Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Gerec

Gerontologia

Gerontologian ryhmä on osa Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteistä Gerontologian tutkimuskeskusta (GEREC). Keskuksen nettisivuilla on lisää tietoa tutkimuksestamme. Vanhenemisen ja vanhuuden tutkimus on yksi terveystieteiden yksikön tutkimuksen neljästä keskeisestä monitieteisestä tutkimusalueesta. Gerontologian ryhmän lisäksi vanhenemiseen liittyvää tutkimusta tehdään myös työterveyden ja terveystaloustieteen ryhmissä.  

Gerontologiaa opetetaan terveystieteiden kandidaatin- ja maisterintutkinnoissa sekä omina opintojaksoinaan että osana monitieteisiä opintojaksoja. Maisteriopiskelijat voivat laatia pro gradu-tutkimuksensa vanhenemiseen liittyvistä teemoista. Gerontologian tohtoriopiskelijat edustavat useita perustieteenaloja, vuosien varrella tohtoriksi gerontologian alalta on valmistunut terveystieteiden, sosiaalitieteiden, kasvatustieteiden ja lääketieteen edustajia.  

Vanhenemisen tutkimus terveystieteiden yksikössä kohdistuu ihmisen vanhenemiseen ja väestön vanhenemisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.  Monitieteinen ryhmä yhdistää biologian, epidemiologian ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia ja soveltaa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusotteita.

Keskeisiä tutkimuskohteitamme ovat vanhuusiän terveys ja toimintakyky,  pitkäikäisyys,  vanhuusiän  terveys- ja hoivapalvelut, sekä vanhuus elämänvaiheena sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Laajimpia tutkimushankkeitamme  ovat Tervaskannot 90+, Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali-ja terveyspalvelujen uudet haasteet (New dynamics of longevity and the changing needs for services, COCTEL),  Social inequalities in ageing; health, care and institutional reforms in the Nordic welfare model  (SIA) sekä TamELSA.  

Professorit

Nimi Tehtävä Yhteystiedot
Marja Jylhä gerontologian professori,
oppialan vastuuprofessori
puh. 040 588 9100
marja.jylha@uta.fi
Antti Hervonen professori emeritus antti.hervonen@uta.fi
Sari Stenholm apulaisprofessori, työstävapaalla sari.stenholm@uta.fi


Projektit


Tutkijat

» Henkilöstön yhteystiedot

Nimi Tehtävä / Tutkimusaihe
Mari Aaltonen tutkija
Elämän loppuvaiheen hoitopolut sekä niissä tapahtuvat siirtymät eri hoitopaikkojen välillä

Linda Enroth

väitöskirjatutkija

Leena Forma tutkijatohtori
Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset
Pauliina Halonen tutkija
Monitautisuuden merkitys hyvin vanhoilla
Outi Jolanki tutkijatohtori
Vanhuuden kokemus, koettu terveys, työssäkäyvät omaishoitajat, asumistutkimus
Kirsi Lumme-Sandt tutkimuskoordinaattori
Lily Nosraty tohtoriopiskelija / Doctoral Student
Successful aging at very old age
Jari Pirhonen väitöskirjatutkija
Jutta Pulkki yliopisto-opettaja
Johanna Surakka väitöskirjatutkija
Kristina Tiainen yliopistolehtori (gerontologia)

Tutkimussihteeri

Nimi Tehtävä / Tutkimusaihe
Tiina Kangasluoma tutkimussihteeri
Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC)
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 14.9.2018 15.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti