pekka, Mäenpää Johanna. (2016). Endometrial cancer risk factors among Lynch syndrome women: a retrospective cohort study. British Journal of Cancer 115 (3), 375-81.
URL SoleCRIS

Stenholm, Sari; Pulakka, Anna; Kawachi, Ichiro; Oksanen, Tuula; Halonen, Jaana I.; Aalto, Ville; Kivimäki, Mika; Vahtera, Jussi. (2016). Changes in physical activity during transition to retirement: a cohort study. International journal of behavioral nutrition and physical activity 13, 51.
URL SoleCRIS

Strömberg Cecilia, Böckelman Camilla, Song Huan, Ye Weimin, Pukkala Eero, Haglund Caj, Nilsson Magnus. (2016). Endoscopic sphincterotomy and risk of cholangiocarcinoma: a population-based cohort study in Finland and Sweden. Endoscopy International Open 4 (10), E1096-E1100.
URL SoleCRIS

Suursalmi Piia, Korhonen Päivi, Kopeli Tarja, Nieminen Riina, Luukkaala Tiina, Moilanen Eeva, Tammela Outi. (2016). Severe bronchopulmonary dysplasia, growth, nutrition and adipokines at school age. Global Pediatric Health 3, 1-7.
URL SoleCRIS

Suutala Elina, Kokkinen Lauri, Puolijoki Hannu. (2016). Hospital management teams : reflection on organizational and medical specialization cultures. Journal of Hospital Administration 5 (1), 90-99.
URL SoleCRIS

Swartling Ulrika, Lynch Kristian, Smith Laura, Johnson Suzanne, and the TEDDY Study Group. (2016). Parental Estimation of Their Child's Increased Type 1 Diabetes Risk During the First 2 Years of Participation in an International Observational Study: Results From the TEDDY study. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 11 (2), 106-114.
URL SoleCRIS

Sätilä Heli, Beilmann Anneli, Olsén Päivi, Helander Heli, Eskelinen Mari, Huhtala Heini. (2016). Does Botulinum Toxin A Treatment Enhance the Walking Pattern in Idiopathic Toe-Walking?. Neuropediatrics 47 (3), 162-168.
URL SoleCRIS

Tabak Izabela, Zabłocka-Żytka Lidia, Ryan Peter, Zanone Poma Stefano, Joronen Katja, Viganò Giovanni, Simpson Wendy, Paavilainen Eija, Scherbaum Norbert, Smith Martin, Dawson Ian. (2016). Needs, expectations and consequences for children growing up in a family where the parent has a mental illness. The International Journal of Mental Health Nursing 25 (4), 319-329.
URL SoleCRIS

Talibov Madar. (2016). Occupational Exposures and Risk of Adult Leukemia : A population-based study in the Nordic countries. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1720).
URL SoleCRIS

Taskinen Sara, Miettinen Jari, Nordhausen Klaus. (2016). A more efficient second order blind identification method for separation of uncorrelated stationary time series. Statistics and Probability Letters 116, 21-26.
URL SoleCRIS

Terna Emma, Luukkainen Annika, Seppälä Miia, Renkonen Risto, Huhtala Heini, Tommola Satu, Paavonen Timo, Kauppi Paula, Tynninen Olli, Jeskanen Leila, Toppila-Salmi Sanna. (2016). The expression of cancerous inhibitor protein phosphatase 2A in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Acta oto-laryngologica 136 (11), 1173-1179.
URL SoleCRIS

Tiainen Sanna, Luoto Riitta, Ahotupa Markku, Raitanen Jani, Vasankari Tommi. (2016). 6-mo aerobic exercise intervention enhances the lipid peroxide transport function of HDL. Free Radical Research 50 (11), 1279-1285.
URL SoleCRIS

Togawa Kayo, Le Cornet Charlotte, Feychting Maria, Tynes Tore, Pukkala Eero, Hansen Johnni, Olsson Ann, Oksbjerg Dalton Susanne, Nordby Karl-Christian, Uuksulainen Sanni, Wiebert Pernilla, Woldbæk Torill, Skakkebæk Niels E, Fervers Béatrice, Schüz Joachim. (2016). Parental Occupational Exposure to Heavy Metals and Welding Fumes and Risk of Testicular Germ Cell Tumors in Offspring: A Registry-Based Case-Control Study. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 25 (10), 1426-1434.
URL SoleCRIS

Toivonen Elli, Palomäki Outi, Huhtala Heini, Uotila Jukka. (2016). Cardiotocography in breech versus vertex delivery: an examiner-blinded, cross-sectional nested case-control study. BMC Pregnancy Childbirth 16 (1), 319.
URL SoleCRIS

Torikka Antti, Riittakerttu Kaltiala-Heino, Luukkaala Tiina, Rimpelä Arja. (2016). Trends in alcohol use among adolescents from 2000 to 2011: The role of socioeconomic status and depression. Alcohol and Alcoholism.
URL SoleCRIS

Tuohinen Suvi Sirkku, Skyttä Tanja, Poutanen Tuija, Huhtala Heini, Virtanen Vesa, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa, Raatikainen Pekka. (2016). Radiotherapy-induced global and regional differences in early-stage left-sided versus right-sided breast cancer patients: speckle tracking echocardiography study. The International Journal of Cardiovascular Imaging.
URL SoleCRIS

Tuohinen Suvi Sirkku, Skyttä Tanja, Virtanen Vesa, Virtanen Marko, Luukkaala Tiina, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa, Raatikainen Pekka. (2016). Detection of radiotherapy-induced myocardial changes by ultrasound tissue characterisation in patients with breast cancer. International Journal of Cardiovascular Imaging 32 (5), 767-776.
URL SoleCRIS

Tuokkola Jetta, Luukkainen Päivi, Kaila Minna, Takkinen Hanna-Mari, Niinistö Sari, Veijola Riitta, Virta Lauri J, Knip Mikael, Simell Olli, Ilonen Jorma, Virtanen Suvi M. (2016). Maternal dietary folate, folic acid and Vitamin D intakes during pregnancy and lactation and the risk of cows' milk allergy in the offspring. British Journal of Nutrition 116 (4), 710-718.
URL SoleCRIS

Tuokkola Jetta, Luukkainen Päivi, Tapanainen Heli, Kaila Minna, Vaarala Outi, Kenward Mike, Virta LJ, Veijola Riitta, Simell Olli, Ilonen Jorma, Knip Mikael, Virtanen Suvi. (2016). Maternal diet during pragnancy and lactation and cow's milk allergy in offspring. European Journal of Clinical Nutrition 70 (5), 554-559.
URL SoleCRIS

Tuominen, Pipsa P. A.; Husu, Pauliina; Raitanen, Jani; Luoto, Riitta M.. (2016). Differences in sedentary time and physical activity among mothers and children using a movement-to-music video program in the home environment: a pilot study. Springerplus 5, 93.
URL SoleCRIS

Tuoyire DA, Kumi-Kyereme A, Doku DT. (2016). Socio-demographic trends in overweight and obesity among parous and nulliparous women in Ghana. BMC Obesity 3 (44).
URL SoleCRIS

Tynkkynen Liina-Kaisa, Chydenius Miisa, Saloranta Anna, Keskimäki Ilmo. (2016). Expanding choice of primary care in Finland: much debate but little change so far. Health Policy 120 (3), 227–234.
URL SoleCRIS

Törn Carina, Liu Xiang, Hagopian William, Lernmark Åke, Simell Olli, Rewers Marian, Ziegler Anette-G, Schatz Desmond, Akolkar Beena, Onengut-Gumuscu Suna, Chen Wei-Min, Toppari Jorma, Mykkänen Juha, Ilonen Jorma, Rich Stephen S, She Jin-Xiong, Sharma Ashok, Steck Andrea, Krischer Jeffrey & The TEDDY Study Group. (2016). Complement gene variants in relation to autoantibodies to beta cell specific antigens and type 1 diabetes in the TEDDY Study. Scientific Reports 6, 27887.
URL SoleCRIS

Uusitalo Elina, Rantanen Matti, Kallionpää Roope A, Pöyhönen Minna, Leppävirta Jussi, Ylä-Outinen Heli, Riccardi Vincent M, Pukkala Eero, Pitkäniemi Janne, Peltonen Sirkku, Peltonen Juha. (2016). Distinctive Cancer Associations in Patients With Neurofibromatosis Type 1. Journal of Clinical Oncology 34 (17), 1978-1986.
URL SoleCRIS

Vainikainen Mari-Pauliina, Hienonen Ninja, Lindfors Pirjo, Rimpelä Arja, Asikainen Mikko, Hotulainen Risto, Hautamäki Jarkko. (2016). Oppimistuloksia ennustavat tekijät Helsingin metropolialueen yläkoulussa. Kasvatus 47 (3), 214-229.
SoleCRIS

Valentini Elisabetta, Zampieri Michele, Malavolta Marco, Bacalini Maria Giulia, Calabrese Roberta, Guastafierro Tiziana, Reale Anna, Franceschi Claudio, Hervonen Antti, Koller Bernhard, Bernhardt Jürgen, Slagboom P Eline, Toussaint Olivier, Sikora Ewa, Gonos Efstathios S, Breusing Nicolle, Grune Tilman, Jansen Eugène, Dollé Martijn ET, Moreno-Villanueva María, Sindlinger Thilo, Bürkle Alexander, . (2016). Analysis of the machinery and intermediates of the 5hmC-mediated DNA demethylation pathway in aging on samples from the MARK-AGE Study. Aging-us 8 (9), 1896-1922.
URL SoleCRIS

Valtatie Heidi, Joronen Katja, Lehtonen Mika, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Poikien perheeseen liittyvät huolet ja ilonaiheet keskusteluissa Väestöliiton Poikien Puhelimessa. Hoitotiede 28 (3), 217–228.
SoleCRIS

Vartia Aarne, Huhtala Heini, Mustonen Jukka. (2016). Association of Continuous-Equivalent Urea Clearances with Death Risk in Intermittent Hemodialysis. Advances in Nephrology 2016 (ID9342853).
URL SoleCRIS

Vatanan Tommi, Kostic Aleksander, d'Hennezel Eva, Siljander Heli, Franzosa Eric, Yassour Moran, Kolde Raivo, Vlamakis Hera, Arthur Timothy, Hämäläinen Anu-Maaria, Peet Aleksandr, Tillmann Vallo, Uibo Raivo, Mokurov Sergei, Dorshakova Natalya, Ilonen Jorma, Virtanen Suvi, Szabo Susanne, Porter Jeffrey, Lähdesmäki Harri, Huttenhower Curtis, Gevers Dirk, Cullen Thomas, Knip Mikael and DIABIMMUNE Stu. (2016). Variation in microbiome LPS immunogenicity contributes to autoimmunity in humans. Cell 165 (4), 842-853.
URL SoleCRIS

Veerus Piret, Fischer Krista, Hemminki Elina, Hovi Sirpa-Liisa, Hakama Matti. (2016). Effect of characteristics of women on attendance in blind and non-blind randomised trials: analysis of recruitment data from the EPHT Trial. BMJ Open 6 (10), e011099.
URL SoleCRIS

Vehik Kendra, Lynch Kristian, Schatz Desmond, Akolkar Beena, Hagopian William, Rewers Marian, She Jin-Xiong, Simell Olli, Toppari Jorma, Ziegler Anette, Lernmark Åke, Bonifacio Ezio, Krischer Jeffrey, and the TEDDY Study Group. (2016). Reversion of b-Cell Autoimmunity Changes Risk of Type 1 Diabetes: TEDDY Study. Diabetes Care 39 (9), 1535-1542.
URL SoleCRIS

Vehko Tuulikki, Arffman Martti, Manderbacka Kristiina, Pukkala Eero, Keskimäki Ilmo. (2016). Differences in mortality among women with breast cancer by income – a register-based study in Finland. Scandinavian Journal of Public Health.
URL SoleCRIS

Veitonmäki Thea. (2016). Non-steroidal anti-inflammatory drugs and cancer in Finnish men. An epidemiologic study on prostate cancer risk, survival and overall cancer mortality. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1660).
URL SoleCRIS

Veitonmäki Thea, Murtola Teemu J, Talala Kirsi, Taari Kimmo, Tammela Teuvo, Auvinen Anssi. (2016). Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Cancer Death in the Finnish Prostate Cancer Screening Trial. PLoS One 11 (4), e0153413.
URL SoleCRIS

Vieruaho Kaija, Palonen Mira, Åstedt-Kurki Päivi, Leino Kaija. (2016). Rintasyöpäpotilaiden internet -pohjainen ohjaus – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 28 (1), 38-49.
SoleCRIS

Virkki Marjo, Salin Sirpa, Kaunonen Marja, Aalto Pirjo. (2016). Käsitteet selkeiksi - Erikoissairaanhoidon avohoitokäsitteiden systemaattinen katsaus. Pro Terveys 43 (6), 16-17.
SoleCRIS

Virman, Juha P.; Bono, Petri; Luukkaala, Tiina H.; Sunela, Kaisa L.; Kujala, Paula M.; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa I. (2016). Combined Angiogenesis and Proliferation Markers' Expressions as Long-Term Prognostic Factors in Renal Cell Cancer. Clinical genitourinary cancer 14 (4), E283-E289.
URL SoleCRIS

Virtanen Pekka, Hammarström Anne, Janlert Urban. (2016). Children of boom and recession and the scars to the mental health - a comparative study on the long term effects of youth unemployment. International Journal for Equity in Health 15, 14.
URL SoleCRIS

Virtanen, Pekka; Lintonen, Tomi; Westerlund, Hugo; Nummi, Tapio; Janlert, Urban; Hammarström, Anne. (2016). Unemployment in the teens and trajectories of alcohol consumption in adulthood. Bmj open 6 (3), e006430.
URL SoleCRIS

Virtanen Petri. (2016). Tiedemaailma kovassa puristuksessa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 44 (1), 5-7.
SoleCRIS

Virtanen Petri, Kaivo-oja Jari, Ishino Yoko, Stenvall Jari, Jalonen Harri. (2016). Ubiquitous revolution, customer needs and business intelligence? Empirical evidence from the Japanese healthcare sector. International Journal of Web Engineering and Technology 11 (3), 259-283.
URL SoleCRIS

Virtanen P, Siukola A, Lipiäinen L, Liukkonen V, Pentti J, Vahtera J. (2016). Trajectory analyses of sickness absence among industrial and municipal employees. Occupational Medicine.
SoleCRIS

Virtanen Suvi M. (2016). Dietary factors in the development of type 1 diabetes. Pediatric Diabetes 17 (S 22), 49-55.
URL SoleCRIS

Vohlonen Ilkka, Pukkala Eero, Malila Nea, Härkönen Matti, Hakama Matti, Koistinen Veli, Sipponen Pentti. (2016). Risk of gastric cancer in Helicobacter pylori infection in a 15-year follow-up. Scandinavian Journal of Gastroenterology 51 (10), 1159-1164.
URL SoleCRIS

Vo Huu Thuan. (2016). Strengthening Public Health Surveillance and Response to Foodborne Outbreaks in Southern Vietnam. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1630).
URL SoleCRIS

von Bonsdorff, Monika E.; Rantanen, Taina; Törmäkangas, Timo; Kulmala, Jenni; Hinrichs, Timo; Seitsamo, Jorma; Nygård, Clas-Håkan; Ilmarinen, Juhani; von Bonsdorff, Mikaela B.. (2016). Midlife work ability and mobility limitation in old age among non-disability and disability retirees - a prospective study. Bmc Public Health 16, 154.
URL SoleCRIS

Vo Thuan Huu, Okasha Omar, Al-Hello Haidar, Polkowska Aleksandra, Räsänen Sirpa, Bojang Merja, Nuorti J Pekka, Jalava Katri. (2016). An Outbreak of Norovirus Infections Among Lunch Customers at a Restaurant, Tampere, Finland, 2015. Food and Environmental Virology 8 (3), 174–179.
URL SoleCRIS

Vuorenmaa Maaret. (2016). Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1631).
URL SoleCRIS

Vuorenmaa Maaret, Halme Nina, Kaunonen Marja, Åstedt-Kurki Päivi, Perälä Marja-Leena. (2016). Determinants of maternal and paternal empowerment: exploring the role of childhood adversities. European Journal of Public Health.
URL SoleCRIS

Vuorenmaa Maaret, Palonen Mira, Kaunonen Marja, Åstedt-Kurki Päivi. (2016). Hoitajien suhtautuminen potilaan perheeseen sairaalassa ja suhtautumista arvioivan FINC-NA -mittarin luotettavuuden arviointi. Hoitotiede 28 (2), 83-96.
SoleCRIS

Vuornos Kaisa, Björninen Miina, Talvitie Elina, Paakinaho Kaarlo, Kellomäki Minna, Huhtala Heini, Miettinen Susanna, Seppänen-Kaijansinkko Riitta, Haimi Suvi. (2016). Human Adipose Stem Cells Differentiated on Braided Polylactide Scaffolds Is a Potential Approach for Tendon Tissue Engineering. Tissue Engineering: Part A 22 (5-6), 1-11.
URL SoleCRIS

Vänni Kimmo, Neupane Subas, Nygård Clas-Håkan. (2016). An effort to assess the relation between productivity loss costs and presenteeism at work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.
URL SoleCRIS

Vänni Nina, Ikonen Riikka, Aho Anna-Liisa, Kaunonen Marja. (2016). Keskosen kenguruhoito äitien kokemana. Hoitotiede 28 (4), 251-261.
SoleCRIS

Wakeford Richard, Auvinen Anssi, Gent R Nick, Jacob Peter, Kesminiene Ausrele, Laurier Dominique, Schüz Joachim, Shore Roy, Walsh Linda, Zhang Wei. (2016). Re: Thyroid Cancer Among Young People in Fukushima. Epidemiology 27 (3), e20-e21.
URL SoleCRIS

Wakeford Richard, Auvinen Anssi, Gent R Nick , Jacob Peter, Kesminiene Ausrele, Laurier Dominique, Schüz Joachim, Shore Roy, Walsh L, Zhang Wei. (2016). Re: Thyroid Cancer Among Young People in Fukushima : To the editor. Epidemiology 27 (3), e20-e21.
URL SoleCRIS

Walter Stephen D, de Koning Harry J, Hugosson Jonas, Talala Kirsi, Roobol Monique J, Carlsson Sigrid, Zappa Marco, Nelen Vera, Kwiatkowski Maciej, Páez Álvaro, Moss Sue, Auvinen Anssi; ERSPC Cause of Death Committees. (2016). Impact of cause of death adjudication on the results of the European prostate cancer screening trial. British Journal of Cancer.
URL SoleCRIS

Wang Haidong, Bhutta Zulfiqar, Coates Matthew, GBD 2015 Child Mortality collaborators. (2016). Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 388 (10053), 1725-1774.
URL SoleCRIS

Wang H, Naghavi M, Allen C & GBD 2015 Mortality and Causes of Death collaborators. (2016). Global, regional, and national life expectancy, all-cause and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 388 (10053), 1775-1812:1544.
URL SoleCRIS

Wiklund, Petri; Zhang, Xiaobo; Pekkala, Satu; Autio, Reija; Kong, Lingjia; Yang, Yifan; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Alen, Markku; Cheng, Sulin. (2016). Insulin resistance is associated with altered amino acid metabolism and adipose tissue dysfunction in normoglycemic women. Scientific reports 6, 24540.
URL SoleCRIS

Wilenius, Matias; Tikkakoski, Antti J.; Tahvanainen, Anna M.; Haring, Antti; Koskela, Jenni; Huhtala, Heini; Kähönen, Mika; Kööbi, Tiit; Mustonen, Jukka T.; Pörsti, Ilkka H.. (2016). Central wave reflection is associated with peripheral arterial resistance in addition to arterial stiffness in subjects without antihypertensive medication. Bmc cardiovascular disorders 16, 131.
URL SoleCRIS

Yassour Moran, Vatanen Teemu, Siljander Heli, Hämäläinen Anu-Maaria, Härkönen Taina, Ryhänen Samppa, Franzosa Eric, Vlamakis Hera, Huttenhower Curtis, Gevers Dirk, Lander Eric, Knip Mikael, the DIABIMMUNE Study Group, Xavier Ramnik. (2016). Natural history of the infant gut microbiome and impact of antibiotic treatment on bacterial strain diversity and stability. Science Translational Medicine 8 (343), 343ra81.
URL SoleCRIS

Yli-Uotila Tiina, Kaunonen Marja, Pylkkänen Liisa, Suominen Tarja. (2016). The need for social support provided by the non-profit cancer societies throughout different phases in the cancer trajectory and its integration into public healthcare. European Journal of Oncology Nursing 21, 97-104.
URL SoleCRIS

Äärelä Linnea, Nurminen Samuli, Kivelä Laura, Huhtala Heini, Mäki Markku, Viitasalo Anna, Kaukinen Katri, Lakka Timo, Kurppa Kalle. (2016). Prevalence and associated factors of abnormal liver values in children with celiac disease. Digestive and Liver Disease 48 (9), 1023-1029.
URL SoleCRIS

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 24.2.2016 9.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti